تاریخچه چاپ| گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
رنگ چیست
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
تاریخچه چاپ| گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
آموزش تنظیم رنگ مانیتور (کالیبره)
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
Show all

جی ۷

طراحی سایت

طراحی سایت

جی ۷ چیست

جی ۷ برای طراحان ومشتریان چاپ،آن چه برای ارائه دارد:

جی۷ در مورد به دست آوردن نتایج قابل پیش بینی هنگام چاپ می باشد.

در یک دنیای ایده آل کارچاپ باید منظورشما را تداعی کند,بدون در نظر گرفتن جایی که چاپ شده است.

شما باید قادر باشیدکه برروی مانیتور کار خود را نگاه کنید,ونمونه شما باید با آن درکامپیوتر می بینید مطابقت داشته باشد, ومحصول چاپی می بایست مورد با نمونه شما مطابقت داشته باشد بدون توجه به آن که کدام چاپگرآن را چاپ کرده و یا ازکدام روش چاپ برای خلق آن استفاده شده است . باید طوری باشدکه شما آن را طراحی کرده اید.

احتمالأبه نظر خوب و درست می اید,ولی ظاهربصری مرسوم همان چیزی است که G7راجع به آن صحبت می کند.

واین یک واقعیت به نظر می رسد که G7 در بین طراحان،مشتریان چاپ ودیگران سرتا سر آمریکا وجهان امروزه استفاده می شود.

در اینجا به یک سری مثال ها از G7 که درزندگی استفاده می شود اشاره شده است:

در بوستون طراحی در یک نمایندگی بررک کاری را روی مانیتور کالیبره خلق کرد.

گراکول و با لیزری کالبیره گراکول چاپ کرد.

۱ . فایل با تعدادی جداکننده رنگ که جوهرافشان نام دارند و نمونه گیرهای قدیمی به گراکول تنظیم می شوند.

مشتریان چاپ کارها را برای چاپ چندرنگ می فرستند وبعد ازآن ، کارها را با دستگاههای ورقی کالیبره تبدیل به گراکول می کنند.

 1. در طول پروسسه چاپ تمام قسمت ها در ظاهر بصری گراکول سهیم بوده و نمونه ها و محصول نهایی کاملا با مقصود دو نفر طراح مطابقت دارند.

در تگزاس یک نمایندگی از روش جی ۷ کالیبره شده برای مطابقت دادن ( به نمایش گذاشتن ) کارهای خلاقانه در رسانه های مختلف استفاده کرد ، که این کارها با روش های افست ورقی،رول، فلکسو و گراور چاپ شده بود.

 1. در تمام این شیوه ها ،مواد و ابزار ظاهر بصری مشابه که زاده ذهنی خلاق است را به اشتراک می گذارند.

در هندوستان طراحی با یک چاپگراپسون کالیبره اثری خلق کرد وآن را برای چابگر کالبیره دیگری فرستاد swop وهدفی که داشت با مطابقت رنگ عالی به دستی آورد.

خلاصه, جی۷چیزهای زیادی برای ارائه به طراحان, مشتریان چاپ وچاپگرها دارد.

قول جی۷ این است چاپ قابل پیش بینی

یک هدف برای همه دستگاهها: یکی از مفاهیم کلیدی جی۷ ایده داشتن یک هدف است.

در گذشته نزدیک چاپگرها قابلیت کالبیره کردن نمونه های سیستم را داشته تا تطابق درعملیات چاپ به درستی انجام شود.

ماهیت بسیاری از شیوه های چاپ غیر خطی است وبه طور مداوم تغییر می کند بنابراین شرایط چاپ ونمونه گیری دربهترین حالت بود وسخت بود.برای تطابق و به همان اندازه این شیوه خاص به نظر می رسد.

ایده جی ۷ این است که تمام دستگاههایی که درگیر این فرآیند هستند در این شرایط هدف قرار دارند.

این بدان معنی است که مانیتورها,چاپگرهای لیزری,جوهرافشان,نمونه گیرها وماشین های چاپ همه به خاطرهدفی مشترک تلاش می کنند.

وقتی هریک دستگاه ازکالیبرانسیون خارج می شود می تواند سریعا”به حالت کالیبراسیون باز گردد.

این نکته ی بسیار مهمی است به این دلیل که به جای این که تمام این دستگاهها تقمیب کننده چاپ باشند,چاپ ها هدف گذاری می شوند برای هدف مشترک این تضامین وجود دارد که کارها برای چاپ های متعدد وکارخانه های چاپ مختلف می توانند فرستاده شوند و نتایج یکسانی دریافت کنند بدون درنظرگرفتن این که کجا چاپ می شوند.

به دست آوردن هدف جی۷ به چند چیز بستگی دارد: که تمام دستگاههایی که از روش جی۷ استفاده کردند به نتیجه ظاهر بصری رایج می رسند.

یکی از پارامترهای اولیه جی۷ بستگی داشتن به تعادل خاکستری است.

تنظیم کردن جی۷ هال مارک کاملا” خنثی می باشد,۴۰y/40m/50c همیشه مساوی خواهند بود. Lab خاصی که یک خنثی بودن خوب را نشان می دهد.با توجّه به این موضوع روش جی۷ به همان اندازه که روی قسمت های خنثی تمرکزمی کند روی قسمت های خالص cmyk نیز تمرکز دارد.

مهارت داشتن درمسائل فنی برای طراحان ومشتریان ازاهمّیت کم تری نسبت به تنظیم کردن مانیتورها ونمونه گیرها برخوردار است.

برای کسانی که علاقه مند به شرح مسائل فنی جی۷ می باشند می توانند راهنمایی راازسایت   www.gracol.org به صورت رایگان دریافت کنند.

هدف : خصوصیات جی۷ برای شرایط چاپ : جی۷ بسته به تعادل خاکستری واشتراک گذاری ظاهر بصری است.

این بدان معنی است که مهم نسیت چه پروسهً چاپی صورت می گیرد،با استفاده از استاندارد جی۷ شما قادرید یک ظاهربصری خوب بدست آورید در طول هر روش یا تکنولوژی چاپ اگر پروسهً چاپ به صورت معمول و قراردادی به صورت چاپ همسطح ، فلکسو گراور یا دیگرشیوه های چاپ صورت می گیرد ولی با استفاده از جی۷ شما قادرید نتایج مشابه در طول شیوه های چاپ مختلف به دست آورید.

روش جی۷ به طور کل برای توسعهً اطلاعات گراکول ۷ استفاده می شود. این اطلاعات آرشیوی است از هدف های خاصی که در شرایط چاپ وجود دارد . اطلاعات گراکول شامل شرح دانش هایی است که در شرایط افست ورق به کار می آید، این اطلاعات می تواندبرای خلق رنگ ICC و استفاده درابزارهای مانندAdobe CSS  مثل: فوتوشاپ و آکروبات استفاده شود .

با توجه به این که dataset می تواند برای تنظیم نمونه گیرمورداستفاده قرارگیرد،به ما بگوید که آیا ماشین چاپ از تلورانی پیشنهادی دیتاست برخوردار است. بیش تر و مرسوم ترین dataset که در ایالات متحده استفاده می شود گراکول وسوپ است.

جی۷ دییتاستی است برای چاپ ورقی بازرگانی شماره۱ .

Swop 2006 لازمهً چاپی است برای چاپ رول هیت ست شماره ۳ و شمارهً۵ ورقی.

بااستفاده ازاین dataset ها به عنوان هدف ، و استفاده ازجی۷ به عنوان روش برای چاپ برای بدست آوردن این اهداف، چاپگرها وسرویس های نگهداری می توانند به طور متوالی شرایط چاپی را تطبیق دهند.

افست بازرگانی ورول هیتاست تعدادی کمی از شیوه های متنوع چاپ است.

چیزی که برای طراحان و مشتریان چاپب سیار حائز اهمیت است توانایی به دست آوردن یک ظاهر بصری مرسوم است بدون توجه به آن که باکدام شیوه چاپ شده است.

اگر چه گراکول و swop روش های مرسومی است که درایالات متحده استفاده می شود،بااستفاده ازروش جی۷ چاپگرها وسرویس های نگهداری می توانند ظاهر بصری خوب به دست آورند حتی با دیگر روش های چاپ.

در این شرایط آن ها می خواهند از نمونه گیری جی۷ استفاده کرده مثل جی۷ swop 200 , وبعد استفاده از روش جی۷ در حال چاپ برای بدست آوردن تطبیق رنگ در حال چاپ این روش به صورت گسترده و ثابت شده به عنوان آسان ترین روش برای بدست آوردن ظاهر بصری خوب در طول شیوه های مختلف چاپ استفاده می شود.

چاپ بین المللی چگونه جی۷ به چاپ بین اللمللی مربوط می شود؟ مانند fogra وiso

در حالی که خصوصیات جی۷ مانند گراکول ۷ و swop 2006 معروف ترین شرایط چاپ در بسیاری از نقاط جهان هستند ، ولی تنها شرایط چاپ نیستند.

در برخی از نقاط جهان fogra 39 /iso 12642 شرایط چاپ غالب می باشند. در حال حاضر تفاوت بین جی۷ و این و۱۲۶۴۷ به قدری اندک است که برخی از کاربران نمی توانند تشخیص دهند.

برای کل که از چاپ بین اللمللی استفاده می کند، در تنگنا قرارمیگیرد که از کدام شیوه استفاده کنند ویا تلا ش برای این که از هر دو شیوه استفاده کنند.

با استفاده از این در ذهن مجموعه داده گراکول به طور خاص مربوط به فوگرا ۳۹ است. در حالی که گراکول و فوگرا ۳۹ از روش های متعددی برای بدست آوردن نتایج دل خواهشان استفاده می کنند،نتایج پایانی معمولاً یکسان است.

در حالی که بسته به روش جی۷ ،اکثریت گراکول۷ تلورانی خاص را با iso12647 تطبیق می دهد. واگر مشتریان چاپ بدانند که هر دو تلورانی ها باید با جی۷ تنظیم شوند.

این خیلی شبیه به تنظیمات iso12647 نیست ولی نزدیک به خواص گراکول است ولی اگرتعادل خاکستری مقیاس باشد با خواص جی۷ تنظیم می شود.

به طور خلاصه، گراکول با استاندارد های جهان طراحی شده است در ذهن جی۷ مربوط به داده ی مشابه به عنوان ایزو ۱۲۶۴۷ است. اگر مشتریان چاپ از جی۷ استفاده کنندبه عنوان خواص، نمونه ها نزدیک به هم می باشند در شرایط چاپ iso برای استفاده در بازارهایی که از گراکول استفاده نمی کنند.

برای طراحان، جی۷ رویای داشتن محصول نهایی را که شما دقیقاً در طول پروسه ی چاپ دیده اید به حقیقت تبدیل می کند. برای این کار ما نیاز داریم تا مطمئن شویم که همه ی این ابزار در جی۷ تنظیم شود.

در این جا بر عکس این که طراحان مجبورند که محصول چاپی را نگاه کنند که یک پرسپکتیو بر عکس است،نمونه ها همیشه با چاپ مطابقت دارند وطراح مجبور به تطبیق دادن کار با فضای چاپی می باشد.

دراستفاده از جی۷ : شما،جدا کننده های رنگ و چاپگر همه یک هدف مشترک را دنبال می کنید.

به خاطر همین چاپگر شما قادر خواهد بود کاری که شما طراحی کرده اید را چاپ کند، بستگی به روش خاصی از چاپ یا نمونه گیری که شما استفاده می کنید. برای این کار شما نیاز به انجام چند کار ساده دارید «شرح اطلاعات به دنبال خلاصه»

ـ فضای کاری خود وبازارتان را با استاندارد جی۷ مثل گراکول ۷ وسوپ ۲۰۰۶ تطبیق دهید.

ـ مانیتور خود را تنظیم کنید اگر تمایل به دیدن بهترین تصویر از کار خود روی صفحه دارید.

ـ چاپگر خود را از جمله جوهرافشان ویا لیزری با خواص جی۷ مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ تنظیم کنید:در نتیجه شما یک نمونه کار درست خواهید داشت . لیست پرتیترها وریپ هایی که جی۷ را پشتیبانی می کنند را درسایتwww.gracol.org می توانید بیابید.

جداکننده های رنگ و مشتریان دیگر را از اینکه می خواهید نمونه های خود را با استاندارد جی۷ مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ تطبیق دهید آگاه سازید، یا فروشندگان جویدی را که قبلاً تنطیمات جی۷ را انجام دادند انتخاب کنید.

چاپگرهایی که دوست دارید تنظیمات جی۷ را مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ انجام بدهید، اطلاع رسانی کنید ویا فروشنده هایی جدید که قبلاً تنظیمات جی۷ مثل گراکول ۷ و یا سوپ ۲۰۰۶ را انجام داده اند انتخاب کنید «این فروشنده ها را می توانید در سایت www.gracol.org پیدا کنید» برای مطمئن شدن دوباره شاید شما بخواهید صحبت وسقم تجهیزات خود ویا فروشندگان تجهیزات خود را از جمله تنظیمات جی۷ «گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ » ثابت کنید.

این قضیه با تعیبه ی یک نوار کنترل رنگ ایزو به صورت رایگان امکان پذیر است. اگر چه شما هرچه بخواهید به راحتی       می توانید انجام دهید، ممکنه شما تصمیم به داشتن تماس با کارشناس تصدیق برای مشاوره وکمک امنافی بگیرید. لیست مشاوران را می توانید در سایت www.gracol.org بیابید.

مهم : درزیرلیستی از مراحل پیشنهادی برای نتایج خوب.

هرکسی همه ی این مراحل راانجام نمی دهد. بعضی ها فقط مانیتورهایشان راتنظیم می کنند،بعضی ها نمونه گیرها را تنظیم می کنند. انجام تمام این مراحل بهترین نتایج را در بر دارد ولی برخی استفاده کنندگان فقط چند تا از این مراحل را انجام می دهند.

مرحله اول: فضای کاری خود را با خصوصیات جی۷ مثل گراکول ۷ یا سوپ ۲۰۰۶ تنظیم کنید.                                                     تنظیم فضای یکی از مهم ترین مراحل در مدیریت رنگ و یکی از معدود چیزهای آزاد در مدیریت رنگ است .

فضای کار درواقع چیست ؟ فضای کارها به فضای تصحیح معروفنند.

فضای کار برای معرفی دستگاه وتنظیم خطوط راهنما و این که چه اتفاقی برای فایل شما خواهد افتاد می باشند .برای مثال اگر xs وب را انتخاب کنید به عنوان فضای کاری، درادامه فایل ها و جدا کننده ها برای چاپ رول مناسب نخواهد بود . که بدین معنی است چاقی تر بلندتر و پوشش رنگ کم ترانتخاب جی۷ مثل گرا کول ۷ یا سوپ ۲۰۰۶ به عنوان فضای کاری شما را آماده ی تنظیم دوباره چاپگرهایی که واجد شرایط هستند برای تنظیم جی۷ نگه می دارد.

این بدان معنی است که اگریک فضای کاری مشترک را به عنوان فضای چاپ خود انتخاب کنید . شما به پروسه ی چاپ همزمان پیش می رود ، به شما شانس این را می دهد که تطبیق رنگ داشته و بهترین فضا (محدوده)رنگی رادر پروسه چاپ داشته باشید . تغییر فضای کاری کاملاً ساده تراز آن چیزی که شما می بینید، و گرفتار تغییر نقشه های تنظیم شده در Adobe CS هستید.

راههایی بسیار مهمی هست برای این که فضای کاری روی کار شما تأثیر بگذارد: اولین اینکه هر وقت چیزی روی مانیتور خود دیدید در فضای کاری تأثیراتش راروی کار خود خواهید دید .به طور مثال اگر من یک مانیتور تنظیم شده داشته باشم وفضای کاری خود را با خواص جی۷ تنظیم کنم مثل گراکول ۷ یا سوپ ۲۰۰۶ بعد ازآن تصاویری که روی صفحه می بینیم تا جایی که ممکن است با استاندارهای جی۷تطبیق دارد.

اگه این روی فضا،کاردیگری تنظیم شود بعدچیزی که من روی صفحه خواهم دید ربطی به شرایط چاپی که من انتظارش داشتم را ندارد .

دومین راهی که فضای کاری روی کار شما تأثیرمی گذارد وقتی است که شما از مد rgb به cmyk رفته و فضای کاری این تغییر را انجام می دهد،بسته به نوع پروفایلی که شما دارید این تغییرات متفاوت خواهد بود.برای مثال اگر شما می دانید که قراراست چه نوع چاپی انجام دهید و آیا گراکول شما تنظیم است. بعد شما می خواهید فایل خود راتبدیل به فضای کارگراکول کرده وجداکننده هاچاقی ترام و پوشش دهی کامل مرکب همه وهمه همزمان انجام می شود.

