چاپ فولدر ، طراجی فولدر گلاسه ۳۵۰ گرمی ، گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