طراحی لوگو و آرم و طراحی گاراکتر، گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، طراحی لوگوتایپ و مونو گرام