بیلبورد چیست
بیلبورد چیست | طراحی و چاپ بیلبورد | اجاره بیلبورد در تهران
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
قاب فنری گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
تيزر
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
Show all

تاريخچه تبليغات مطبوعات

طراحی لوگو گروه نوین موسیقی | طراحی لوگو همبرگر | طراحی لوگو گروه طراحی و چاپ و تبلیغات تیک دیزاین طراحی لوگو طراحی محمد فیض آبادی فراهانی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

طراحی لوگو گروه نوین موسیقی | طراحی لوگو همبرگر | طراحی لوگو گروه طراحی و چاپ و تبلیغات تیک دیزاین طراحی لوگو طراحی محمد فیض آبادی فراهانی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

 

تاريخچه تبليغات مطبوعات

 

تاريخ چه تبليغ را به درستي معين نمود چرا كه از نخستين روزهاي تمدن بشري و شروع مبادله كاال بين انسان ها به هنعي وجود داشته است . عمل معرفي با انتقال پيام درباره يك موضوع با تاكيد بر امتيازات با نقاط ضعف آن ، از همان دوران شكل گرفته و موازي با پيدايش ابزار و رسانه هاي پيام رساني روز به روز در مسير خود تكامل بيشتري يافته اند . واژه تبليغات را اولين بار در سال 0922 پاپ گريگوري در واتيكان به كاربرد و سازماني به اين نام در كليساي آن زمان تشكيل شد . در كشور ما تبليغات تجاري به شكل محدود و ابتدايي آن فني سابقه قديمياست.

دو ره گرد در كوچه ها و ميلان هاي شهر با صداي بلند كالاهاي خود را توصيف ميكردند و مردم را تشويق به خريد ميكردند . اولين بار در ايران آگهي تجهاري واقعي توسط روزنامه اطالعات منتشر شد . در اين زمان هنوز تبليغات جاري در ايران شناخته شده نبود و صاحبان كاال و فروشگاهها در روزنامه آگهي هاي خود را چاپ ميكردند و گروههاي تاتر و بزم هاي موسيقي ،نوعي آگهي به شكل اعالميه تهيه مينمودند و در خيابان ها به دست مردم ميدادند و يا به ديوارها نصب ميكردند اين قبيل كارهاي تبليغاتي را افرادي انجام ميدادند كه هنوز جاي مخص به نام موسسه تبيلغاتي نداشتند و اين قبيل فعاليت هاي را ضمن حرفه خبرنگاري و روزنامه نويسي خود انجام ميدادند . انجام طرحهاي تبليغاتي بر عهده خطاطان و نقاشان بود . كم كم واسطه هايي مجموعه افراد خطاط نقش و … را در يك جا جمع مي ردند و به نام موسسه تبليغاتي عهده دار تبليغات چاپي و سينمايي شدند . از رونامه ها كيهان و اطالعات بيشترين تيراژ و آگهي را داشتند . هفته نامه پر تيراژ مرد امروز كه مدير آن محمد مسعود دوره روزنامه نگاري را در بلژيك طي كرده بود با چاپ صفحات متعدد آگهي كه گاهي قطع آن به يك چهارم صفحه روزنامه مي رسيد اتكاي مالي آگهي هاي تجاري را براي تامين بخشي از هزينه هاي يك هفته نامه غير دولتي را متداول كرد .

از سال 1335 طرح هاي تبليغاتي كم كم رنگ و بوي ايراني به خود گرفتند و از ضرب المثلهاي ايراني و عبارت هاي مانوس و دم ايران بيشتر استفاده شد و تبليغات به شيوه انتظاري براي نخستين بار در ايران اجرا شد و پس از آن اين شيوه مورد استقبال صاحبان كاال قرار گرفت و به دفعات اجرا گرديد .

