فرمتهای ذخیره سازی فایلهای گرافیکی برای چاپ
فرمتهای ذخیره سازی فایلهای گرافیکی برای چاپ
۱۳۹۴-۰۷-۱۸
پرفراژ کردن چیست
پرفراژ کردن چیست
۱۳۹۴-۰۷-۲۵
Show all
اندازگیری چاپ

اندازگیری چاپ

اندازگیری در چاپ

کولیس:

کولیس تشکیل شده است از یک خط کش اندازه گیرى، یک فک ثابت S1 و یک فک متحرک  S2 که روى خط کش به صورت کشویی حرکت می کند. روى فک متحرک درجه بندى شده است. در این درجه بندى طول ۹ میلیمتر را به ۱۰ قسمت مساوى تقسیم کرده اند. به این ترتیب، فاصله ی دو خط برابر است با mm9/0 =10+9 این تقسیم بندى فاصله ورنیه نام دارد. این کولیس با ویژگى (کولیس ۱/۰ ) یا ده قسمتى شناخته می شود.

اندازه گیرى:

هنگام اندازهگیرى، دو فک به آرامى به جسم مورد اندازهگیرى فشار داده مىشوند

خواندن کولیس: ابتدا اندازه کامل (عدد صحیح) را که در راستاى اولین خط ورنیه و روى خط کش قرار دارد مى خوانیم.

سپس روى ورنیه خطى را جست وجو می کنیم که در راستاى یکى از خطوط خط کش باشد. از آنجا که در تقسیم بندى ورنیه هر تقسیم ( فاصله دو خط ) ۱/۰ میلیمتر از یک میلیمتر کمتر است، پس تعداد فواصل تا آن خط را می توان در ۱/۰ میلیمتر ضرب نمود. بدین ترتیب میزان عدد اعشارى نیز به دست می آید.

با کولیس می توان اندازه های خارجی ،داخلی و نیز اعماق اجسام را به دست آورد.

دقت کولیس : دقت کولیس شرح داده شده ۱/۰ میلیمتر می باشد.

 

فیلر : برای اندازگیری فاصله دقیق بین دو نقطه (مثلا تعیین و تنظیم فاصله پیجه ها ) از فیلر استفاده می شود.در فیلر معمولا ورقه های فولادی با ضخامت ۱/۰ تا ۰۵/۰ میلیمتربه طور مرتب پشت سر یکدیگر قرار داده شده اند .

 

می کرومتر: میکرومتر بـراى اندازهگیرى ضخامت کاغذها به کار میرود. روى سطح جانبى پوسته درجه بندى شده است. در این درجه بندى mm5/0 را به ۵۰ قسمت مساوى تقسیم کرده اند. بدین ترتیب یک دور گردش پیچ نیز ۲۵ میلیمتر را با فاصله میکرومتر برابر با mm 0/5 است. روى میله یک میلیمتر مدرج کرده اند. در خواندن عدد مورد نظر با فاصله پیچ و عدد اعشارى را از بایستى اندازه عدد صحیح را از روى میله روى پوسته خواند. با توجه به اینکه در تقسیمات پوستهmm 0/5 هر دو خط برابر با را به ۵۰ قسمت تقسیم کردهاند پس فاصله هر دو خط برابر با   ۰۱/۰ میلیمتر است. مثلا اگر در اندازه گیرى یک مقوا عدد روى میله کمى از یک گذشته باشد و عدد روى پوسته روى ۲۰ باشد ،ضخامت این مقوا mm 25 /1 خواهد بود.

رامکا : برای قرار دادن فرم چیده شده در داخل آن ،سپس حمل فرم به سالن ماشین خانه و انتقال آن به صفحه صافی جهت فرم بندی از رامکا استفاده می شود.

رامکا معمولا از فلز سبک ساخته می شودو از یک کف ( از جنس روی) و سه نقطه فولادی گونیای که از سه طرف ،چپ و راست و عقب به کف متصل شده اند.اندازه رامکا کمی بزرگتر از اندازه معمولی فرمات A4.A5.A3 است.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی

کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت |
متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی |
مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *