گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
فرمتهای گرافیکی و موارد استفاده هر کدام
2016-04-09
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
سوزاندن پلیت
2016-04-09
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

امباس Embossin
برجسته کردن را با وارد آوردن فشار بر روی سطح چاپ شده و استفاده از سمبه و ماتریس (نر و ماده) انجام می‌شود که معمولا از جنس مس و یا مواد سخت و به صورت نر و ماده ساخته می‍‌شوند. برجسته کردن معمولا بر روی ماشین لترپرس، ملخی یا ماشین‌های مخصوص انجام می‌شود که کلیشه ماده را بر روی شاسی نصب می‌کنند. ورق کاغذ یا مقوا تحت فشار کلیشه نر (برجسته) و با پرس شدن در کلیشه ماده (گود) کار برجسته می‌شود.
موارد استفاده در کارت ویزیت، سربرگ، جلد و بروشور، پوستر و جعبه