آموزش خوشنویسی | فروش اثار خوشنویسی استادان | قیمت وسایل خوشنویسی


کاربرد خوش نویسی در گرافیک امروز
پوستر
پوستر اثری است چاپ و تکثیر شده از یک موضوع ، درباره رویداد یا واقعه ای خاص برای اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبان. پوستر گونه ای دیگر از زیر مجموعه هنر گرافیک است، با قدمتی دیرینه در تخته اعلان ، آگهی دستی، برگه نمایش، باسمه چوبی و جز اینها، ولی از زمان ابداع لیتوگرافی رنگی با ویژگی های جدید مطرح شده است. توازن، وحدت، حرکت، و تأکید از عناصر مهم در تشکیلِ طرح پوستر است.
پوستر از چندین حوزه نشانه هایی را در خود جای داده است که تایپوگرافی مهم ترین آن هاست. تایپوگرافی نوعی حساسیت بخشیدنِ بصری به حروف است: چه به شیوه شبیه سازی و چه به شیوه انتزاعی. طراح گرافیک، آهنگ و لحنی را در پوسترِ تایپوگرافی نظام می بخشد که در ادراک و تأثیرگذاری آن نقش بسزایی ایفا می کند. (طراحی گرافیک، ش۳، ۱۳۹۱،۲۰۰)

 

 
از نخستین آثار چاپی تا اولین پوستر، نوشته در پیوند با کلام است و حلقه واسطه ای میان محتوای پیام و گیرنده. نوشته اگر چه در قالب خوش نویسی و یا تایپوگرافی ارائه شود، در آثار گرافیکی حائز اهمیت است. پوستر از دو بخش مهم شکل می گیرد: تصویر و نوشته. در تحولات پوستر نوشته همواره نقش و جایگاه ویژه ای داشته و تغییر آن در تغییر سبک های طراحی گرافیک مؤثر است. در روزگار نوپاییِ گرافیک به چند کلمه و حرف نیاز بود تا موضوع پوسترها بیان شود.
جایگاه حروف و نوشتار در هنرهای دیداری ایرانی به دوران کهن باز می¬گردد. مردم این سرزمین همواره کوشیده اند تا از این هنر در جهت زندگی بهتر بهره ببرند. اما تحول بنیادیِ نوشتار در جستجو و رسیدن به کمال و زیبایی در خوشنویسی نمایان شد که در طول قرن ها صیقل خورده تا به شکل امروزی خود در آمده است. جنبه-های بصری خوشنویسی، علاوه بر ساختار زیباشناسانه، می تواند عاملی باشد برای گسترشِ مرزهایِ درک نوشتار در حوزه حروف نگاری. این ویژگی ها عاملی است برای مطرح شدن خوشنویسی در عرصه گرافیک تا علاوه بر دارا بودنِ قابلیت های بصری در جذب مخاطب و جلب توجه، موجب انتقال بهتر مفاهیم نیز گردد. ( نجابتی، ۱۳۹۱-، ۱۰۲)
در دنیای امروز رقابت های تجاری تبلیغاتی، اعم از آگهی ها، پوستر ها، روزنامه ها، کتب، و سایر نشریات، به هنرمندان فرصتی می بخشد که با هوشیاری خاص خود این هنر را در روندی جدید به کار گیرند. نیازهای تبلیغاتی، تجاری، فرهنگی نیازمند بیانِ جدیدِ بصری است. خط و خوشنویسی می تواند این نیازها را برآورده سازد.
در دنیای سنتی، خوشنویسی وظیفه داشت که مفهوم را به آسان-ترین، سهلترین، سریع ترین، و خواناترین وجهی بیان نماید تا در نگاه اول فرم، محتوا، شکل، و مفهوم یک مکان به بیننده و خواننده القا شود، اما امروزه، وظیفه مهم خوشنویسی زیبایی و تبلیغ است. بنابراین، کاربرد خط نوشتار در گرافیک امری اجتناب ناپذیر است.