در اين شيوه در نخستين آگهي يك كالا بدون معرفي آن فقط نكته يا نكته هايي درباره اش گفته ميشود در آگهي بعدي اطالعات بيشتري از كاال بدون درج نام آن ذكر ميكردند و در آگهي بعدي از آن هم بدون معرفي كالا اطلاعات جديدي اضافه ميشود و خلاصه پس از چندين آگهي كه مخاطبين كنجكاوي لازم را كسب كردند و هر كدام حدسي درباره نام كاال و چگونگي آن دادن دكاال معرفي ميشود

عوامل ذيل در توسعه تبليغات در ايران موثر بودند:

بهبود نسبي وضعيت اقتصادي ، تاسيسي كارگاههاي صنعتي و كارخانه جات مونتاژ گسترش روابط اقتصادي

تاسيس تلويزيون ايران

توسعه و تكامل صنعت چاپ

افزايش جمعيت

 

آيا تبليغات يك مشت دروغ است ؟

اگر هنوز هم دروغگويان مادرزادي در تبليغات باشند، ما تحت كنترل هستيم . هر آگهي كه نوشته ميشود توسط وكال، انجمن ملي شبكه هاي تلويزيوني، و سازمان هاي ديگري از اين دست، بررسي و نقد ميشود . ( دفتر تجارت برتر )، ( هيات ملي بررسي تبليغات) در بريتانيا، سازمان استاندارد هاي تبليغات ( تخلفات مشكوك از دستورات و مقررات مختلف را بررسي ميكند . و كميسيون بازرگاني فدرال آماده متهم كردن به فريبكاري است .

اما عجيب است كه كميسيون، تبليغاتي را كه از سوي ارگان هاي دولت اياالت متحده مطرح ميشوند، كنترل نميكند . ميلتون فريدمن مينويسد :»هر كس كه اوراق قرضه دولتي را طي دهه اخير خريده باشد ،همه سرمايه اش را به باد داده است . او با مبلغي كه در سر رسيد قرضه دريافت ميكند كاال و خدمات كمتري نسبت به پولي كه بابت خريد قرضه داده است ميتواند بخرد ،و او بايد ماليات اين »بهره «اي را نيز كه با غلط چنين عنواني پيدا كرده است بپردازد . هنوز هم وزارت خزانه داري به تبليغ اوراق قرضه به عنوان » ايجاد امنيت شخصي «و »هديه اي كه مداوم بزرگ ميشود « ادامه ميدهد .

آيا تبليغات ميتواند كاالهاي بد را بفروشد ؟

اغلب ادعا ميشود كه تبليغات، مردم را به خريد كاالهاي پست ترغيب ميكند . اگر هم چنين باشد فقط يك بار رخ ميدهد . اما مصرف كننده مي فهمد كه كاال بي ارزش است و ديگر هرگز آن را نميخرد . چنين كاري، ضرر مالي نابود كننده اي را براي توليد كننده به بار مي آورد ؛ كسي كه سودش از خريدهاي مكرر حاصل ميشود .

 

بهترين راه براي افزايش فروش يك كاال، بهبود كاالست . اين دقيقاً در مورد محصوالت غذايي صادق است ؛ مصرف كننده فوراً به بهبود مزه كاال پي ميبرد و آن را با تكرار بيشتري ميخرد

 

اطلاعات ناكافي آگهي هاي تلويزيوني نمايش گونه، چنين اثري دارند . تبليغات جاندار و واقعي اين طور نيست . اگر مهندسي آن ها هم مثل تبليغاتشان فاقد كارايي بود

  1. مايل هم بدون خرابي راه نميرفتند .

وقتي چيزي را تبليغ ميكنيد حقايق را بگوئيد، بدون شلوغ كاري و صفحات مختلف

اگر كساني كه تبليغات ديترويت را مينويسند كارشان را به عنوان فروشنده خانه به خانه شروع كرده بودند ،شما و من قادر بوديم حقايقي را كه در آگهيهايشان الزم داريم ، پيدا كنيم .

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *