ارتباط بصری چیست
ارتباط بصری چیست What is visual communication
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
پوستر چیست
پوستر چیست What is a poster
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
Show all

آرم چیست What is the logo

آرم چیست

آرم چیست ؟

مشتریان اغلب به آرم شرکت ها توجه زیادی نشان میدهند زیرا این علامت ها بر ارزش محصوالت و خدمات می افزاید . گاهی این ارزش به مهم ترین عامل تحریک کننده مشتریان برای خرید و استفاده از محصوالت و خدمات تبدیل میشود .  در این جاست که علامت تجاری یا آرم معنا می یابد . در بعضی موارد افراد با تجربه در امر بازاریابی انتخاب یک آرم یکدست و کامل را کلید همه مشکلات بازاریابی میدانند .

امروزه یکی از وظایف گرافیست طراحی آرم یا نشانه است هر سازمان یا شرکتی در زمان تاسیس در صدد بر می یاد که برای خودش یک آرم طراحی کند تا به این وسیله بتونه هویت و شخصیت اجتماعی خود را به دیگران معرفی کند . چون اصولا نشانه مشخصه اصلی هر سازمان و حکم امضا و مهر آن موسسه را دارد و مردم هم از محصول شناخت پیدا میکنند و یا با خدمات آن موسسه آشنا شده و به محض اینکه نشانه آن سازمان را ببینند اطمینان خود را نسبت به آن کاال بدست میاورند . بنابراین آرم یا نشانه یک فرم و یا یک تصویر گذرا نیست بلکه ممکن است که سالیان زیادی در خدمت یک سازمان قرار گیرد .  بنابراین وقتی یک آرم را طراحی میکنیم باید تمام جنبه های آنرا بررسی کنیم .  زیرا یک پوستر یا بروشور یا یک صفحه روزنامه یک زمان کوتاهی را به خودش اختصاص میدهد و بعد یک تصویر دیگر جای آنرا میگیرد ولی آرم یک زمان مشخص و معین ندارد .

مشخصات یک آرم کامل

در حقیقت یک لوگو بدون سناریوی متقاعد کننده برای افراد جامعه ،یک آرم نیست . این عالمت ممکن است به آرم شباهت داشته باشد . نام و نشانه و ویژگی های تصویری شناخته شده ای داشته باشد و حتی از روش های تبلیغاتی نیز استفاده میکند . اما مصرف کننده به این محصول بی اعتنا میباشد . در کل یک آرم باید سالم ،زیبا دارای انسجام ، وحدت شکل ، قابلیت تبدیل در اشکال مختلف را داشته باشد مثالً هم بتوان آنرا به صورت حجمی یا رومیزی یا در سردر مکان مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد دیگر انیکه یک آرم باید گویا باشد و دارای اجزای دقیق و صحیح باشد و یکی از مهمترین ویژگی های یک آرم این است که با کوچک و بزرگ کردن ابعاد آن شکل اولیه آن تغییر نکند . به همین دلیل طراح باید طرح خود را براساس میزانها و معیارهای دقیق اندازه گیری و رسم کند و ترکیب بندی تصویری و فنی آن را با دقت و موشکافانه سبک و سنگین کند

انواع آرم 

  1. دسته ای از آرم ها از عناصر زبانی و الفبای حروف استفاده میشود که اصطالحاً به آن لوگو تایپ Logo Type گویند . و آرم هایی که دارای اسم کامل موضوع میباشند در این طبقه بندی قرار میگیرند . که این نوشتن گاه کامالً ایرانی بوده و با خطوط نستعلیق و شکسته ایجاد یک نشانه میشود و پایگاه توسط حروف فانتزی و تغییر شکل دادن نوشته میشود. از دیگر نشانه های لوگو تایپ نشانه هایی که فقط از حروف اول نام موسسه یا سازمان استفاده میکند . که به آن مونوگرام گفته میشود
  1. نشانه های تصویر که تمام تصویر به کار گرفته شده در هر نشانه را جزو این گروه قلمداد کرده و به این گروه نسبت میدهیم . از جمله تصاویر با مفهوم سمبلیک که با موضوع ارتباط غیر مستقیم داشته . تصاویری که با موضوع ارتباط مستقیم داشته . تصاویری که با موضوع نه ارتباط مستقیم دارند و نه غیر مستقیم .

چند روش انتخاب و طراحی آرم

ارتباط طراحی لوگو با سود دهی مستقیم : اصل اولیه طراحی آرم در نظر گرفتن ارتباط آرم با اسم و سایر نمادها با سود آشکار و محسوس است . این سود را یا خود محصول به تنهایی ایجاد میکند و یا اجزای تشکیالت بازاریابی آرم های موفق با رعایت این اصل به موفقیت رسیده اند . درست است که در این مرحله خود آرم به تنهای اهمیت چندانی ندارد اما تا اندازه ای باید به آن توجه کرد .

طراحی آرم مبتنی بر تاثیر روانی : یک متن موثر بر احساسات ، مفهوم اصلی سازمان یافته است که مشتری را به یک سری عوامل نامربوط ولی تاثیر گزار مرتبط میکند . در واقع این تاثیر روانی نام ها و متن های انتخابی است که شما را وادار میکند به دنبال کشف تفاوت ها باشید .

کسب تجربه : در این جا میخواهیم از تاثیر هیپنوتیزم کنندهی طراحی آرم صحبت کنیم شما با یک انتخاب درست در مشتری انتظارات و آرزوهایی ایجاد میکند که تولیدات به تنهایی نمیتوانند از پس این کار برآیند .

ایجاد وسیله ای برای انتقال پیام : نقش آرم در این رویکرد ، ایجاد سمبول متفاوت در علن حال شناخته شده است . چنین آرمیمصرف کننده را قادر میسازد نظرات جالب توجه و احساسات خاص در مورد آن بیان کند .

ایجاد یک جایگاه اجتماعی / فرهنگی : در این جا هدف ایجاد یک جایگاه اجتماعی و فرهنگ یبه عنوان راهنمای مشتریان است. این راهنما مشتری را از آنچه که در اطرافش میگذرد ، هنجارهای اجتماعی و هر چیز خوشحال کننده آگاه میسازد.

ایجاد تخیل : دل بستن به یک آرم و انتخاب آن از جانب مشتری به این دلیل باشد که فرد از این طریق میتواند مانند دنیای خیال رفتار کند ،یا جوری عمل کند که در واقعیت جرات انجام آن را ندارد یا نمیخواهد هزینه انجام آن را بپردازد .

تمام روش های نوین و موفق در امر تولید محصوالت و ارایه خدمات در مورد طراحی آرم نیز چاره ساز است شرط الزم و کافی برای موفقیت ، فراهم کردن چیزی برای مشتری است که به آن نیاز دارد ولی نمیتواند خیلی سریع به آن دست پیدا کند . به این دلیل که تهیه آن برای مشتری کاری دشوار ،پیچیده پرزحمت ،خسته کننده و گسترده است ، مطابق این رویکرد ،آرم شرکت ها مسائلی با هویت انسانی نیستند و هم چنین خارج از فکر مشتری هویت ندارند . آنها فقط ابزار هستند به همین سادگی ابزارهایی برای دست یابی به هدف نهایی .

احساسات را نمیتوان به علامت های تجاری تزریق کرد ، بلکه اگر به عنوا یک منبع سودمند در نظر گرفته شوند :احساسات را بر میانگیزند ،احساسات مثبت ،نتایج مستقیم این انتظارات هستند . سمبول های مختلف برخالف انتظار تاثیر زیادی ندارند . آنها در حقیقت نشانه هایی هستند که ما را برای رسیدن به هدف اصلی هدایت میکنند .

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *