چاپ دیجیتال بهرنگ ، چاپ فوری دیجیتال کاتالوگ ،روش انجام عمل چاپ در چاپ دیجیتال به چه صورت است ؟، بروشور و جعبه