کاتالوگ چیست؟
کاتالوگ چیست
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
بیلبورد چیست
بیلبورد چیست | طراحی و چاپ بیلبورد | اجاره بیلبورد در تهران
۱۳۹۴-۰۶-۱۵

اوراق اداری چیست؟

اوراق اداری

همانطور که از نامشان پیداست اوراقی مروبط به ادارات و برای رد و بدل کردن بین موسسات و سازمان های اداری و مکاتبات اداری میباشد . اوراق اداری معمولا به ۵ دسته تقسیم میشوند سربرگ – پاکت نامه – کارت ویزیت و …

سربرگ چیست؟

سربرگ برگه ای که به منظور مکاتبه بین ادارات و موسسات و سازمانها میباشد و برای یادداشتهای داخلی و نامه نگاری های اداری از سربرگ خاص هر شرکت استفاده میشود معمولا وظایف شرکت ، آدرس و مشخصات شرکت را در سربرگ یادداشت میکنیم .  همچنین آرم شرکت ،تاریخ ،شماره ، پیوست در سربرگ ذکر میشود .  سربرگ ها معمولا با پاکت نامه و کارت ویزیت هماهنگی دارند.

 سایز سربرگ

سربرگ معمولا دارای ۲ قطع است ۲۱٫۲۹ سانتی متر و ۲۱٫۱۴٫۵ سانتی متر و معمولا در جهت عمودی میباشد و این سایز معمولا به دلیل اقتصادی بودن و نداشتن ضایعات انتخاب شده .

کارت ویزیت چیست

کارت ویزیت چیست؟

کارت ویزیت، کارتی برای شناسایی و معرفی شغل و حرفه افراد حقیقی و حقوقی است که در یک برخورد کوتاه بین دو نفر رد و بدل شده و به یک معارفه اجمالی و کوتاه میانجامد و یک آشنایی کوتاه و کلی به مخاطب داده و میتوان با توجه به شغل و حرفه مورد نظر و سلیقه طراح و سفارش دهنده ابعاد آنرا افقی و عمودی انتخاب کرد که البته نوع افقی آن از لحاظ ترکیب بندی بسیار مناسب تر است .

سایز کارت ویزیت

معمولا سایز مورد استفاده و استاندارد در چاپ کارت ویزیت ۴٫۸ . ۸٫۵ سانتی متر و ۶ . ۹ سانتی متر است که بسته به سلیقه آنرا کم و زیاد کرده و هیچ محدودیتی در اندازه نخواهد داشت . کارتهای ویزیت با آنکه ججم کم و کوچکی داشته ولی برعکس خیلی مهم است و دارای اهمیت فوق العاده ای بوده . در طراحی کارت ویزیت باید یک مورد خیلی مهم را در نظر داشت و آن هم فضاهای خالی تر در دو طرف کارت که به عنوان دستگیره استفاده میشود . که در زمان رد و بدل کردن کارت قسمت های اصلی کارت در زیر دست اشخاص مخفی شود و کل کارت و کل مفاهیم مورد نظر در یک نگاه دیده شود.

کارتهای ویزیت معمولا دو مورد هستند .

۱- کارتهای اداری

۲- کارتهای شخصی که معمولا اطلاعاتی از قبیل آدرس ،اسم و فامیل و فعالت و خدمات ، شماره تلفن و گاهی اوقات سایت هم آورده میشود . و اگر دارای آرم باشد از آرم مورد نظر در کارت ویزیت حتماً استفاده میشود .

نکته مهم دیگر در طراحی یک کارت ویزیت این است که یک کارت باید سالم و فضایی سالم و دارای سفید خوانی زیاد باشد و در مورد استفاده از تصاویر و رنگ باید نظر طراح را نیز جویا شد و یک کارت نباید آنقدر شلوغ باشد که اصل موضوع و فونتهای به کار رفته خوانده نشود . برای چاپ کارت عموماً از چاپ افست ( ۴ رنگ ) و چاپ سیلک و چاپ دیجیتال استفاده میکند .

و معمولا بر روی مقواهای مختلف اعم از گلاسه ، مات استفاده میشود .

نوع طراحی کارت ویزیت بستگی به موضوع شغل ، براق ، مقواهای بافت دار ، پالستیکهای فشرده و پرس شده چاپ میشود و بسته به نوع فعالیت گاهی اوقات از مقواهای گرم پایین نیز استفاده میشود . ولی عموماً کارتهای اداری دارای روکش ورنی میباشند . برای چاپ کارت ویزیت بهترین اندازه ۴٫۸ . ۸٫۵ میباشد و بهترین رزولوشن ۳۰۰ میباشد همچنین برای استفاده از رنگهای مختلف باید دقت کرد زیرا بعضی از رنگها مانند بنفش و سرمه ای از زیر چاپ ممکن به رنگ دلخواه در نیایند .

همچنین کارت های ویزیت با جنس کتان یا سلفون مات باید در انتخاب رنگ دقت بیشتر کرد .

 

پاکت نامه چیست؟

پاکتی مخصوص به شرکت و موسسه خاص که درآن اوراق اداری آن موسسه به سازمانها و ادارات مختلف برده میشود .

معمولا در طراحی پاکت باید توجه داشت تا حد امکان از قرار دادن عکس و به ویژه نوشتار در پشت پاکت قسمت باال سمت راست اجتناب شود زیرا این محدوده در تمام دنیا برای الحاق تمبر پیش بینی شده است و در صورت نادیده گرفتن این موضوع از سوی طراح به کاربرد پاکت نامه لطمه وارد میشود .

معمولا ابعاد پاکت نامه براساس سر برگ تعیین ابعاد میشود . طول آ« متناسب با عرض سربرگ به اضافه حدود یک سانتیمتر یا بیشتر و عرض آن براساس حدود یک سوم بلندای سربرگ به اضافه حدود یک سانتیمتر است/

کاغذ یادداشت :

معمولا در صنعت چاپ هیچ مقدار از کاغذ بیهوده دور ریخته نمیشود . معموالً از فضاهای مربع و به اصطالح پرت کاغذ ، کاغذ یادداشت تولید شده و ابعاد خاصی هم نداشته و در طراحی کاغذ یادداشت از عنوانهای رمی و مطالبی که یک شیوه رسمیبه آن بدهد استفاده نمیشود و تنها به آوردن یک شماره تلفن اکتفا کرده .

 طراحی یک کتاب :

طرح یک اونیفرم معمولا سطح فکری و سلیقه ی ناشر را نشان میدهد و جای تجربی و حرفه ای او را در بین همکاران و رقبا طبقه بندی میکند . از این طریق میتوان کار و تجربه حرفه ای او را به آسانی ارزیابی کرد . عالوه بر این ها اهمیت طرح اونیفرم امری بسیار الزم برای بیننده در انتخاب ناشر دلخواه و سلیقهی انتشاراتی اش و در نتیجه عالمتی برای موضعات خواندنی مورد عالقهی خوانده است .

همان طور که قبالً اشاره شد طراحی اونیفرم جلد نباید تنها به محدودهی جلد ختم شود بلکه باید هماهنگی کاملی با محتوای کتاب یعنی صفحات ورودی اولیه و صفحات متن کتاب هم داشته باشد در غیر این صورت دو گانگی طراحی در کتاب به وجود میاید و به خصوص مهارت و تجربه و تخصص حرفه ای ناشر را مورد تردید قرار میدهد .

طراحی داخل کتاب خود بخشی با اهمیت ،مفصل و مستقل است و در اینجا با اشره ای مختصر از آن میگزریم . طراحی داخل کتاب به دو بخش عمده تقسیم میشود . اول صفحه های نخسیتن کتاب که شامل صفحات داخل، رو و پشت جلد ،عناوین کتاب که اصطالحاً بدرقهی جلد نامیده میشود  و سپس صفحه شناسنامهی کتابداری و اختصاصی کتاب ، فهرست ، مقدمه ها و … است. بخش دیگر صفحات متن کتاب است که خود جزئیات ویژه ای دارد :صفحهی اول ورود به متن و صفحات سر فصل ها اندازهی حاشیه ها ،جای شمارهی صفحه ،تکرار عنوان کتاب و یا سربخش های آن در هر صفحه و … که طراح باید با توجه به شرایط فنی خاص شان طوری طراحی کند تا علاوه بر هماهنگی فنی بین همهی صفحات و نوع قلم حروف نو آوری هایی نیز مطرح گردد و ارتباط زیبایی را حداقل با طرح جلد و داخل کتاب ایجاد کند .

طراحی جلد در عرضه و مجبوبیت کتاب موثر است اما محبوبیت کتاب مربوط به متن آن هم میشود ، روی جلد ۲۵ درصد در موفقیت کتاب نقش دارد و ۷۵ درصد بقیه بستگی دارد به این که نویسنده و یا مترجم سرشناس باشد یا نباشد . یکی از وظایف طراح جلد آن است که جلب نظر بیننده و خواننده را بکند و او را به خرید کتاب ترغیب نماید . در نتیجه طراح باید طوری طراحی کند که روی جلد با روحیات و حساسیت های جامعه به خوبی ارتباط برقرار کند و این امر بستگی به تجربه و آشنایی طراح با فرهنگ و مردم جامعه دارد . طراحی جلد مانند سخن گفتن است . شما باید طوری حرف بزنید که گیرایی ، فصاحت و تازگی کالم داشته باشید و مستمع را بر سر شوق آورید و این کار پختگی میخواهد.

اعالن در درجه ی اول برای دیند ساخته میشود نه ای خواندن . بنابراین در طراحی آن باید از عومل و عناصر تصویری گیرا و جلب توجه کننده ای استفاده کرد . برای این منظور تنها ایده های بکر و زیبا کافی نیست بلکه باید از تمام فوت و فن و ترفند های آکادمیکی و تکنیکی استفاده نمود تا اعالن فوراً دیده میشود . زیرا هیچ گاه تماشاچی به تصور دیدن اعالن از منزل بیرون نمیاید و به نوعی دیگر میتوان گفت که اعالن یا هر اثر دیگر گرافیکی ،هیچ گاه تماشاچی اختصاصی ندارد بلکه باید خود عامل و جلب توجه و نظر تماشاچی بشود . مسئلهی جلب نظر کردن از نقطه نظر زمان و عمر اعالن نیز بسیار حساس و با اهمیت است.

هر اعلان برای زمان محدودی ساخته میشود . بنابراین اگر نتواند در آن مدت محدود به طور موثر موضوع و پیام آن را برای بیننده مطرح و منتقل کند . اعالن درست طراحی نشده است و دارای نقط طراحی و یا ایده است . به خصوص در مورد اعالن های تجارتی این امر از حساسیت بیشتری برخوردار میشود زیرا که در رقابت های تبلیغات تجارتی تنها کمک به فروش بیشتر به عهده اعالن نیست بلکه اغلب زودتر به فروش رسانیدن کاال و از رقبا جلو افتادن نیز مطرح است لذا جلب نظر کردن در حکم به موقع جز کردن و هدایت تماشاچی است .

 

 

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *