چاپ دیجیتال بهرنگ ، چاپ فوری دیجیتال کاتالوگ ، بروشور و جعبه