Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/behrangd/public_html/wp-content/plugins/super-rss-reader/super-rss-reader.php:1) in /home3/behrangd/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
چاپ و تبلیغات بهرنگ http://behrangdesign.ir چاپ جعبه | چاپ کاتالوگ و بروشور Mon, 20 Feb 2017 19:28:25 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.2 چاپ فلکسو http://behrangdesign.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%88-3/ http://behrangdesign.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%88-3/#respond Wed, 22 Jun 2016 21:09:00 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1550 چاپ فلکسو طی‌ دو‌ دهه‌ گذشته‌ تکنولوژی‌ ماشین‌ چاپ‌ فلکسو‌ بهبود‌ پیدا‌ کرده‌ و‌ تکنولوژی‌های‌ مدرن‌ پیش‌از‌چاپ،‌ مرکب‌زنی‌ و‌ اسلیو‌ یا‌ ابداع‌ شده‌اند‌ و‌ یا‌ برای‌ […]

نوشته چاپ فلکسو اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
چاپ فلکسو

طی‌ دو‌ دهه‌ گذشته‌ تکنولوژی‌ ماشین‌ چاپ‌ فلکسو‌ بهبود‌ پیدا‌ کرده‌ و‌ تکنولوژی‌های‌ مدرن‌ پیش‌از‌چاپ،‌ مرکب‌زنی‌ و‌ اسلیو‌ یا‌ ابداع‌ شده‌اند‌ و‌ یا‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ تبدیل‌کاران‌ و‌ مصرف‌کنندگان‌ بهینه‌ شده‌اند.‌ جدول‌ شماره‌ (۱)‌ مهم‌ترین‌ پیشرفت‌های‌ تکنولوژیک‌ و‌ بهینه‌سازی‌ در‌ فلکسو‌ را‌ نشان‌ می‌‌دهد‌ که‌ از‌ سال‌ ۱۹۷۰‌ به‌ بعد‌ به‌دست‌ آمده‌اند. این‌ پیشرفت‌ها‌ باعث‌ شده‌ تا‌ فلکسو‌ به‌ یک‌ رقیب‌ جدی‌ برای‌ گراور‌ و‌ افست‌ تبدیل‌ شود.

افزایش‌ کیفیت‌ چاپ‌ فلکسو‌ موقعیت‌های‌ بیشتری‌ برای‌ چاپکاران‌ فلکسو‌ به‌ وجود‌ آورده‌ است.‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ امکان‌ چاپ‌ در‌ تیراژ‌ کم‌ با‌ استفاده‌ از‌ فلکسو‌ باعث‌ شده‌ تا‌ تولیدکنندگان‌ مواد‌ غذایی‌ بتوانند‌ گروه‌های‌ مختلف‌ و‌ متفاوت‌ از‌ مصرف‌کنندگان‌ را‌ مخاطب‌ تبلیغات‌ خود‌ قرار‌ داده‌ و‌ تصاویر‌ روی‌ محصولات‌ را‌ بر‌ اساس‌ سلایق‌ و‌ خواست‌های‌ هر‌ گروه‌ تغییر‌ دهند.

مهم‌ترین‌ کاربردهای‌ فلکسوگرافی‌ در‌ کل‌ گستره‌ بسته‌بندی‌ شامل‌ حوزه‌های‌ زیر‌ می‌‌شود:

فیلم : چاپ‌ فلکسو‌ برای‌ چاپ‌ روی‌ فیلم‌ بسته‌بندی‌ و‌ سطوح‌ چاپ‌پذیر‌ خودچسب،‌ بیشترین‌ مورد‌ استفاده‌ را‌ دارد.

لیبل:‌ سیستم‌ فلکسو‌ برای‌ چاپ‌ لیبل‌ همواره‌ فرایند‌ غالب‌ بوده‌ و‌ موارد‌ استفاده‌

از‌ آن‌ افزایش‌ یافته‌ است.

چاپ‌ جعبه‌:‌ فلکسو‌ به‌ عرصه‌ چاپ‌ جعبه‌ که‌ به‌طور‌ سنتی‌ توسط‌ افست‌ انجام‌ می‌‌شود،‌ نیز‌ نفوذ‌ کرده‌ و‌ به‌طور‌ فزاینده‌ای‌ چاپکاران‌ از‌ این‌ فرایند‌ برای‌ چاپ‌ جعبه‌ استفاده‌ می‌‌کنند.

رشد‌ گراور‌ از‌ ۲۲۰۰۰‌ میلیون‌ متر‌ مربع‌ در‌ سال‌ ۱۹۹۸‌ به‌ ۱۲۵۰۰‌ میلیون‌ متر‌ مربع‌ در‌ سال‌ ۲۰۰۲‌ رسید‌ و‌ انتظار‌ می‌‌رود‌ تا‌ سال‌ ۲۰۰۷‌ به‌ ۱۳۵۰۰‌ میلیون‌ متر‌ مربع‌ برسد.‌ از‌ سوی‌ دیگر‌ فلکسو‌ از‌ ۱۸۰۰۰‌ میلیون‌ متر‌ مربع‌ در‌ سال‌ ۱۹۹۸‌ به‌ ۲۲۰۰۰‌ میلیون‌ متر‌ مربع‌ در‌ سال‌ ۲۰۰۲‌ رسید‌ و‌ تا‌ سال‌ ۲۰۰۷‌ به‌ ۲۴۲۵۰‌ میلیون‌ متر‌ مربع‌ خواهد‌ رسید.

پیشرفت‌های‌ تکنولوژیک‌ به‌ تازگی‌ افزایش‌ سریع‌ پیشرفت‌های‌ تکنولوژیک‌ نیروی‌ محرکه‌ مضاعفی‌ برای‌ رشد‌ چاپ‌ فلکسو‌ به‌ وجود‌ آورده‌ است.‌ در‌ بخش‌ پیش‌‌ از‌ ‌چاپ،‌ کلیشه‌های‌ جدیدی‌ ارایه‌ شده‌اند‌ که‌ می‌‌توانند‌ تأثیر‌ شگرفی‌ بر‌ بازار‌ بگذارند.‌ این‌ کلیشه‌ها‌ با‌ استفاده‌ از‌ فن‌آوری‌ کامپیوتر‌ به‌ کلیشه‌ ظاهر‌ می‌‌شوند‌ و‌ کیفیت‌ بسیار‌ خوبی‌ ارایه‌ می‌‌دهند.‌ کلیشه‌هایی‌ نیز‌ عرضه‌ شده‌اند‌ که‌ تصویر‌ را‌ مستقیماً‌ بدون‌ استفاده‌ از‌ فیلم‌ یا‌ لایه‌ مشکی‌ که‌ در‌ حال‌ حاضر‌ استفاده‌ می‌‌شوند،‌ روی‌ پلی‌مر‌ منتقل‌ می‌‌کنند.

نوآوری‌ دیگر‌ اسلیو‌ است‌ که‌ هم‌ برای‌ کلیشه‌ و‌ هم‌ نوردهای‌ آنیلوکس‌ کاربرد‌ دارد.‌ این‌ نوآوری‌ها‌ همراه‌ با‌ پیشرفت‌هایی‌ که‌ در‌ زمینه‌ ماشین‌ چاپ‌ بدون‌ شفت‌ رخ‌ داده‌اند،‌ زمان‌ آماده‌سازی‌ را‌ کاهش‌ داده‌ و‌ از‌ این‌ طریق‌ در‌ زمان‌ و‌ هزینه‌ صرفه‌جویی‌ می‌‌کند.‌ از‌ سوی‌ دیگر‌ این‌ پیشرفت‌ها‌ امکان‌ استفاده‌ از‌ عرض‌های‌ متعدد‌ برای‌ چاپ‌ را‌ به‌ وجود‌ می‌‌آورد.

کار فلکسو از ابتدایی ترین مراحل یعنی طراحی تا پایان، که مرحله چاپ است، با سایر روش های چاپی تفاوت اساسی دارد و واقعاً با آن ها قابل مقایسه نیست؛ از جمله چاپ افست. در افست سال ها کار و تجربه وجود دارد و ماهیت چاپ به صورتی است که مشکلات زیادی ایجاد نمی شود، ولی در فلکسو کلیه مراحل؛ طراحی، تهیه فیلم و کلیشه سازی و نهایتاً خود ماشین چاپ بسیار مهم است. بنابراین برای موفقیت در چاپ فلکسو، به طراح تخصصی فلکسو نیاز داریم. طراح باید اطلاعات بالایی داشته باشد و در حد خودش دستگاه چاپ فلکسو را خوب بشناسد. ۶۵ تا ٧٠ درصد سرنوشت چاپ در دست مراحل طراحی تا کلیشه سازی است.

شرح روش کلی چاپ فلکسوگرافی
فلکسوگرافی نوعی چاپ برجسته شبیه به چاپ لترپرس است، اما کارایی بیشتری نسبت به آن دارد؛ در واقع می توان گفت که فلکسوگرافی شکلی از ماشین های لترپرس رول دوار است. اما تفاوتی که بین این دو نوع چاپ وجود دارد، یکی در نوع پلیت است ، که در چاپ فلکسو بر خلاف لترپرس از پلیت منعطف استفاده می شود؛ و دیگری در نوع مرکب. مرکب چاپ فلکسو مایع بوده و ویسکوزیته پائینی دارد، در حالیکه مرکب لترپرس خمیری است. در نتیجه سیستم مرکب دهی در چاپ فلکسو تنها شامل دو نورد است و این درست نقطه مقابل چاپ لترپرس است که به علت سنگین بودن مرکب از چندین نورد در اندازه های مختلف استفاده می کند.

نمودار شکل کلی فرآیند لترپرس
علیرغم وجود ماشین های گوناگون( ازنظر شکل ظاهری) با روش های متعدد، عموماً تمامی آن ها در چهار قسمت اصلی ذیل وجه اشتراک دارند:
۱- سیستم باز کن
٢- سیستم چاپ
٣- سیستم خشک کن
۴- سیستم جمع کن

ضمن اینکه هر یک از قسمت های نام برده دارای خصوصیات و ویژگی های خاصی مربوط به همان سیستم می باشد که البته این ویژگی ها به تنهایی و در نهایت در کنار یکدیگر در کیفیت چاپ اثر بسیار مهم و حساسی دارند.

عمل چاپ در تمام ماشین های چاپ فلکسو به یک صورت انجام می گیرد. ساده ترین و رایج ترین شکل سیستم چاپی فلکسو مشتمل بر چهار سری نورد است:

١- نورد مخزن
٢- نورد اندازه گیری و سنجش میزان مرکب یا نورد آنیلوکس (or Anilox roll Ink metering roll
)
٣- سیلندر پلیت   (Plate cylinder)
۴- سیلندر فشار یا چاپ (Impression cylinder)

فرآیند چاپ از سیستم مرکب رسانی آغاز می شود. البته قابل ذکر است که در فلکسو دو نوع سیستم مرکب رسانی وجود دارد، ابتدا نورد غوطه ور در مخزن مرکب، با حرکت دورانی خود مرکب لازم را به نورد اندازه گیری (نورد آنیلوکس) منتقل می کند. این نورد توسط شبکه سلولی شکل سطح خود، با مشخصات و استانداردهای معین از نظر اندازه، تعداد در یک سانتی متر مربع، عمق سلول و زاویه سلول و … که در تمام سطح سیلندر قرارگرفته اند، لایه ای از مرکب را با ضخامت یکنواخت و مشخص به سیلندر پلیت و به سطح کلیشه انتقال می دهد که در نتیجه آن قسمت های دارای تصویر کلیشه که برجسته هستند، مرکبی می شوند. قابل ذکر است که کمیت مرکب منتقل شده به وسیله این سیلندر دقیقاً به تعداد و نوع و عمق سلول ها بستگی مستقیم دارد. به نسبت ضخامت لایه مرکب مورد نیاز، نوردهای گوناگون با حجم و گودی سلول های متفاوت باید استفاده شوند.

هم زمان با سیستم مرکب رسانی، بر روی سطح نورد آنیلوکس، تیغه دکتر بلید با زاویه معکوس تعبیه شده که وظیفه این تیغه پاک کردن سطح آنیلوکس از مرکب اضافی و بازگرداندن آن به مخزن مرکب است این عمل موجب انتقال یکدست لایه مرکب از نورد آنیلوکس به سطح کلیشه چاپ می شود. وجود این تیغه ما را از پر بودن سلول های توزیع شده بر روی نورد مطمئن می سازد و در نتیجه همیشه حجم مشخصی ازمرکب روی پلیت منتقل می شود. به طور کلی مرحله انتقال مرکب تحت تأثیر حجم و گودی سلول، مساحت دهانه سلول، سطح پلیت و متریال و … است.

سپس سیلندر پلیت با حرکت دورانی خود با سیلندر چاپ تقریباً مماس شده و هم زمان با این عمل متریال از بین دو سیلندر عبور کرده و عمل چاپ انجام می گیرد.

سیلندر فشار (چاپ)، فشار مناسب را نسبت به سیلندر پلیت اعمال می کند، که موجب انتقال صحیح تصویر به روی سطح چاپی می شود. در واقع این روش چاپی، فقط به یک فشار ناچیز احتیاج دارد تا این امکان را فراهم سازد که مرکب مورد نیاز ما از روی پلیت بر روی کاغذ منتقل شود.
به هر حال این فشار تماسی ناچیز، باید تا حد ممکن به درستی روی تمام محل های چاپ شونده و در حال گذر از طول چاپ اعمال شود. نیروی گریز از مرکز در سیلندر و انحراف محور باید توسط یک فشار بیشتر جبران شود. در نهایت هنگامی کار با موفقیت انجام می شود که این فشار تماسی بتواند فقط با یک نوسان ناچیز حفظ شود. حتی یک فشار کم برای پلیت های نرم و منعطف این چاپ کافی است تا یک چاپ خوب را برای ما به ارمغان بیاورد. این نوع چاپ حتی می تواند روی مقوای فلوت دار اعمال شود بدون آنکه به آن آسیبی برساند.

سپس رول به چاپ رسیده در هر واحد، قبل از رسیدن به واحد چاپ بعدی به واحدهای خشک کن میانی منتقل شده تا هر رنگ قبل از چاپ رنگ بعدی، خشک شود.

پس از آنکه مراحل چاپ کلیه رنگ ها به پایان رسید، رول از میان تونل خشک کن نهایی نیز عبور داده

می شود تا حلال ها یا آب باقی مانده بر سطح کار چاپی به طور کامل تبخیر و خشک شوند. در نهایت محصول تکمیلی بر روی رول جمع کن در ایستگاه تحویل، جمع شده یا به واحد برش رول منتقل می شود.

به طور کلی می توان گفت واحدهای عملیاتی اصلی در یک چاپ فلکسو شامل موارد زیر است:

١- آماده سازی و تهیه تصویر (prepress)
٢- تهیه پلیت (plate making)
٣- چاپ (printing)
۴- عملیات تکمیلی (finishing)

انواع دستگاه های چاپ فلکسوگرافی

روش چاپ فلکسو معمولا با دستگاه‌های چاپ رول انجام و در مواردی محدود با دستگاه‌های ورقی می‌شود
از لحاظ نحوه قرار گیری واحدهای چاپ در سه نوع اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:
۱-  عمودی (stack)
٢- مدل افقی یا خطی
۳-  مدل سیلندرچاپ مرکزی (Central Impression Cylinder)
این سه نوع از ماشین چاپ عموماً برای چاپ متریال های بسته بندی منعطف مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین برای چاپ رول های عرض کم، چاپ های ورقی و چاپ روی متریال های کروگیتد نیز کاربرد دارند.

مدل عمودی یا ستونی (stack):

به صورت جداگانه و به شکل عمودی نسبت به یکدیگر قرار دارند. این واحدها یا در یک طرف بدنه ماشین اصلی یا در هر دو طرف آن قرار داده می شوند. هر واحد چاپ مجهز به سیلندر پلیت و سیلندر چاپ مستقل، برای چاپ یک رنگ از چند رنگ چاپی می باشد و کلیه این واحدها و دستگاه ها نیروی محرکه خود را از چرخ دنده های متصل به یکدیگر، که متصل به بدنه ماشین است، می گیرند. این ماشین ها می توانند به تجهیزات رول بازکن، رول جمع کن، برش ها و خط زن ها و ورنی زنی تجهیز گردند. دستگاه‌های ستونی اولین دستگاه‌های طراحی شده در روش چاپ فلکسو بودند. ماشین های مدل عمودی معمولاً با ١ تا٨ واحد چاپ ساخته می شوند. اما رایج ترین شکل آن ماشین ۶ رنگ است.

این ماشین ها دارای دو مزیت اصلی هستند :
یکی این که معمولاً دارای قابلیت برگرداندن رول برای چاپ هر دو طرف رول، در یک دور چاپ را دارند.

مزیت دیگر این ماشین ها، قابلیت دسترسی آسان به واحدهای چاپ است و از جمله آن سهولت انتقالات و تغییرات، شستشو و …

ماشین های مدل عمودی کاربردهای وسیعی پیدا کرده اند و برای چاپ روی هر نوع متریالی استفاده می شوند. البته این دستگاه ها محدودیت هایی نیز دارند، که موجب می شود در برخی از موارد و کاربردهای خاص، به طور کامل قابل قبول نباشد.

در واقع رجیسترکردن رنگ‌ها و ثابت نگاه داشتن آن، دشوار است- میزان رجیستر آن در حدود ٢⁄٠ میلی متراست- و ثبات سایر فرآیندهای چاپی را ندارد، چون میزان کشش متریال در هر واحد یکسان نیست ، به همین دلیل اغلب از این ماشین‌ها جهت چاپ سطوح رول ضخیم و با وزن بالا که به راحتی کشیده نمی شوند یا کنترل انطباق تصویر در آنها مهم نیست استفاده می‌کنند.

این نوع از ماشین های فلکسوگرافی، برای کاربردهای خاص نیز مناسب اند، مانند چاپ in-line به همراه انواع دیگر ماشین ها. از جمله بیرون کشنده، ماشین های ساخت پاکت ها و ساک ها ورق زنی، لمینیت زن و غیره.

با طراحی برخی واحدهای چاپی خاص، امکان رجیستر ٣۶٠ درجه در هر واحد چاپ وجود دارد. این ماشین ها همچنین به عنوان یک ماشین پوشش زن و رنگ زن (رنگ آمیزی کلی) مورد استفاده قرار می گیرد.

از آنجا که هر واحد چاپی مستقل از دیگری است، تنظیم مکانیکی چرخش های مختلف و متنوع بخش مرکب رسانی، آسان است و امکان تغییر هدایت و اتصال رول برای پوشش یک صفحه یا کوتینگ های چاپی در یک روش استاندارد وجود دارد.

مدل سیلندر چاپ مرکزی یا CIC :

ماشین های چاپ (Ci) یا (common Impression) این مدل از ماشین فلکسو، گاهی اوقات نیز نامیده می شود. این مدل به ماشین های لترپرس روتاری سیلندر مشترک شباهت دارد، که در آن نیز از یک سیلندر چاپ نصب شده در بدنه ماشین استفاده می شود. در این مدل ٢ الی۱٠ ایستگاه چاپ پیرامون یک سیلندر مرکزی قرار می گیرند، هر ایستگاه یا واحد چاپ از یک مخزن مرکب، نورد مخزن، نورد آنیلوکس، تیغه دکتر بلید و سیلندر پلیت تشکیل شده است. بر خلاف دو نوع ستونی و افقی که واحد‌های چاپی در آنها مستقل‌اند در دستگاه‌های چاپ سیلندر مرکزی واحد‌های چاپ حول یک سیلندر فشار چاپ مرکزی قرار گرفته‌اند.

۴ تا از ۱٠ تا برج مرکب رسانی، با خشک کن های میانی می توانند دور سیلندر چاپ مرکزی پیکربندی شوند. به هنگام چاپ در این دستگاه‌ها سطح چاپ شونده با چرخیدن به دور سیلندر فشار (چاپ) کشیده نمی‌شود، بلکه روی سطح سیلندر قفل می شود، به همین دلیل این نوع دستگاه‌ها انتخاب مناسبی برای چاپ متریال های نازک و منعطف همچون پلاستیک‌ها هستند که در دیگر دستگاه‌ها کش می‌آیند. رول تغذیه شده بر روی سیلندر مرکزی نشسته و تماس خود را تا پایان فرآیند چاپ حفظ می نماید و سپس خارج می شود.کنترل انطباق در این دستگاه‌ها آسانتر و دقت در آن ها نیز بیشتر است. در واقع می توان گفت که مزیت اصلی این ماشین ها، قابلیت آن ها در حفظ رجیستر است.

قطر سیلندر فشار در برخی از انواع این دستگاه‌ها به بیشتر از ٢ متر می‌رسد طوریکه می‌توان ٨ واحد چاپ را حول آنها قرار داد.

تنها عیب این نوع دستگاه ها آن است که با استفاده از آنها تنها می‌توان بر یک سمت رول چاپ کرد. در واقع این مدل از ماشین های چاپ فلکسوگرافی، در جایی که نیاز هست هر دو طرف رول در یک بار عبور از دستگاه چاپ شود، کاربرد محدودی دارند.

قلب هر ماشین چاپCI ، سیلندر چاپ آن است. بسیاری از سیلندرهای چاپ از چدن ساخته شده اند، گرچه سیلندرهای فولادی هم رایج هستند. در ماشین های قدیمی این سیلندرها معمولاً به صورت تک جداره بودند و کنترل دمای درام اتوماتیک هم در این سیلندرها وجود نداشت.

امروزه ساختار سیلندرهای معمولی به صورت دوجداره است. علت دو جداره شدن سیلندرها هم، ایجاد یک فضا برای گردش آب، جهت کنترل دمای درام است.

سیلندرهای چاپ امروزی خیلی دقیق هستند. در رایج ترین شکل این سیلندرها، خطای پیرامون سیلندر چاپ ٠٠٠٢۵⁄٠ ± یا یک ٠٠٠۵⁄٠ TIR است. امکان ساییدن و صاف کردن سیلندرهای چاپ با دقتی بیشتر از اینها ، توسط تکنیک های تراش مخصوص وجود دارد.

مدل افقی یا خطی (In Line):

همانند دستگاه‌های ستونی این دستگاه‌ها نیز از واحدهای جداگانه چاپ ساخته می‌شوند، منتهی این واحدها بصورت افقی و پشت سر هم قرار گرفته‌اند. در این ماشین‌ها وضعیت هر واحد با واحد دیگر یکسان است، یعنی موقعیت قرارگیری سیلندرها و موقعیت کشش متریال ها در همه جا یکنواخت است. بنابراین در این حالت رجیستر بهتر و دقیق تر خواهد بود. کلیه نیروی محرکه از یک محور مشترک [۵] یا به صورت میل گاردن تأمین شده که ممکن است به واحدهای تا کن، برش و سایر تجهیزات تکمیلی مجهز شده باشد.

ماشین های مدل خطی می توانند با هر تعداد واحد چاپی ساخته شوند و به آسانی قابل استفاده برای رول هایی با عرض زیاد نیز هستند. استفاده از این ماشین ها در چاپ جعبه های تاشو، ساک های چند جداره و سایر کاربردهای خاص رایج می باشد. همچنین در چاپ رول های عرض کم نیز به کار می روند. در بسیاری از ماشین های رول عرض کم، که فاصله رول از یک واحد چاپ به واحد بعدی زیاد نیست، دقت رجیستر بالا رفته و تا پایان کار هم حفظ می شود. این نوع ماشین ها قابلیت چاپ روی هر دو طرف رول را دارند. که این کار یا با برگرداندن رول توسط سیستم میله ای [۶] انجام می شود ، یا با استفاده از معکوس کردن جهت چرخش ماشین با استفاده از دنده[۷].

در این مدل برج ها قابل تعویض هستند. این ماشین ها می توانند برای ساختار سیستم چاپ هیبرید(ترکیبی) با برج های چاپ افست یا گراوور ترکیب شوند. سرعت چاپ نیز در آن ها ۴ متر بر ثانیه است. بخش وسیعی از دستگاه‌های فلکسوی افقی برای چاپ کارتن، کیسه ها، مقواهای لایه دار و جعبه های تاشو یا چاپ سریع رول‌‌های کم عرض که به برچسب‌ (لیبل) تبدیل می‌شوند، مورد استفاده قرار می گیرند.

 

تیغه دکتر‌ بلید

در‌ حال‌ حاضر‌ دو‌ سیستم‌ متفاوت‌ دکتر‌ بلید‌ برای‌ صنعت‌ فلکسو‌ وجود‌ دارد.‌ اولین‌ سیستم‌ تیغه‌ دکتر‌ بلید‌ با‌ زاویه‌ معکوس‌ است‌ ‌(Reverse-Angle Blade System) . و‌ دومی‌ که‌ رایج‌تر‌ است‌ سیستم‌ تیغه‌ دکتر‌ بلید‌ محفظه‌ای‌ است.‌ درزبندی‌های‌ انتهایی‌ یا‌ End seals (فاصله‌ میان‌ انتهای‌ تیغه‌ تا‌ دیوار‌ محفظه‌ باید‌ به‌ خوبی‌ آب‌بندی‌ شود‌ در‌ غیر‌ این‌ صورت‌ مرکب‌ از‌ این‌ درز‌ بیرون‌ می‌‌ریزد)‌ مهم‌ترین‌ مشکل‌ چاپکاران‌ فلکسو‌ به‌ حساب‌ می‌‌آیند‌ به‌ همین‌ خاطر‌ چاپکار‌ باید‌ از‌ محفظه‌های‌ با‌ اندازه‌ مناسب‌ و‌ صحیح‌ استفاده‌ کند.

به‌ تازگی‌ یک‌ سیستم‌ جدید‌ دکتر‌ بلید‌ ارایه‌ شده‌ که‌ امکان‌ تعویض‌ تیغه‌ و‌ End Seals را‌ بدون‌ نیاز‌ به‌ هیچ‌گونه‌ ابزاری‌ امکان‌پذیر‌ می‌‌کند.‌ در‌ نمودار‌ (۲)‌ دو‌ سیستم‌ تیغه‌ دکتر‌ بلید‌ (با‌ زاویه‌ معکوس‌ و‌ محفظه‌ای)‌ به‌ نمایش‌ درآمده‌ است.

ماشین‌های‌ چاپ‌ بدون‌ شفت‌

ماشین‌های‌ چاپی‌ بدون‌ شفت‌‌ که‌ از‌ موتورهای‌ خودتنظیم‌ استفاده‌ می‌‌کنند‌ در‌ اواخر‌ دهه‌ ۹۰‌ به‌ بازار‌ ارایه‌ شد.‌ این‌ ماشین‌‌ها‌ استفاده‌ از‌ اندازه‌های‌ تکرار‌ مختلف‌ (سیلندرهای‌ چاپ‌ با‌ قطرهای‌ متغیر)‌ را‌ امکان‌پذیر‌ کردند.

متخصصان‌ معتقدند‌ این‌ تکنولوژی‌ مهم‌ترین‌ پیشرفت‌ در‌ زمینه‌ فلکسو‌ طی‌ ۳۰‌ سال‌ گذشته‌ به‌ شمار‌ می‌‌آید.‌ سیستم‌های‌ اسلیو-‌ که‌ می‌‌توان‌ از‌ آن‌ها‌ در‌ ماشین‌های‌ فلکسو‌ استفاده‌ کرد-‌ مهم‌ترین‌ عامل‌ در‌ توسعه‌ و‌ ارایه‌ ماشین‌های‌ چاپ‌ فلکسو‌ بدون‌ شفت‌ ‌(Gearless)   شناخته‌ می‌‌شود.‌ زیرا‌ با‌ استفاده‌ از‌ اسلیو‌ می‌‌توان‌ کلیشه‌ها‌ را‌ تک‌،‌ تک‌ و‌ خارج‌ از‌ ماشین‌ ظاهر‌ کرد‌ و‌ روی‌ اسلیو‌ بست،‌ یا‌ این‌که‌ مستقیماً‌ روی‌ کلیشه‌های‌ فتوپلیمر‌ به‌ شکل‌ اسلیو‌ یا‌ غلافی‌ تصویرسازی‌ کرد.‌ در‌ این‌ روش‌ عملیات‌ ظهور،‌ شست‌وشو‌ و‌ خشک‌ کردن‌ روی‌ کلیشه‌ لوله‌ای‌ شکل‌ و‌ مدور‌ انجام‌ می‌‌شود.‌ البته‌ هزینه‌ این‌ نوع‌ کلیشه‌ها‌ یا‌ غلاف‌های‌ کلیشه‌ای‌ بسیار‌ بالاست.‌

ماشین‌های‌ چاپ‌ با‌ عرض‌ رول‌ متوسط‌

عرضه‌ ماشین‌های‌ چاپ‌ رول‌ ‌ متوسط‌ چاپکاران‌ را‌ قادر‌ ساخته‌ تا‌ با‌ کیفیت‌ و‌ سرعت‌ بیشتر‌ کار‌ کنند.‌ از‌ سوی‌ دیگر‌ هزینه‌ چاپ‌ هر‌ نوع‌ طراحی‌ با‌ این‌ ماشین‌ها‌‌ کم‌تر‌ است.‌ به‌ لطف‌ این‌ تکنولوژی‌ صنعت‌ فلکسو‌ موفق‌ شده‌ زمان‌ انجام‌ و‌ تحویل‌ کار‌ را‌ کاهش‌ داده‌ و‌ به‌ یک‌ رقیب‌ جدی‌‌ برای‌ روتوگراور‌ و‌ افست‌ تبدیل‌ شود.

