رنگ‌های خوراکی و مضرات آن
2016-04-04
آموزش چاپ سیلک
2016-04-09

چاپ فلکسو گرافی Flexography  

مراحل انجام کار

 چاپ فلکسو به روش های مختلف امکان تهیه کلیشه وجود دارد. مساله مهم تهیه کلیشه ای برجسته از جنس لستیک یا پلستیک یا چیزی شبیه به آن است تا در ماشین آلت چاپ فلکسو قرار گرفته و به دنبال آن چاپ انجام شود. . ابتدا از طرح مورد نظر فیلم نگاتیو تهیه می شود، سپس کلیشه خام را یکبار از پشت به مدت مشخص نور می دهند؛ به دنبال آن فیلم نگاتیو را روی کلیشه خام فتوپلیمری که ار جنس نوعی پلستیک بوده و به نور حساس است قرار می دهند. پس از عمل نور دادن، محل هایی که قرار است چاپ شود در اثر تابش نور ماوراء بنفش سفت و محکم می شود. با عمل شستشو قسمت های غیر چاپی خورده شده و در سطح پایین تری قرار می گیرند. کلیشه آماده شده روی سیلندر کلیشه چسبانده می شود.

کلیشه سازی به روش دیجیتال یا CtP اکنون مورد استفاده قرار گرفته و از دقت بالتری برخوردار است و لازم است برای هر رنگ یک کلیشه تهیه شود. دقت کلیشه های دیجیتالی بسیار بال و به چاپ افست بسیار نزدیک می باشد بطوری که کارهایی با ترام ۲٪ را نیز می توان بر روی کلیشه ثبت نمود.

 

بخش های مختلف ماشین چاپ فلکسو ماشین فلکسو معمولا از چهار قسمت تشکیل شده است:

 ۱.  رول باز کن

۲.  چاپ

 ۳. خشک کن

 ۴.  رول جمع کن

 

رول باز کن

در این قسمت کاغذ، مقوا، سلفون یا لفافی که قرار است چاپ شود به روی رول باز کن بسته می شود و لفاف مورد نظر به سمت قسمت چاپ هدایت می شود

 

بخش چاپ

ماشین فلکسو به طور کلی تشکیل شده است از:

مخزن مرکب، نورد مرکب که حمل و انتقال مرکب را از مخزن به روی سیلندر آنیلوکس انجام می دهد. سیلندر آنیلوکس که دارای سوراخ های ریز شبیه ترام های چاپ افست است و مرکب را درون سوراخ های ترام مانند خود نگه داشته و به روی کلیشه منتقل می کند.

سیلندر زینک که کلیشه فتوپلیمری به روی آن چسبانده می شود.

سیلندر چاپ که در واقع بستری برای حرکت کاغذ لفاف یا ماده مورد نظر برای چاپ می شود.

 

بخش های چاپ معمولً شامل سه قسمت مرکب رسانی، سیلندر پلیت و سیلندرچاپ است. در فلکسو دونوع سیستم مرکب رسانی به چشم می خورد

 • سیستم نورد مخزنی: جایی که مرکب در نقطۀ تـماس نورد های آنیلوکس و مخزن مرکب، توسط نورد مخزن از منبع دزدیده می شود.
 • سیستم مرکب رسانی دکتر بلید، با نورد آنیلوکس و تیغه

 

پس از تهیه کلیشه و چسباندن آن به روی سیلندر زینک، مرکب در مخزن مرکب ماشین چاپ ریخته می شود. با شروع چاپ، نورد مرکب که بخشی از آن درون مخزن قرار دارد، آغشته به مرکب شده و در تماس با سیلندر آنیلوکس مرکب را به سوراخ های ترام مانند سیلندر آنیلوکس که معمولً از جنس کروم یا سرامیک است می رساند.

کار سیلندر آنیلوکس این است که مقدار مشخص و یکنواختی از مرکب را به سیلندر زینک منتقل کند

به دنبال آن کلیشه فتوپولیمری در تماس با سیلندر آنیلوکس مرکبی شده و در قسمت دیگر نقش را به لفاف منتقل می کند، به همین ترتیب رنگ های دیگر روی کار می نشیند و بعد از آن لفاف به طرف خشک کن هوایی هدایت می شود.

 

خشک کن

لفاف پس از چاپ به واحد خشک کن هوایی هدایت می شود. در این قسمت هوای گرم فشرده که قابل تنظیم باشد با لفاف تماس یافته و باعث خشک شدن رنگ ها می شود.

در این مرحله تنظیم هوای گرم بر اساس نوع جنس لفاف اهمیت بسیار دارد زیرا ممکن باعث جمع شدن و تا خوردن در هنگام رول شدن شود.

.بعد از خشک کن حرارتی، لفاف به واحد خنک کننده انتقال می یابد تا دمای لفاف به حالت اولیه برگردد.

 

رول جمع کن

 لفاف در نهایت و پس از طی مراحل بال برای جمع شدن به این واحد هدایت شده و به شیوه های مختلف، رول جمع می شود.  

شیوه های مختلف کنترل روی هم خوردگی رنگ ها

به دلیل سرعت چاپ بال و عدم امکان جدا کردن قسمتی از رول جهت کنترل روی هم خوردگی رنگ ها، شیوه های مختلفی جهت کنترل ها در نظر گرفته شده است و وجود این ابزارها کمک می کنند تا بدون توقف چاپ، چاپچی بتواند بر روی مواد مختلف کنترل هایی مانند روی هم خوردگی، وجود ضایعات و … را نظارت کند.

 • تابش سریع و پیاپی نور strobe light
 • . چشم آینه ای web viewer
 • ویدیویی دوربین camera generated video

 

 

ملاحظات طراحی

 در چاپ فلکسو به دلیل انعطاف پذیر بودن مواد چاپی، نکات بسیاری را باید رعایت کرد. از جمله نکاتی که طراحان بایستی رعایت نمایند، روی هم پوشانی (trapping)  رنگ ها می باشد

باید به اندازه کار، رنگ ها روی هم کشانده شوند تا کار نهایی در اثر جا به جا شدن سفیدک نزند. همچنین در این شیوه چاپ درصد کل رنگ ها در هر نقطه چاپی نباید از ۲۹۰٪ بیشتر باشد. بدین معنی که اگر عکسی در کار چاپی وجود دارد، باید نقاط مختلف آن کنترل شود و درصد رنگ ها در هر نقطه بررسی گردد تا مجموع CMYK رنگ ها بیشتر از ۲۹۰٪ نشود.

 

انواع پلیت های فلکسو

 

 پلیت یک لیه :

لیه زیرین برای تثبیت و استواری پلیت تعبیه شده،از پشت نوردهی می شود تا سفت شود، لیه محافظ را برداشته و پلیت را نور داده و شستشو می دهند. برای سفت شدن باقیمانده پلیت زیر نور UV قرار می دهند.  

برای دقت Lpi 150 از پلیت های ۳-۲ میلی متر استفاده می شود.

پلیت های ضخیمتر۵-۴ میلی متربرای چاپ Lpi 60 مناسب هستند.

 

پلیت چند لایه : 

برای رسیدن به کیفیت بالی چاپ هافتون از این پلیت استفاده می شود. وجود لیه پایه از دفرمه شدن لیــه برجسته که نازک اسـت جلوگیری می کند. درحین سوار کردن پلیت روی سیلندر هیچ کشش طولی روی نمی دهد .  

 

پلیت   CTP  :  

 لیه مشکی جاذب اشعه لیزر، اشعه ۱۰۶۴ نانومتر لیزر را جذب می کند و توسط آن تراشیده می شود. این لیه در حقیقت نقش نگاتیو فیلم را دارد. لیه پایه باعث استواری پلیت می شود. وجود لیه پایه در پلیت چند لیه که از دفرمه شدن پلیت جلوگیری می کند، برتریت آن را نسبت به پلیت تک لیه نشان می دهد.

    انواع ماشین چاپ فلکسو

 1. مرکزی سیلندر فلکسو Cylinder Central Impression
 2. فلکسو ایستادStack
 3. فلکسو خطی InLine

ماشین چاپ سیلندر مرکزی از دقت بالیی برخوردار است، بعد از آن ایستاده و در آخر فلکسو خطی.

 

فلکسو سیلندر مرکزی Cylinder Central Impression

ین نوع ماشین از گرانترین ماشین های چاپ محسوب می شود. به دلیل حرکت لفاف بسته بندی به دور یک سیلندر مرکزی و چاپ رنگ های مختلف با کمترین جا به جایی از دقت بالیی برخوردار است

در واقع کارهای دقیق چاپی که باید با فلکسو چاپ شوند و مساله رنگ و ترکیبات رنگی در آن ها اهمیت دارد بهتر است با فلکسو سیلندر مرکزی انجام شوند. در این نوع ماشین سیلندر چاپ یا سیلندر فشار(بستر لفاف رول) یکی است  .

این ماشین ها برای این که بتوانیم روی لفـاف های فلکسو چاپ با رجیستر داشته باشیم ارتقا داده شده اند. متریال روی سیلندر بزرگ چاپ می خوابد و سرتاسرهمۀ پروسۀ چاپ را می پوشاند بدین وسیله به بزرگترین ثبات موقعیتی ممکن دسـت می یابد.

 

فلکسو ایستاده Stack 

 در این سیستم چاپ فلکسو، لفاف از سیلندرهای چاپ متعدد عبور می کند. در واقع هر رنگ یک سیلندر چاپ یا همان بستر لفاف جداگانه دارد.  

این مدل چاپ به دلیل دقت رجیـستر کردن ضعیف آن (حدود ۰/۲ میلی متر در طول رجیستر کردن) فقط برای کارهای چاپی ساده استفاده می شود. برای مثال به عنوان برج های چاپی برای تولید کیف. یک مزیت این مدل که نسبت به سیلندر چاپ مرکزی دارد این است که با هدایت وب مناسبی که دارد می تواند روی دو طرف چاپ کند.

 

فلکسو خطی InLine

دراین مدل ماشین برج های چاپ دریک ردیف مرتب می شوند. وب متریال معمولا بین برج های چــاپ بمنظور آنکه خشک کن ها را معـادل زمان خشک شدن تطبیق دهد، می چرخد.

برج های هین مدل ماشین فـلکسوگرافی قابل تعویض هستند و همینطور می توانند برای ساختار سیستم چاپ هیبرید با برج های چاپ افست یا گراور ترکیب شوند.

 

مواد قابل چاپ

 فویل(متالیز)، فیلن های پلستیکی مانند پلی پروپیلن×، سلفون، نایلون، پلی استر، پی وی دی سی، پلی اتیلن، دستمال کاغذی، انواع کاغذ

کالاهای چاپ شده با این روش

 لفاف فیلمی، چتر، پرده، کیسه های دستی تبلیغاتی، لفاف های شیرینک، لفاف هاب بسته بندی پفک نمکی، و لفاف های بسته بندی مواد غذایی و

 

دو دلیل عمده کاربرد رو به رشد ماشینهای فلکسو گرافی

 ۱.  کاربری بالنسبه آسان آن

۲ .  سازگاری مناسب این شیوه با مرکب های پایه آب استفاده ازاین مرکب به معنای کاهش مقادیـرعمده انتشار(VOC) یا ذرات ارگانیک فرار است که در مقایسه با فرایند های چاپ گراور و رول هیت است.

کیفیت چاپی این روش در قیاس با افست پایین تراست، دقت تصویر چاپ شده در چاپ فلکسوگرافی ۴۸line/cm 120 Lpi)، که درمقایسه با افست که حد استاندارد آن بین ۶۰ الی line/cm 120 است (۱۵۰ الی Lpi 300) کمتر است.

 

مزایا چاپ فلکسو گرافی Flexography

 1. ارزان بودن پلیت
 2. خشک شدن سریع مرکب
 3. امکان چاپ بر روی مواد مختلف

 

معایب چاپ فلکسو گرافی Flexography

 

 1. امکان تغییر رنگ
 2. نسبت به روش های دیگر چاپی، یک روش فقیر محسوب می شود.