در چاپ اسکرین قاب های توری را شابلون یا کلیشه می‌نامند.