مرکب‌های‌ یووی‌

با‌ این‌که‌ مرکب‌های‌ یووی‌ هنوز‌ در‌ سطح‌ گسترده‌ در‌ چاپ‌ فلکسو‌ به‌کار‌ گرفته‌ نمی‌‌شوند،‌ ولی‌ در‌ بخش‌ رول‌ کم‌ عرض‌ ‌(Narrow Web) که‌ هنوز‌ تحت‌ سلطه‌ مرکب‌های‌ آّب‌ پایه‌ معمولی‌ است،‌ هر‌ چه‌ بیشتر‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ می‌‌گیرند.‌ افزایش‌ کیفیت‌ چاپ‌ با‌ مرکب‌های‌ یووی‌ و‌ نگرانی‌های‌ زیست‌ محیطی‌ باعث‌ شده‌ تا‌ چاپکاران‌ هر‌ چه‌ بیشتر‌ به‌ استفاده‌ از‌ این‌ نوع‌ مرکب‌ها‌ تشویق‌ شوند.

پیش‌از‌چاپ‌

یکی‌ دیگر‌ از‌ عرصه‌هایی‌ که‌ در‌ چارچوب‌ فن‌آوری‌ فلکسوگرافی‌ بیشترین‌ رشد‌ و‌ توسعه‌ را‌ داشته،‌ بخش‌ پیش‌از‌چاپ‌ است.‌ گردش‌کار‌ دیجیتال‌ به‌ چاپکاران‌ فلکسو‌ این‌ امکان‌ را‌ می‌‌دهند‌ تا‌ کار‌ را‌ هر‌ چه‌ زودتر‌ و‌ در‌ اسرع‌ وقت‌ به‌ ماشین‌ چاپ‌ منتقل‌ کنند.‌ از‌ این‌ لحاظ‌ فلکسوکاران‌ نسبت‌ به‌ چاپکاران‌ گراور‌ مزیت‌ بیشتری‌ دارند.

ماشین‌‌ چاپ‌های‌ ترکیبی‌ ‌(Combination Press)   نیز‌ که‌ فلکسو‌ را‌ با‌ دیگر‌ تکنولوژی‌های‌ چاپی‌ ترکیب‌ می‌‌کنند،‌ اکنون‌ در‌ کانون‌ توجه ‌ بسیاری‌ از‌ چاپکاران‌ فلکسو‌ قرار‌ گرفته‌اند.‌ در‌ این‌ ماشین‌های‌ چاپ‌ فرآیندهای‌ چاپی‌ گراور‌ و‌ افست‌ در‌ کنار‌ فلکسو‌ کار‌ چاپی‌ با‌ کیفیت‌ بالا‌ ارایه‌ می‌‌کنند.

از‌ این‌ نوع‌ ماشین‌ها‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ابزار‌ آزمایشگاهی‌ برای‌ ارزیابی‌ سطوح‌ چاپ‌پذیر‌ جدید‌ و‌ فن‌آوری‌های‌ نوین‌ نیز‌ استفاده‌ می‌‌شود.

نوردهای‌ آنیلوکس‌ جدید‌

صنعت‌ فلکسو‌ در‌ حال‌ تغییر‌ و‌ گذر‌ از‌ چاپ‌ ساده‌ به‌ چاپ‌ با‌ کیفیت‌ و‌ از‌ سیستم‌های‌ مبتنی‌ بر‌ نوردهای‌ انتقال‌ مرکب‌ به‌ سیستم‌های‌ آنیلوکس‌ است.‌ فرآیندهای‌ چاپی‌ اکنون‌ با‌ سرعت‌ بالا‌ انجام‌ می‌‌شود‌ و‌ نوردهای‌ آنیلوکس‌ قادرند‌ کیفیت‌ و‌ سرعت‌ بالا‌ را‌ برای‌ ماشین‌ چاپ‌ به‌ ارمغان‌ بیاورند.

نوردهای‌ آنیلوکس‌ جدید‌ به‌ لایه‌های‌ نازک‌تر‌ فیلم‌ مرکب‌ نیاز‌ دارند.‌ همین‌ امر‌ باعث‌ شده‌ تا‌ سازندگان‌ مرکب،‌ مرکب‌های‌ قوی‌تری‌ به‌ بازار‌ عرضه‌ کنند.‌

مشکل‌ دیگری‌ که‌ نوردهای‌ آنیلوکس‌ جدید‌ برای‌ سازندگان‌ مرکب‌ به‌ وجود‌ آورده،‌‌ زمان‌ خشک‌ شدن‌ مرکب‌ است.‌ این‌ مشکلات‌ باعث‌ شده‌ تا‌ تعامل‌ خوب‌ و‌ سازنده‌ای‌ بین‌ سازندگان‌ ماشین‌آلات،‌ تولیدکنندگان‌ مرکب‌ و‌ فلکسوکاران‌ به‌ وجود‌ آید. این‌ همکاری‌ باعث‌ می‌‌شود‌ تا‌ فلکسو‌ بتواند‌ موقعیت‌ خود‌ را‌ در‌ بازار‌ حفظ‌ کند.

 

سیستم‌های‌ ظهور‌ کلیشه‌

سیستم‌های‌ دیجیتال‌ و‌ از‌ راه‌ دور‌ برای‌ تولید‌ آرت‌ ورک‌ نمونه‌گیری‌ و‌ انتقال‌ داده‌ها‌ برای‌ تولید‌ پلیت‌ باعث‌ شده‌ تا‌ بتوان‌ کار‌ را‌ برای‌ چاپ‌ فلکسو‌ در‌ هر‌ گوشه‌ از‌ دنیا‌ تولید‌ کرده‌ و‌ برای‌ چاپ‌ به‌ گوشه‌ دیگر‌ دنیا‌ ارسال‌ کرد.‌ در‌ سال‌ ۱۹۹۵ ‌ اولین‌ سیستم‌ کلیشه‌سازی‌ دیجیتال‌ به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شد.

امروزه‌ ۴۰۰‌ عدد‌ از‌ این‌ سیستم‌ها‌ در‌ سراسر‌ جهان‌ نصب‌ و‌ راه‌اندازی‌ شده‌اند.

مشکل‌ این‌جا‌ است‌ که‌ مراحل‌ شست‌وشو،‌ خشک‌ کردن‌ و‌ چسب‌زدایی‌ پس‌ از‌ ظهور‌ کلیشه‌ حدود‌ ۲‌ ساعت‌ به‌طول‌ می‌‌انجامد.‌ به‌ تازگی‌ دو‌ سیستم‌ ظهور‌ کلیشه‌ جدید‌ به‌ بازار‌ آمده‌ است.‌ اولی‌ یک‌ سیستم‌ حرارتی‌ است‌ و‌ دومی‌ یک‌ سیستم‌ ظهور‌ کلیشه‌ فتوپلیمر‌ است‌ که‌ مستقیماً‌ روی‌ فتوپلیمر‌ حکاکی‌ می‌‌کند.‌

از‌ سال‌ ۲۰۰۴‌ به‌ بعد‌ دومین‌ سیستم‌ تنها‌ برای‌ ماشین‌های‌ چاپ‌ رول‌ کم‌عرض‌ یووی‌ ارایه‌ شد.‌ با‌ این‌ حال‌ پیش‌بینی‌ می‌‌شود‌ این‌ سیستم‌ به‌ زودی‌ در‌ تمام‌ بخش‌های‌ چاپ‌ فلکسو‌ و‌ انواع‌ مرکب‌ها‌ به‌کار‌ گرفته‌ شده‌ و‌ از‌ این‌ طریق‌ انقلابی‌ در‌ صنعت‌ فلکسو‌ به‌ راه‌ بیندازد.‌ زیرا‌ از‌ این‌ طریق‌ هزینه‌ ظهور‌ کلیشه‌ تا‌ حد‌ بسیار‌ زیادی‌ کاهش‌ پیدا‌ می‌‌کند.

دو‌ شرکت‌ BASF و‌ DUPONT که‌ بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان‌ سیستم‌های‌ کلیشه‌سازی‌ و‌ کلیشه‌ در‌ جهان‌ هستند،‌ با‌ همکاری‌ تولیدکنندگان‌ سیستم‌های‌ تصویرسازی‌ دیجیتال‌ در‌ تلاشند‌ تا‌ کلیشه‌های‌ جدید‌ را‌ هر‌ چه‌ زودتر‌ وارد‌ بازار‌ کنند.

فرآیندهای‌ تکمیلی‌ و‌ تبدیلی‌ همراه‌ با‌ چاپ‌

گرایش‌ جدید‌ در‌ چاپ‌ فلکسو‌ عبارت‌ است‌ از‌ چاپ‌ و‌ تکمیل‌ و‌ تبدیل‌ مقوای‌ کارتن‌ در‌ یک‌ بار‌ عبور‌ از‌ ماشین‌ چاپ.‌ امروز‌ چاپکاران‌ قادرند‌ با‌ ماشین‌های‌ فلکسو‌ مدرن‌ در‌ یک‌ بار‌ عبور‌ مقوای‌ کارتن‌ از‌ ماشین‌ چاپ،‌ علاوه‌ بر‌ چاپ‌ چند‌ رنگ‌ عملیات‌ دیگری‌ چون‌ ورنی،‌ طلاکوب‌ گرم‌ و‌ دیگر‌ فرآیندهای‌ تکمیلی‌ را‌ روی‌ کار‌ منتقل‌ کرده‌ و‌ در‌ پایان‌ مقوا‌ را‌ به‌صورت‌ تخت‌ یا‌ روتاری‌ دایکات‌ کنند.‌ چاپ‌ مقوا‌ یکی‌ از‌ عرصه‌هایی‌ است‌ که‌ در‌ سال‌های‌ آینده‌ باعث‌ رشد‌ و‌ شکوفایی‌ هر‌ چه‌ بیشتر‌ فلکسو‌ خواهد‌ شد.

چاپ فلکسو چست | چاپ جعبه فلکسو | چاپ لیبل | چاپ نایلون

مرکب‌های‌ یووی‌ | تیغه دکتر‌ بلید | سیستم‌های‌ ظهور‌ کلیشه‌ | >ماشین‌های‌ چاپ‌ با‌ عرض‌ رول‌ متوسط‌ | سیستم‌های‌ کلیشه‌سازی‌

نوشته چاپ فلکسو اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%88-3/feed/ 0
انواع پلیت و زینک در چاپ افست http://behrangdesign.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa/ http://behrangdesign.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa/#respond Tue, 21 Jun 2016 23:20:12 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1510 انواع پلیت | پلیت و زینک چاپ چیست | انواع پلیت | جنس پلیت | پلیت دیازو پلیت چیست؟ به ورق های از جنس روی که […]

نوشته انواع پلیت و زینک در چاپ افست اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
انواع پلیت | پلیت و زینک چاپ چیست | انواع پلیت | جنس پلیت | پلیت دیازو

پلیت چیست؟

به ورق های از جنس روی که در چاپ برای حمل طرح در دستگاه برروی لاستیک و سپس متد جاپ ( به عنوان مثال کاغد ) استفاده میشود پلیت گفته میشود

پلیت های دیازو
پلیت های دیازو با لایه ای از ترکیبات آلی پوشش داده شده اند و با یک حلال ویژه ظاهر می شوند. مدت زمان نگهداری این پلیت ها در حدود یک سال است. این پلیت ها برای تیراژ های چاپی ۱۵۰،۰۰۰ نسخه بکار گرفته می شود .
پلیت های فتوپلیمر
پلیت های فتوپلیمر نیز با لایه ای از ترکیبات مواد آلی پوشش داده می شوند. لایه ای در برابر ساییدگی بسیار ماندگار و مقاوم است . پلیت های فتوپلیمر برای تیراژ های چاپی ۲۵۰،۰۰۰ نسخه به کار گرفته می شود.

پلیت های هالید نقره
پلیت های هالید نقره با لایه ی حساس به نور ، مشابه فیلم های عکاسی پوشش داده می شوند. به استثنای این که تاثیر امولسیون هالید نقره آهسته و تدریجی است و برای تکثیر رنگی این پلیت ها به صورت لایه ای حساس بر روی آلومینیوم آنودایز و سپس پوشش داده می شوند .در مراحل ظهور و ثبوت این پلیت ها مقادیری نقره در محلول به جای می ماند . نقره به جای مانده با تجهیزات مناسبی بازیافت می شود . آن گاه پس مانده ی محلول ها از طریق فاضلاب دفع می شود .

پلیت های هالید نقره با پایه فیلم (پلیت پلی استری)
این پلیت ها برای چاپ تک رنگ مورد استفاده قرار می گیرند .

پلیت های هالید نقره با پایه ی فلزی
این پلیت ها برای سیستم های خروجی مستقیم پلیت (ctp) مورد استفاده قرار می گیرد .

پلیت های دو فلزی
پلیت های دو فلزی دارای یک لایه ی پلیمری از قبل حساس شده هستند. این پلیت ها به چند نوع تقسیم می شوند که به دو نوع آن ها اشاره می کنیم:
الف ) پلیت های با روکشی مسی بر روی فولاد ضد زنگ یا آلومنیوم
ب) پلیت با روکش کرم روی مس

پلیت های الکترواستاتیکی
ساختار این نوع پلیت ها مشابه ساختار دستگاه کپی الکترواستاتیکی است. پلیت های الکترواستاتیکی نیز بر دو نوع هستند:
الف ) پلیت با ترکیبات معدنی و غیر آلی نور رسانا
ب) پلیت های با ترکیبات مواد آلی نور رسانا (مستر کاغذی)

پلیت های افست خشک (بدون آب)
این نوع پلیت ها فقط در ماشین چاپ افست خشک (بدون آب) استفاده می شوند . برای نواحی دارای تصویر و پذیرای مرکب از آلومینیوم پایه و برای نواحی بدون تصویر از لایه ی سیلیکونی استفاده می شوند. لایه ی سیلیکونی جایگزینی برای لایه ی رطوبت خواهد شد. استفاده از این نوع پلیت ها نیاز به مرکب ویژه دارد.

پلیت های زدودنی
نگاشت تصویر در این نوع پلیت ها از طریق داده های دیجیتالی صورت می پذیرد و نیازی به طی مراحل شیمیایی ندارد. این پلیت ها به صورت دیجیتالی حساس می شوند. پلیت های زدودنی در انواع پایه ی فلزی و پلی استری عرضه می شوند. نگاشت تصویر از طریق سوزاندن لایه ی حساس توسط لیزرهای حرارتی صورت می گیرد. پلیت ستر های جدید از این فناوری بهره گرفته اند. هم چنین در ماشین های DI ( از کامپیوتر به ماشین چاپ ) نیز این پلیت ها مورد استفاده قرار می گیرند .

 

نوشته انواع پلیت و زینک در چاپ افست اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa/feed/ 0
کالیبره کردن مانیتور چیست؟ http://behrangdesign.ir/%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/ http://behrangdesign.ir/%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/#respond Mon, 20 Jun 2016 22:22:05 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1927 کالیبره کردن مانیتور چیست؟ خطی کردن دستگاه برگرداندن تنظیمات یک دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه ای یا تنظیمات مد نظر به منظور پاسخ گویی یکسان دربازه […]

نوشته کالیبره کردن مانیتور چیست؟ اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
کالیبره کردن مانیتور چیست؟

خطی کردن دستگاه

برگرداندن تنظیمات یک دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه ای یا تنظیمات مد نظر به منظور پاسخ گویی یکسان دربازه زمانی معین
به عنوان مثال دستگاهی مانند مانیتور، ماشین چاپ، پرینتر و… ماشین را برمیگردانیم به تنظیماتی که ازقبل تعیین شده و رعایت دو موضوع بسیار مهم است ۱) پایدار نگه داشتن تنظیمات ۲) تکرار پذیر کردن شرایط (یعنی یک روند کاری تا پایان کار اجرا شود.)

کالیبره کردن

تعریف کالبیره همان تعریف خطی کردن دستگاه است. کالبیره کردن مونیتور ۱) نور (نور باید تقسیم شود)، ۲) شدت (شدت نور خروجی باید تنظیم شود مثلا برای نمایشگرهای lcd شدت نور ۱۲۰lux نوری است/ برای crt شدت نور ۱۰۰ Lux نوری/ برای لبتاب ۹۰ Lux نوری است/ در حالت عادی شدت نور ۳۰۰ Lux نوری/ برای کار چاپی ۵۰۰ Lux نوری)، ۳) کلوین یا منبع درجه حرارت (که در حالت عادی ۵۶D و برای کار چاپی ۵۰D می باشد.) و ۴) کنتراست را تنظیم می کنیم. ابتدا نور و سپس کنتراست تنظیم می شود.

نوشته کالیبره کردن مانیتور چیست؟ اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/feed/ 0
رنگ های پنتون در چاپ چیست ؟ http://behrangdesign.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-pantone/ http://behrangdesign.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-pantone/#respond Mon, 20 Jun 2016 03:21:52 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1925 رنگ های Pantone فضای رنگی نسبتاً بزرگی را می توان بر روی صفحه های نمایشگر با سیستم RGB شبیه سازی نمود. این فضای رنگی برای چشم […]

نوشته رنگ های پنتون در چاپ چیست ؟ اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
رنگ های Pantone

فضای رنگی نسبتاً بزرگی را می توان بر روی صفحه های نمایشگر با سیستم RGB شبیه سازی نمود. این فضای رنگی برای چشم انسان و رنگهای طبیعت بزرگتر از فضای رنگی RGB است. در چاپ به شکل CMYK فضای رنگی قابل شبیه سازی بسیار کوچک می شود و ما هنگام چاپ گستره بزرگی از رنگهای طبیعت را از دست می دهیم. برای بالا بردن فضای رنگی قابل شبیه سازی در چاپ به استفاده از رنگهای Pantone پناه می آوریم.

رنگ های Spot

رنگ اسپات در واقع رنگ پنجم هست. همونطوری که میدونید چاپ cmyk توسط ۴ رنگ انجام میشه. یعنی ماشین چاپ افست دارای ۴ تا مخزن به رنگهای آبی ، زرد ، قرمز و مشکی هست. حالا بعضی اوقات پیش میاد که شما نیاز به یک رنگ خاص مثل فسفری ، نقره ای ، طلایی یا … دارید. چون این رنگها توی فتوشاپ نمیتونن ساخته بشن ، از رنگ پنجم یا رنگ اسپات استفاده میشه. به این معنا که شما قسمتهایی رو که قصد دارید این نوع رنگ خاص رو داشته باشه توی کار مشخص میکنید و به لیتوگراف میگید که این قسمتها باید رنگ اسپات بشه و نوع رنگ رو هم بهش میگید. بعد چاپخونه خودش اون رنگها رو برای شما با ترکیبات خاصی میسازه و جداگانه براتون چاپ میکنه.
رنگهای Pantone گستره ای از رنگهای ساخته شده ای هستند که جدای از رنگهای CMYK استفاده می شوند . در طیف رنگهای پنتون طلایی ، نقره ای ، فسفری و … وجود دارد. بسیاری از رنگهای پنتون را نیز نمی توان با چهار رنگ CMYK به دست آورد و تنها در برخی موارد رنگی نزدیک به پنتون را می شود با CMYK ایجاد نمود. معمولاً از رنگهای پنتون به شکل تنپلات استفاده می شود.

نوشته رنگ های پنتون در چاپ چیست ؟ اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-pantone/feed/ 0
فضای رنگی RGB http://behrangdesign.ir/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-prophoto-rgb/ http://behrangdesign.ir/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-prophoto-rgb/#respond Mon, 20 Jun 2016 03:08:04 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1920 فضای رنگی RGB | فضاهای رنگی فضای رنگی sRGB نام کامل آن sRGB IEC61966-2.1 است . این فضای رنگی کوچکترین و قدیمیترین فضای رنگی بین این […]

نوشته فضای رنگی RGB اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>

فضای رنگی RGB | فضاهای رنگی

فضای رنگی sRGB

نام کامل آن sRGB IEC61966-2.1 است . این فضای رنگی کوچکترین و قدیمیترین فضای رنگی بین این سه است. این فضای رنگی در سال ۱۹۹۰ بوسیله HP و مایکروسافت برای مانیتورهای CRT ایجاد شد و بطور گستره توسط دوربینها و اسکنرها پشتیبانی میشود. همچنین در حال حاضر هم بهنوان پروفایل پیش فرض در بسیای نرم افزارها از جمله فتوشاپ است.

مزیت استفاده از این فضای رنگی اینست که در بیشتر دستگاه ها پشتیبانی میشود و بسیار برای تصاویر وب که در مکانها و با دستگاه های مختلف دیده میشوند مناسب است.

مشکل استفاده از این فضای رنگی کوچک بودن آنست که از فضاهای رنگی قابل ثبت دوربین های SLR و برخی پرینترهای جوهر افشان خوب هم کمتر است و ممکن است هنگام تبدیل فضای رنگی به sRGB مقدار زیادی اطلاعات رنگ از دست بدهید.

فضای رنگی Adobe RGB

این فضای رنگی برای مقاصد نیمه حرفه ای و حرفه ای طراحی شده که فضای رنگی آن مناسب چاپ است و از sRGB بزرگتر است. ولی بازهم از فضای رنگی قابل ثبت دوربین های حرفه ای و برخی پرینترهای خاص کمتر است.

مزیت این فضای کاری اینست که بیشتر مانیتورهای حرفه ای دارای فضای رنگی کمی کوچکتر از این فضا هستند و هر آنچه میبینید در فضای رنگی آنست و همچنین مشکلات کار با فضاهای رنگی بزرگ را هم ندارد.
این فضای رنگی میتواند گزینه مناسبی برای پیش فرض بودن برای عکاسان و طراحان گرافیک باشد. و میتوانید براحتی با آن در عمق رنگی ۸ بیت کار کنید.

فضای رنگی ProPhoto RGB:

این فضای رنگی از دوتای قبلی بزرگتر است و برای عکاسان و کسانیکه میخواهند مرتبا بین فتوشاپ و لایت روم برای ادیت عکس سوئیچ میکنند مناسب است. همچنین میتوانید براحتی فایلهای RAW را در این فضای رنگی ویرایش کرده و نگران از دست دادن اطلاعات رنگی نباشند.

مشکل استفاده از این فضای رنگی اینست که در فایلهای با عمق رنگ ۸ بیت هر پیکسل میتواند مقداری بین ۰ تا ۲۵۵ داشته باشد. در فضای رنگی sRGB فاصله بین ۱۵۰ تا ۱۵۱ بسیار کمتر از همین فاصله در فضای رنگی ProPhoto RGB است در اینصورت بعد از تبدیل فضای رنگی کوچکی مثله sRGB به فضای رنگی بزرگی مثله ProPhoto RGB ممکن است مشکل نواری شدن عکس (banding) پیش بیاد. برای همین اگر از فضای رنگی ProPhoto RGB استفاده میکنید همیشه باید از عمق رنگی ۱۶ بیت استفاده نمایید. در اینصورت بجای داشتن ۲۵۶ پله، ۶۵۵۳۶ پله خواهید داشت. مشکل دیگر برای کار با این فضای رنگی اینست که مانیتورهای حرفه ای معمولا ۹۸ درصد از فضای رنگی Adobe RGB را پوشش میدهند و چون فضای رنگی ProPhoto RGB بزرگتر است بسیاری از رنگهای این فضای رنگی قابل تولید بوسیله مانیتور نیستند و شما آن رنگها را نخواهید دید. حتی فضای رنگی ProPhoto RGB در قسمتهایی بزرگتر از فضای رنگی قابل دیدن چشم است!

فضای رنگی RGB

نوشته فضای رنگی RGB اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-prophoto-rgb/feed/ 0
ویدیو جدید http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/#respond Fri, 27 May 2016 00:42:06 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1723 ویدیو جدیدویدیو جدیدویدیو جدید

نوشته ویدیو جدید اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
ویدیو جدیدویدیو جدیدویدیو جدید

نوشته ویدیو جدید اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/feed/ 0
ویدیو کار ماشین چاپ افست http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%aa/ http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%aa/#respond Thu, 26 May 2016 23:33:36 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1716 ویدیو کار ماشین چاپ افست ماشین چاپ افست از چند بخش مهم و اصلی تشکیل شده که میتوان بصورت کلی آن را به ۳ قسمت تغذیه […]

نوشته ویدیو کار ماشین چاپ افست اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
ویدیو کار ماشین چاپ افست

ماشین چاپ افست از چند بخش مهم و اصلی تشکیل شده که میتوان بصورت کلی آن را به ۳ قسمت تغذیه که وظیفه حمل کاغد را داراست و واحد چاپ که وظیفه چاپ کاغد را داراست و واحد خروجی که وظیفه ترتیب کاغذ را دارد تشکیل شده است.

آموزش چاپ ، فیلم آموزشی چاپ

نوشته ویدیو کار ماشین چاپ افست اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
ویدیو آپارات دستگاه چاپ افست http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%aa/ http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%aa/#respond Thu, 26 May 2016 23:27:43 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1717 آپارات دستگاه چاپ افست آپارات دستگاه چاپ افست یا همان واحد تغذیه ماشین افست وظیفه حمل کاغذ و مرتب سازی ان تا رسیدن کاغذ به واحد […]

نوشته ویدیو آپارات دستگاه چاپ افست اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
آپارات دستگاه چاپ افست

آپارات دستگاه چاپ افست یا همان واحد تغذیه ماشین افست وظیفه حمل کاغذ و مرتب سازی ان تا رسیدن کاغذ به واحد چاپی را بر عهده دارد

آموزش چاپ ، فیلم آموزشی چاپ

نوشته ویدیو آپارات دستگاه چاپ افست اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
ویدیو دستگاه سلفون کشی http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%db%8c/ http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%db%8c/#respond Thu, 26 May 2016 23:21:44 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1718 دستگاه سلفون کشی دستگاه سلفون کشی و عملیات بعد از چاپ یکی از مراحل مهم در این صنعت به شمار میرود، سلفون کشی یکی از مراحل […]

نوشته ویدیو دستگاه سلفون کشی اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
دستگاه سلفون کشی

دستگاه سلفون کشی و عملیات بعد از چاپ یکی از مراحل مهم در این صنعت به شمار میرود، سلفون کشی یکی از مراحل روکش دهی محصول چاپ است .

آموزش چاپ ، فیلم آموزشی چاپ

 

نوشته ویدیو دستگاه سلفون کشی اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%db%8c/feed/ 0
پایان بازاریابی سنتی http://behrangdesign.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/ http://behrangdesign.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/#respond Thu, 26 May 2016 12:27:32 +0000 http://behrangdesign.ir/?p=1702 سرجیو زیمن مدیر بازاریابی کوکاکولا در سلسله مقالاتی که با عنوان پایان بازاریابی سنتی منتشر می‌کرد گفته بود: “بازی این است که دائما تعریف خود را […]

نوشته پایان بازاریابی سنتی اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
سرجیو زیمن مدیر بازاریابی کوکاکولا در سلسله مقالاتی که با عنوان پایان بازاریابی سنتی منتشر می‌کرد گفته بود: “بازی این است که دائما تعریف خود را از آن‌چه دارید عمل می‌کنید تغییر دهید، ‌به نحوی که رقیب شما همواره در پشت سر شما قرار گیرد.”

به گزارش کافه تبلیغات، تفکرات آن سال‌های زیمن و بسترسازی‌هایش این سال‌ها دارد خودش را نشان می‌دهد. کوکاکولا حالا آن‌قدر بزرگ شده که برای زندگی مردم و ارتباطات اجتماعی‌شان پیشنهادهای عملی ارائه می‌کند. همین چندوقت پیش بود که در برخی دانشگاه‌ها خندیدن و شاد بودن در دل محل تحصیل دانشجویان را به بهانه مصرف کوکاکولا ارائه نمود و امروز دست گذاشته بر روی این قضیه که به مردم لذت دور هم بودن و غذا خوردن دور یک میز در دنیای تحت تسخیر تکنولوژی را یادآوری کند. و آن‌ها را به‌صورت عملی به تجربه مجدد این لذت فراموش‌شده دعوت نماید. حالا کوکاکولا داشتن لحظات خوش را برای مردم به بهانه کوکاکولا در برنامه خود گذاشته که اقدامی فراتر از بازاریابی‌های معمول و به‌نوعی بازاریابی و تبلیغات مدرن و متشخص دنیای امروز است. کوکاکولا در ایتالیا کامیونی را به خیابان‌ها فرستاده که می‌تواند به میز نهارخوری تبدیل شود و مردم را به خوردن غذا در کنار هم تشویق نماید که این کار با استقبال فراوانی مواجه شده است. این کمپانی آوانگارد در شیوه‌های بازاریابی، همچنین در فیس‌بوک اقداماتی انجام داده تا دوستان بتوانند یکدیگر را برای صرف غذا در کنار هم دعوت نمایند و این لذت را آن‌ها نیز مجددا تجربه کنند و همچنین نکات بسیار جذابی از فواید خوردن غذا به‌صورت دور همی را بیان می‌کند. کوکا دارد در دنیایی که تکنولوژی سبب شده آدم‌ها به‌صورت فیزیکی از هم دور شوند، با استفاده از تکنولوژی، آن‌ها را مجددا به‌صورت فیزیکی دور هم جمع نماید. تیزر جذاب این کمپین را ببینید و حظ‌اش را ببرید. کوکا شما را به یک سفر جذاب دعوت کرده است.

 

نوشته پایان بازاریابی سنتی اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

]]>
http://behrangdesign.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/feed/ 0