تعرفه طراحی گرافیک Graphic design price

تعرفه طراحی گرافیک

بازار آنلاین و خدمات آنلاین که در این بازار به مشتریان داده می شود، همیشه به دنبال قیمتی معین بوده است . بدست اوردن این قیمت معین در این بازار که کالایی فیزیکی جا به جا نمیشود باید به دست کارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنند ای صنفی که طبق آن برنامه ریزی برای این کارها انجام می شود، تعیین شود .
تعرفه قیمت طراحی برای هر محصول فرق میکند و اگر این به صورت غیر مستقیم روی کسب و کار مشتریان تاثیر بگذارد قیمت بیشتری دارد. مثلا برای بسته بندی یا طراحی بروشور یا طراحی کارت ویزیت یا  طراحی کاتالوگ یا طراحی تراکت و یا طراحی لوگو می بایست  مراحل طراحی لوگو ریز به ریز به مشتریان گفته شود و مشتریان خود برای زمان و قیمت تصمیم نهایی را بگیرند. برای طراحی لوگو صنف مربوط به طراحان و گرافیستان که در زیر توضیح در موردش داده می شود قیمت نهایی را تعیین میکند . در زیر به بیانیه که توسط این صنف برای شرکت های طراحی گرافیک و افرادی که عضو انجمن هستند نوشته شده دعوت میکنم.

چاپ تراکت تبلیغاتی ، طراحی تراکت حرفه ای ، تعرفه چاپ تراکت فوری ارزان در تهران ، گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

تعرفه طراحی گرافیک

بازار آنلاین و خدمات آنلاین که در این بازار به مشتریان داده می شود، همیشه به دنبال قیمتی معین بوده است . بدست اوردن این قیمت معین در این بازار که کالایی فیزیکی جا به جا نمیشود باید به دست کارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنند ای صنفی که طبق آن برنامه ریزی برای این کارها انجام می شود، تعیین شود .
تعرفه قیمت طراحی برای هر محصول فرق میکند و اگر این به صورت غیر مستقیم روی کسب و کار مشتریان تاثیر بگذارد قیمت بیشتری دارد. مثلا برای طراحی لوگو می بایست  مراحل طراحی لوگو ریز به ریز به مشتریان گفته شود و مشتریان خود برای زمان و قیمت تصمیم نهایی را بگیرند. برای طراحی لوگو صنف مربوط به طراحان و گرافیستان که در زیر توضیح در موردش داده می شود قیمت نهایی را تعیین میکند . در زیر به بیانیه که توسط این صنف برای شرکت های طراحی گرافیک و افرادی که عضو انجمن هستند نوشته شده دعوت میکنم.

 

طراحی و چاپ جعبه و کارتن ، جعبه سازی ، کارتن سازی ، بسته بندی مواد غذایی ، گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

 

تعرفه ی رسمی دستمزد طراحی آثار طراحان گرافیک ایران که پیشینه پیدایش آن به پیش از تاسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران باز می گردد، حاصل بررسی های فنی و داوری های قانونی و حقوقی گوناگونی است که به سبب آنها امروز ارزش کارشناسانه یافته و منبعی برای هرگونه تعیین دستمزد طراحی و ارزشگذاری آثار گرافیک در مراجع دولتی و غیردولتی شده است.
مطابق قوانین و سنتهای جاری، تشکل های صنفی گوناگون به دلیل اطلاعات و دانشی که در حوزه ی فعالیت حرف های و تخصصی خود دارند با انجام کارشناسی می توانند تعرفه ی دستمزد مشاغل خود را معین نمایند.
تعرفه ی کنونی، حاصل همین نگرش است، از سویی با استفاده از طرز فکرهای تخصصی گوناگون و با اتکا به پیشینه ی نزدیک به دودهه آزمایش، فراهم آمده است و از سوی دیگر تکیه بر حقوق صنفی و حرف های تمام اعضای انجمن و سایر طراحان گرافیک دارد که تشکل انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به آن وجه هی قانونی بخشیده است.
این تعرفه در جهت پشتیبانی از حقوق صنفی طراحان گرافیک و تعریف حدود وظایف و خدمات طراحی گرافیک برای سفارش دهندگان و مراجع ذینفع تدوین شده است.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران قویا به همکاران پیشنهاد میکند که قبل از انجام هرسفارش، برای ایجاد ارتباط روشن و قانونی با سفارش دهنده، به عقد قرارداد موردی اقدام نمایند.

امضای کپی تعرفه ی قیمت توسط طرفین و الحاق آن به قرارداد بر ارزش قانونی آن افزوده و موجبات استناد قانونی انجمن به مدارک و مستندات کتبی را در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی میان سفارش دهنده و طراح، فراهم خواهد آورد و رسیدگی به اختلاف در مراجع قانونی را تسهیل خواهد کرد.
بایستی تاکید کرد که قیمت های پایه ی تعرفه باید با کمیت و کیفیت طراحی های ارائه شده توسط طراح تناسب داشته باشد. بدیهیست انجمن صنفی طراحا ن گرافیک ایران به عنوان مرجعی قانونی در کنار تجربه ی فنی، در موارد درخواست داوری، عدالت و صداقت را به کار خواهد برد.
قیمت کارهای مختلف طراحی گرافیک در این تعرفه براساس حداقل و به عنوان قیمت پای هی یک طراحی مناسب پیشنهاد شده است.
قیمت های پایه در تعرفه به تشخیص و موافقت طراح و سفارش دهنده برحسب مواردی نظیر موضوع های زیر افزایش می یابند.
1.    پیشینه و میزان تجربه ی حرف های طراح برای انجام طراحی و اجرای کار.
2.    زمان و شمار ساعات صرف شده برای طراحی و اجرای سفارش.
3.    وسعت تولید و تعداد مخاطبان کار، با توجه به تیراژ و یا استفاده از طرح در سطح محلی، شهری، کشوری و یا بین المللی.
پیشنهاد می شود میزان و شیوه ی افزایش دستمزد طراحی در متن قرارداد گنجانده شده و طرفین قرارداد آن را امضاء کنند.

در لینک روبرو می توانید تعرفه طراحی انجمن طراحی گرافیک ایران را ببینید: تعرفه طراحی انجمن طراحی گرافیک ایران

هویت بصری سازمانی

موضوع اصلی در طراحی هویت بصری، ایجاد ساختار منسجم و همگون بصری از طریق درک اتمسفر و فضای کسب و کار سفارش دهنده است. طراح گرافیک با توجه به گوناگونی و تنوع فعالیت سازمان ی موسسات، شرکت ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و بنابر تشخیص نیاز سفارش دهنده و لزوم گستردگی مورد سفارش، مجموعه ای یکپارچه از اقلام بصری را طراحی و خلق میکند، که هزینه ی آن با توافق طرفین و به نسبت تعداد موارد طراحی محاسبه می شود. هزینه ی طراحی زیرمجموعه ی هویت بصری هر سفارش مانند نشانه ، اورا ق اداری و… جدا از هزینه ی ساختار و فضای کلی هویت بصری، براساس قیمت های موجود در تعرفه ی قیمت محاسبه خواهد شد.