اگر قصدنصب سوپ۲۰۰۶ روی چاپ را دارید حتماً می خواهید از فایل تطابق آن برای دلیل مشابه استفاده کنید شما می خواهید مطمئن شوید که کاری که تولید می کنید با پروسه ی چاپتان هم ساز باشد.

راه سومی که فضای کارها روی ماتأثیر می گذرند.خط مشی های رنگی هستند که همیشه در ابزار Adobe کار می کنند.برای مثال بسته به آنکه خط مشی های شما چگونه در آدوب فتوشاپ تنظیم شده اند،تمام تصاویری که شما باز می کنید می تواند تبدیل به فضای کاری شما شود. این می تواند تأثیر منفی داشته باشد اگر تصویر برای یک فضای کاری مناسب باشد ولی شما به صورت عمدی یک فضای کاری دیگر استفاده کنید .

برای مثال اگر کار برای گراکول مناسب است باید از یک فضای کاری مناسب استفاده کرد ومن از یک فضای کاری دیگر استفاده کنم رنگها تغییر می کند وکیفیت نیز تغییر می کند.

به خاطر داشته باشید که فضای کاری آنچه ما درفایل روی صفحه می بینیم را کنترل می کند .برای مثال نگارش فضای کاری چاقی ترام وتأثیرات آن در پروسه ی چاپ را نمایش خواهد داد.

اگر من فضای کاریم رابه ابزار ADOBE CS تغییر دهم در ادامه تأثیرات این تغییر را خواهم دید. فضای کاری کمک می کند به ما در بهتر دید کارمان که چگونه در دستگاهی دیگر انجام خواهد شد.در برنامه هایی مثل آرشیو ADOBE (فتوشاپ- ایلاستراتور-این دیزاین و آکروبات )تقدم مدیریت رنگ فضای کاری را کنترل می کند .

در CS2و CS3 ما می توانیم فضای کاری های بین ابزار ADOBE را همزمان کرده ( تطبیق داده ) با استفاده از پل که تمام ابزار ADOBE CS2وCS3 از فضای کاری مشابه استفاده خواهند کرد.

فضاهای کاری با کلکسیونی از تنظیمات ابزارآدوب تعریف شده است. این تنظیمات، به تنظیمات رنگ معروفند. برای تنظیم فضای کاری خود به گراکول مابه سادگی پروفایل گراکول رابه عنوان پروفایل cmyk انتخاب می کنیم در تقدم مدیریت رنگ .

نمونه کامل ست کاملی را از فایل ها و پروفایل های CSF خلق کرده که شامل ضمیمه هایی است در این سند که شامل شرح وآموزشی وفایل های قابل دانلود پیوسته ی CSF برای ابزار آدوب CS میباشد .

فایل های CSF قابل بارگیری در سایت WWW.GRACOI.ORG می باشند.

– پروفایل های ICC ( CSFمستقل اگر مایل باشید)قابل بارگیری درHTTP://WWW.GRACOI.ORG می باشند .

چگونگی شکل گیری تنظیمات رنگ ADOBE CS برای خواص جی۷ مثل گراکول ۷ وسوپ ۲۰۰۶ : در پایین توصیه هایی برای شکل دادن به صورت دستی برای تنظیمات رنگ ADOBE CS برای خواص جی۷ گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ می باشد.

بسیار مهم است دانستن این که این ها فقط توصیه می باشد،و بسیاری راههای متنوع دیگری برای کار با این تنظیمات وجود دارد و این ها تنها ترکیب ممکن برای تنظیمات کار با گراکول نیست.اکثر این تنظیمات سلیقه ی شخصی می باشد.

۱٫بارگیری گراکول ۷وپروفایل های سوپ از WWW.GRACOL.ORG

۲٫کپی پروفایل ها روی کامپیوتر خود.در کامپیوترهای مک این بدان معنی است که شما نیازمند سوا کردن پروفایل ها و کپی کردن آن ها در مسیری مثل پروفایل/تطبیق رنگ/کتابخانه/می باشید.

برای ویندوزها این به معنی سوا کردن آن ها و به راحتی راست کلیک کردن روی پروفایل ها و انتخاب گزینه اینستال است.          (توجه:نادیده گرفتنDS فایل قابل خریداری در بسته قابل دانلود فرام است.)

 • فتوشاپ را اجرا کنید و منوی تنظیم رنگ را انتخاب کنید.
 • در منوی تنظیم رنگ، گزینه ی اختیارات بیش تر را انتخاب وتنظیمات را به صورت زیر انجام دهید .                         – تنظیمات اسم را در طول این تغییرات نادیده بگیرید.
 • فضای کار RGB را به آدوبی ۱۹۹۸ تغییر دهید .این پروفایلی است که در هنگام تغییرات اسناد به فضای رنگ RGB مورد استفاده قرار خواهد گرفت،یا در هنگام تغییر از فضای رنگ RGB به فضای کاری .
 • فضای کار CMYK را به گراکول ۷ تغییر دهید . این پروفایلی است که در هنگام تغییر اسناد بر فضای رنگ CMYK مورد استفاده قرار می گیرد و یا هنگام تغییر از فضای رنگ CMYK به فضای کاری .
 • تغییر خاکستری به چاقی ترام ۲۰%.
 • تغییر نقاط به چاقی ترام ۲۰%. این چاقی ترام برای استفاده هنگام نمایش نقاط و کانال های رنگ نقاط مشخص شده است .
 • در گرو این خط مشی ها ، RGB را تبدیل به RGB کاربردی کنید . این تغییر فایل را تبدیل به فضای کاری رایج RGB خواهد کرد .
 • CMYK را تبدیل به CMYK کاربردی کنید . این تغییر فایل را تبدیل به فضای کاری رایج CMYK خواهد کرد.
 • مد خاکستری را تبدیل به خاکستری کاربردی کنید . این تغییر فایل را تبدیل به فضای کاری رایج خاکستری خواهد کرد .
 • تحت عدم تطبیق پروفایل ، پرسش را در هنگام باز کردن و چسباندن انتخاب کنید . وقتی شما فایلی را باز کرده ویا می چسبانید ,اگرپروفایل با فضای کار شما تطبیق نداشته باشد ,در ادامه شما به یاد می آورید و می پرسید که آیا شما می خواهید به فضای کاری رایج خود بر گردید؟

تحت گم کردن پروفایل ها – پرسش را انتخاب کنید درهنگام بازکردن،وقتی شما فیل را باز می کنید،اگر پروفایلی تعیین نشده باشد شما به این فکر خواهید افتاد که آیا می خواهید به فضای کاری رایج خود برگردید.

تحت اختیارات تغییر (تبدیل)،آدوبی ACEرا انتخاب کنید و رنگ متری مربوط را انتخاب کنبد به عنوان مقصود کار .این عمل منجر به انتخاب موتور مدیریت رنگ برای تغییرات می شود و موجب استفاده از رنگ متری مربوط به کار می شود،که به درستی موجب نگاشت رنگ بین فضاهای رنگی خواهد شد.

جایگزین نقاط مشکی را انتخاب کنید ،جایگزینی نقاط مشکی به صورت متحرک نقاط مشکی بین منبع و مقصد فضای رنگی را تنظیم می کند.بدون جایگزینی نقاط مشکی ،سایه ها بعضی اوقات ممکن است در هنگام تغییربسته شوند.

تحت کنترل پیشرفته

این اختیار وقتی استفاده می شود که شرایط مناسبی برای دستیابی به تطبیق وجود داشته باشد.

RGBترکیبی را ترک کرده با استفاده از گاماهای چک نشده.این تنظیمات برای ترکیب رنگ ها استفاده می شود .

به این که شما تنظیمات را انتخاب کردید،گزینه ذخیره را انتخاب کرده و فایل خود را با نامی مثل گراکول ذخیره کنید.حال شما یک تنظیمات رنگ ذخیره کرده اید.

این فایل CSF می تواند با ابزار ادوبی برای تطبیق تنظیمات رنگ استفاده شود.

برای همزمان کردن جلسات CS خود (اگر کاربردهای چند گانه CS را دارید که به صورت دسته ای خریداری شده اند) به نرم افزار ادوبی برید و گزینهCreative Suite Color Setting Edit / را اجرا کنید.

لیست توسعه یا فته تنظیمات رنگ را انتخاب کرده و در ادامه فایل CFS را خلق کرده و اجرا کنید.

روی دکمه اجرا کلیک کرده تا تنظیمات CS همزمان شوند.

استفاده از فضای کار Adobe CS

یکبار که شما تنظیمات ادوبی CSرا تنظیم می کنید معمولا شما رفتار زیر را تجربه می کنید

 • فایل های جدید از فضای کاری گراکول استفاده می کنند و مناسب برای چاپ با جی ۷ هستند
 • اگر شما فایل قدیمی تر که با فضای کار گراکول تطبیق ندارد را باز کنید شما مجبور به تبدیل کار به فضای کاربر می شوید.

در کل شما می خواهید که فایل را تبدیل به فضای کار خود کنید ،ولی شرایطی وجود دارد که شما خواستار تماشای کار در فضای کار اصلی قبل از تغییرات هستید مخصوصا اگر تغییرات قابل قبول به نظر نیاید.

دیدن فایل در فضای کار اصلی ایده ای به شما خواهد داد که خلق کننده آن قبل از تبدیل آن به فضای کار شما داشته است

 • وقتی فایل ها را ذخیره می کنید نگران تعیین کردن و جا دادن گراکول نباشید.

این قضیه استفاده کنندگان دیگر را با اطلاعاتی که در ارتباط با هدف شما برای آنها ارسال می کند آماده می کند.

پروفایل تعیین شده و جا گرفته به استفاده کنندگان می گوید که فایل شما با ترکیب رنگ خاصی در ذهن طراحی شده است.

مرحله دوم:مانیتور خود را تنظیم کنید

در حالی که نمونه های مانیتور عالی نیستند، نمیتوان ابزار خوبی برای پیشبینی چاپ باشد،به طوری که راهی است برای کاهش نمونه های نه چندان خوب.

نمونه گیری مانیتور مربوط به یک مانیتور خوب می باشد.به جرات می توان گفت مانیتورهایی که بیش از دو سال کار کردند گزینه های خوبی نیستند و شما باید از مانیتورهایی که به دقت رنگ معروف هستند در کارهای هنری استفاده کنید (اکثر مانیتورهای قدیمی گزینه خوبی نیستند)

با توجه به کار شما احتیاج به نرم افزار و سخت افزارهایی که شما را قادر به تنظیم مانیتورتان کند دارید.

بسته های رایجی که برای این منظور استاده میشوند X-Rite i1 و Display i1 match و Color Spyder هستند.

از نر افزارو سخت افزاری برای تنظیم مانیتور به نام XK استفاده کنید.

با یکبار انجام فضای کاری انجام شده و در ادامه تصاویر در ابزار Adobe CS تطبیق می شوند.

یک را برای امتحان گرفتن نمونه گراکول و تصدیق آن و مقایسه آن با تصویر روی صفحه می باشد.

(اگر تطبیق رنگ خوبی نداشتید شما نیاز به گرفتن مشورت یا کمک حرفه ای در تنظیمات مانیتور دارید.)

با توجه به تنظیم کردن مانیتورها با

نتایج در کل نزدیک به هم هستند ،و این بسته ها گران هستند و در کل برای استفاده راحت ترند

مرحله سوم:چاپگر های خود را تنظیم کنید مثل نمونه گیرهای جوهر افشان و چاپگرهای لیزری به خواص جی ۷ مثل گراکول ۷ یا سوپ ۲۰۰۶٫

برای آن که پیش بینی بهتری از کاری است چاپ کنیم داشته باشیم به صرفه تر است که لیزر و چاپگرهای جوهر افشان خود را تنظیم کرده برای تطبیق گراکول.

چاپگرهای جوهر افشان نسبتا ارزان بوده و به سادگی برای خواص جی ۷ مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ تنظیم می شوند.

چاپگرهای جوهر افشان نرافزارهای ریپ زیادی هستند که به عنوان تنظیم دهنده های جی ۷ شناخته شده اند

این شانس خوبی است برای شما چاپگر یا ریپی داشته باشید که از خواص جی ۷ مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ را پشتیبانی کند.

در این موضوع تمام کارهایی که انجام دادید بسته به کاغذ مشخص شده و فایل های تنظیم شده در ادامه شما مطمئن می شوید که نمونه خوبی از خواص جی ۷ مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ خواهید داشت.

لیست کامل ریپ ها و چاپگرهای جوهر افشان که پشتیبانی می کنند در سایت در دسترس می باشند.

هر کدام از اینترکیبات ریپ و چاپگرها در سایت گراکول لیست شده استکه شامل ADS ورقی است.

ADS ورقی راجع به کاغذها و فایل ها و نیاز به ترکیب ریپ و چاپگر گراکول یا سوپ شرح می دهند.

و قابل اتصال به فایل های دیگری که شما نیاز به بارگیری آن ها دارید می باشد.

پس در این موضوع تبدیل و پیروی چاپگر جوهر افشان از گراکول یا سوپ از چیزی که شما فکر می کنید هم خیلی آسانتر است.

اگر دستگاه جوهر افشان نمونه گیری شما در بین لیست مشخص شده شما توسط سیستم ها نیست شما می توانید نمونه گراکول بگیرید.

برای این کار شما نیاز به تنظیم نمونه گیری delta E1.5 در خواص گراکول که چگونگی راهنمایی جی ۷ که در سایت www.gracol.org قابل بارگیری است

اگر شما با مدیریت رنگ آشنا نیستید می توانید از کمک ها و مشاورهایی که در سایت www.gracol.org قابل دسترس هستند بهره بگیرید.

تنظیم چاپگرلیزری شما به خواص جی ۷ مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ کاملا به خوبی ممکن است ،اگر چه چاپگرهای لیزری تنظیمات مکرری را می طلبند و بعضی وقتها تکنیک های مدیریت رنگ پیش رفته تری را می طلبند که نمونه هایی با تطبیق جی ۷ مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ تولید می شوند.

برای اینکه چاپگر لیزری معمولا ریپی دارد که اجازه دوباره تنظیم شده را داده

نمونه گیری می تواند از پروفایل های خلق شده پشتیبانی کند.

مرحل چهارم: جداکننده های رنگ و دیگر فروشنده ها را از خواسته خود که می خواهید نمونه های خود را به استاندار جی ۷ مثل گراکول ۷ و یا سوپ ۲۰۰۶ تنظیم کنید آگاه کنید.

برای این که پروسسه کار شما به دستی انجام پذیرد باید از فضای کار مشترک استفاده کنند این بدین معنی است که سیستم های طراحی که با آن کار می کنید را به خواص و فضای کاری جی ۷ مثل گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ تغییر دهید.

جداکننده های رنگی که شما با آن کار می کنید مجبورند فایل ها را تغییر داده و آماده کنند تا مطمئن شوند که آن ها در فضای رنگی مشابهی هستند.

(اکثر جداکننده های رنگ ، تنظیمات گراکول ۷ و سوپ ۲۰۰۶ را دارا بودند.)

یکبار که شما در خواست نمونه گیری و تنظیم کارتان با استاندار جی۷ مثل فضای کاری گراکول ۷ می دهید چاپ های داخلی شما شروع به نمایش یک ظاهری بصری رایج درنمونه های خارجی می کند.

نامه ی ساده ای درضمیمه وجود دارد که می تواند بهترین گزینه برای اطلاع رسانی فروشند گان باشد که شما فضای رنگ خود را به گراکول ۷ تغییرداده اید.احتمالاً شما بسیارشگفت زده خواهید شد اگه متوجه شوید که چه مقداراز پیش ازچاپ کاران ازاستانداردهای جی۷ مثل فضای رنگ گراکول ۷ یا سوپ ۲۰۰۶ پشتیبانی می کنند که همه ی سیستم های نمونه گیری که معمولاً استفاده می کنند می توانند روی خواص جی۷ مثل گراکول۷ یا سوپ ۲۰۰۶ تنظیم شوند،وبسیاری به عنوان سیستم های نمونه گیری ایده آل مشخص می شود.

مرحله پنجم : آگاه کردن چاپگرهایی که شما می خواهید با خواص استاندارد جی۷ مثل گراکول ۷ ویا سوپ ۲۰۰۶ تنظیم شود. با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، برای اینکه پروسه ی چاپ به درستی صورت پذیرد همه باید از یک فضای کاری یکسان استفاده نماید. این بدان معنی است که با توجه به جدا کننده ی رنگ،چاپگرها می بایست از فضای رنگ جی۷ استفاده کنند.

با توجه به این که نمونه گیرها و ابزاربه راحتی به خواص جی۷ مثل گراکول۷ یا سوپ ۲۰۰۶ تنظیم می شوند، ولی آن ها نیاز به مطمئن شدن از این که پروسه ی آن ها تنظیمات جی۷ را دارا می باشد دارند. ا گر چاپگر سوالی مبنی بر چگونگی انجام آن داشت، شرح اطلاعات و راهنمایی، ولیست مشاوره ها که می تواند کمک حال باشد در www.gracol.org سایت قابل دسترس می باشد. لیست جی۷ برای چاپگرهای بزرگ هم درسایت www.gracol.org قابل دسترسی است. درحالی که اکثر چاپگرها خود را با روش جی۷ تنظیم کرده اند، جی۷ مستر مرحله ی دیگری را هم اضافه کرده که داشتن یک کارشناس که وارد سایت شده و وضعیت ورقی را تأیید کند، دانش جی۷ را تأیید کند، و هم چنین نامه ها دردیتاست وتصدیق چاپ ورقی را انجام دهد.

برای خریداران چاپ جی۷ پیش بینی های چاپی را ارائه می دهد وبه همان اندازه آزادی عمل درتغییرشیوه های چاپ ورسانه ودر نهایت رسیدن به نتایج مشابه .                                                                                                                    برای این کار چندین راه ساده وجود دارد (شرح اطلاعات به صورت خلاصه)                                                             ازاین که طراحان فضای کاری خود را با خواص جی۷ مثل گراکول ۷ وسوپ ۲۰۰۶ تنظیم کرده اند مطمئن شوید.(عوامل بالا را برای طراحان در نظر بگیرید.)                                                                                                                   جداکنندگان رنگ و دیگر فروشندگان اطلاع دهید که شما نمونه گیرتان را با خواص جی۷ مثل گراکول ۷ ویا سوپ ۲۰۰۶ تنظیم کردها اید ، یا فروشندگانی جدید را که قبلاً خواص جی۷ مثل گراکول۷ و سوپ ۲۰۰۶ را تنظیم کرده اند را انتخاب کنید ( این فروشندگان درسایت www.gracol.orgیافت می شوند.)                                                                                   چاپگرها را از این که می خواهید کترتان را با خواص جی۷ مثل گراکول۷ وسوپ ۲۰۰۶ تنظیم کنید آگاه سازید و یا فروشندگانی را که قبلاً خواص جی۷ مثل گراکول ۷ یا سوپ ۲۰۰۶ را تنظیم کرده اند انتخاب کنید(این فروشندگان در سایت                             یافت می شوند.)                                                                                                                                       برای آرامش بیش تر شلید شما بخواهید که ثابت کنید که تجهیزات شما و دا تجهیزات فروشندگان به خواص جی۷ مثل گراکول ۷ وسوپ ۲۰۰۶ تنظیم شده است.                                                                                                                     این قضیه با داشتن ISO 12647-7 2007 در کنترل رنگ امکان پذیر می باشد.

شاید شما بخواهید که چاپگرها و فروشندگان به صورت دوره ای مقیاس و اندازه ی کارهای ورقی و نمونه ها را به شما بدهند.   گرچه شما به راحتی می توانید همه ی کارهایی که در بالا گفته شد را انجام دهید، ولی شما تصمیم به ارتباط با کارشناس مشاور برای کمک بیش تر بگیرید .                                                                                                                       لیست مشاوران درسایت www.gracol.org قابل دسترسی است.

قدم اول : فضای کاری طراحان را با خواص جی۷ مثل گراکول۷ و یاسوپ۲۰۰۶ تنظیم کنید. اولین چیزی که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید که طراحانی که درگیر پروژه های چاپی هستند فضای کاری خود را به خواص جی۷ مثل گراکول۷ وسوپ ۲۰۰۶ تنظیم کرده اند.                                                                                                                               ( شرح رهنمودها برای این که چگونه این کاررا انجام دهیم درعامل قبلی که برای طراحان ذکر آمده است .)

تنظیم فضای کاری طراحان شما به استاندارد جی۷ مثل گراکول۷ وسوپ ۲۰۰۶ مهم است به این دلیل که به شما اجازه می دهد که کارهای خود را نزد هر فروشنده ای که از خواص جی۷ پشتیبانی می کند ببرید وانجام دهید بدون این که افولی در کیفیت یا رنگ شما ایجاد شود .

مرحله دوم : جدا کننده های رنگ و فروشندگان دیگر خود را ازاین که می خواهید نمونه های خود را برای خواص جی۷ مثل گراکول ۷ وسوپ ۲۰۰۶ تنظیم کنید آگاه سازید .                                                                                             برای این که پروسه به خوبی انجام شودهمه باید ازیک فضای کاری یکسان استفاده کنند.این بدان معنی است که با توجّه به طراحانی که با آن ها کار می کنید باید سیستم ها رابه فضای کاری جی۷ مثل گراکول۷ وسوپ ۲۰۰۶ تغییر دهید.                                 جدا کننده های رنگی که با آن ها کار می کنید مجبورند فایل ها را تغییر داده وآماده مطمئن شدن از این که آن ها در یک فضای رنگ یکسان هستند شوند. (اکثر جدا کننده ها رنگ خواص وتنظیمات نمونه گیری جی۷ مثل گراکول۷ وسوپ۲۰۰۶ رادارابودند.)           یکبارکه شما درخواست نمونه گیری وتنظیم رنگ را با استاندارد جی۷ مثل فضای کار گراکول۷ را می دهید چاپ های داخلی شما شروع به نمایش یک ظاهربصری رایج در نمونه های خارجی می کند.نامه ی ساده ای درضمیمه وجود دارد که بهترین گزینه برای   اطلاع رسانی فروشندگان باشد که شما فضای کارخود رابه گراکول۷ تغییر داده اید.                                                        احتمالاً شما بسیار شگفت زده خواهید شد اگرمتوجه شوید که چه مقداراز پیش ازچاپ کاران از استانداردهای جی۷ مثل فضای رنگ گراکول ۷ یا سوپ۲۰۰۶ پشتیبانی می کنند که همه ی سیستم های نمونه گیری که معمولاً استفاده می کنند می توانند روی خواص جی۷ مثل گراکول۷ وسوپ ۲۰۰۶ تنظیم شوند، وبسیاری به عنوان سیستم های نمونه گیری ایده آل مشخّص می شود.                   مرحله سوم : آگاه کردن چاپگرهایی که شما می خواهید با خواص استانداردهای جی۷ مثل گراکول۷ وسوپ ۲۰۰۶ تنظیم شود: با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، برای این که پروسه چاپ به درستی صورت پذیرد همه باید از یک فضای کاری یکسان استفاده نمایند ،این بدان معنی است که با توجه به جداکننده ی رنگ ،چاپگرمی بایست از فضای رنگ جی۷ استفاده کنند.

با توجه به این که نمونه گیرها و ابزاربه راحتی به خواص جی۷ مثل گراکول ۷ ویا سوپ۲۰۰۶ تنظیم می شوند،ولی آن ها نیاز به مطمئن شده از این که پروسه ی آن ها تنظیمات جی۷ رادارا می باشد دارند. اگر چاپگرسوالی مبنی بر چگونگی انجام آن راداشت، شرح اطلاعات وراهنمایی، ولیست مشاوره ها که می تواندکمک حال باشد درسایتwww.gracol.org قابل دسترس می باشد.لیست جی۷ برای چاپگرهای بزرگ هم درسایت www.gracol.org قابل دسترس است.

در حالی که اکثر چاپگرها خود را باروش جی۷ تنظیم کرده اند، جی۷ مستر مرحله ی دیگری را هم اضافه کرده که داشتن یک کارشناس که وارد سایت شده ووضیعت ورقی راتأیید کند، دانش جی۷ را تأیید کند، وهم چنین نامه ها دردیتاست و تصدیق چاپ ورقی را انجام دهد.

مرحله چهارم : ثابت کردن                                                                                                                        با توجه به در خواست که فروشندگان از فضای کار جی۷ استفاده می کنند،این بسیار است که بتوانیم ثابت کنید که فروشندگان و کسان دیگر که با آن ها کارمی کنیداز فضای رنگی جی۷استفاده می کنند. راههای مختلفی برای این کاروجود دارد.ابزاربسیاری     برای ثابت کردن پیروی ازجی۷ دردسترس می باشد.بسیاری ازاین چه فش ها دراستفاده ازنوارکنترل رنگ ایزو ۷۲۰۰۷-۱۲۶۴۷ موجود است.                                                                                                                                         با قرار دادن این نوار کنترل درهریک نمونه می توانید ثابت کنید که نمونه ها همه از نمونه های جی۷ هستند.اکثر فروشندگان هر نمونه را قبل از فرستادن خوانده وبرچسبی می چسبانند که یعنی کارتأیید شده است .شما می توانید هرنمونه رابخوانید،یا می توانید نقاط نمونه های انتخابی را بررسی کرده تا مطمئن شود که فروشندگان شما از نمونه ی جی۷ معتبر استفاده کرده اند.                   بارگیری رایگان وآزاد تعریف می کند که چگونه ارزش های قطعات خود را ثابت کند.نوار رنگ رایگان جی۷ برای بارگیری در سایت www.gracol.orgقابل دسترسی است، اگر چه چاپگرها ازنوار رنگ برای تأییدچاپ و رسیدن به تلورانس رنگی شما استفاده می کند . مهم ترین نکته این است،یادگیری چگونگی تأیید نمونه ها ومواد چاپی واقعیت جی۷ می باشد.

برای چاپگرچگونگی وراهنمایی های برای فهماندن درسایت www.gracol.org قابل بارگیری است. این راهنما شامل دستورالعمل های فهمیدنی می باشد که چگونگی تنظیم چاپ و نمونه گیری به استاندارد گراکول۷ راشرح می دهد.

اگر چه شما هرچه بخواهید می توانید انجام دهید،شاید تصمیم به ارتباط با کارشناس مشاور گراکول برای کمک بیش تر بگیرید. لیست این مشاوران درسایتwww.gracol.orgوجود دارد.

جی۷ دوست شماست : به خاطرداشته باشید،جی۷ برای شماست.همه ی چیزهایی که گفته شد راجع به توانایی جابه جایی کار شما وثابت نگهداشتن ظاهر بصری است که شما می خواهید . به جای دنبال کردن چاپ با نمونه ها و فرمول های خاص ، گراکول این اطمینان را به شما می دهد که چاپ ونمونه گیری برای هدفی که شما دارید کار می کنند.                                                  جاهایی برای کمک گرفتن : منابعی برای استفاده کنندگان گراکول قابل دسترس می باشد:                                                   – سایت گراکول درwww.gracol.org بسیاری از منابع را داراست، اطلاعات وراهنمایی های در دسترس برای بارگیری وتماشا.                                                                                                                                               – بازار اینترنتی : این بازار به استفاده کنندگان این اجازه را می دهد که سؤال های خود راپرسیده راجع موضوعات در جامعه ی     جی۷ بحث وتبادل نظر کنند.

– کارشناسان جی۷ که بسیارمشاوران پیش رفته ای هستند می توانند جواب بسیاری از سؤالات را بدهند. کارشناسان جی۷ در سایت                                         مستقر می باشند.

 

 

 

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *