راهنمای رفع اشکالا‌ت در چاپ افست

معمای کلدست و هیت‌ست در روزنامه‌های ما
۱۳۹۵-۰۱-۱۰
مشکلات قطار نوردهای مرکب‌
۱۳۹۵-۰۱-۱۰
Show all

راهنمای رفع اشکالا‌ت در چاپ افست

راهنمای رفع اشکالا‌ت در چاپ افست

لک شدن کاغذ چاپ شده‌
 علت الف:
لکه‌های مرکب (بر روی سطح چاپ شده) وقتی ظاهرمی‌شوند که تصویر خشک نشده مرکبی، با سیلندر رابط تماس پیدا می‌کند، در ماشین‌های چاپ چند رنگ، کاغذ چاپ شده اغلب پس از جدا شدن از سیلندر لاستیک، بلافاصله به وسیله سیلندر رابط حمل و منتقل می‌شود.

راه‌حل ۱ : برای رفع این اشکال می‌توانید از محافظ کاغذ بر روی سیلندر رابط استفاده‌کنید. این پوشش محافظ با نام تجاری سوپر بلو (Supper Blue) شناخته شده است.

راه‌حل ۲: یشتر ماشین‌های چاپ، سیلندر رابط را با طلق شیشه‌ای ناصاف و یا مواد دیگری که از سرخوردن کاغذ جلوگیری می‌کند می‌پوشانند، در این مورد باید با دقت کافی عمل شود. در ماشین‌هایی که برای انتقال کاغذ از قرقره و یا ستاره‌های کائوچویی بر روی سیلندر رابط استفاده شده باشد، باید دقت شود فرم‌بندی به صورتی باشد که فضای خالی برای حرکت این قرقره‌ها وجود داشته باشد، در جایی که این نکته رعایت نشده باشد، استفاده از نخ یا سیم که بین دو قرقره کشیده شده باشد، مؤثر خواهد بود.

علت ب:
کاغذ در حالتی که تحت فشار چاپ قراردارد (در نقطه تماس بین دو سیلندر) چروک می‌شود. یا تماس کاغذ با سیلندر چاپ در بعضی نقاط زودرس و نابهنگام است. این چین‌خوردگی و چروک، در صورت ناصاف بودن کاغذ اتفاق می‌افتد و تصویر چاپ شده بر روی آن به شکل کمرنگ و دوبله و در مجاورت تصویر اصلی ظاهرمی‌شود. چنین علایمی اغلب در سطح کاغذ پراکنده نخواهد بود و فقط در فضاهای معینی از چاپ اتفاق می‌افتد.

راه‌حل ۱ :   تغذیه کاغذ تخته جلو را کنترل کنید. (زمان تغذیه کاغذ، تنظیم نشان، ارتفاع فوتک(
راه‌حل ۲ : کاغذ را عوض کنید.
راه‌حل ۳ : مویی نگهدارنده کاغذ را روی سیلندر چاپ نصب‌کنید، این روش فقط در ماشین‌های چاپ تک رنگ و برج اول چاپ در ماشین‌های چند رنگ انجام‌می‌شود. در برج‌های چاپ بعدی در ماشین‌های چند رنگ، ممکن است میله‌های باد و یا وسایل نگهدارنده الکتریکی لازم باشد.
راه‌حل ۴ : برای صاف‌کردن لبه کاغذ آن را در رطوبت مناسب قرارداده و شرایط صاف شدن لبه‌های کاغذ را فراهم سازید.

 

اشکال ۶: چاپ دوبله (تصویر دوتایی) در ماشین‌های چند رنگ‌

چاپ‌دوبله یکی از موارد خاص و نشان‌دهنده تنظیم نبودن ماشین است. در ماشین‌های چندرنگ، تصویر چاپ شده روی یک برگ کاغذ، پس از عبور از برج اول، به لاستیک برج بعدی منتقل می‌شود، این تصویر ناخواسته بر روی برگ بعدی چاپ می‌شود، اگر این تصویر به دقت با چاپ اصلی منطبق نباشد، حالت چاپ‌دوبله نمایان می‌شود.

چاپ‌دوبله به‌خصوص در چاپ ترامه خودنمایی می‌کند، چون در هر برگ از چاپ، تفاوت دیده می‌شود و موجب تغییر رنگ در تصویر خواهد شد.

علت الف:
سرخوردن کاغذ از بین پنجه‌ها. اگر لبه کاغذ از بین پنجه‌ها خارج‌شود، در چاپ بعدی رنگ‌ها روی‌هم‌نمی‌خورند که باعث چاپ دوبله و افزایش قدرت رنگ می‌شود. چون سرخوردن کاغذها از بین پنجه‌ها یکسان نیست، بنابراین رنگ‌های چاپ شده در هر برگ با برگ‌های دیگر متفاوت خواهد بود.

راه‌حل ۱ : دقت کنید که پنجه‌ها تمیز بوده و به‌طور صحیح عمل‌کنند.
راه‌حل ۲ : پنجه‌های سیلندر چاپ و رابط را تنظیم کرده، و دقت‌کنید که پنجه‌ها از کشش کافی و یکنواخت برخوردار باشند.
راه‌حل ۳ : لقی میل پنجه‌ها و خوردگی بوش‌های سر میل و فشار فنر را کنترل کنید، هرگونه اشکالی از این قبیل باید اصلاح و برطرف شود.
راه‌حل ۴ :   قرقره روی لنگ پنجه‌ها را کنترل کنید. سطح قرقره پنجه‌ها باید صاف و بدون هیچ‌گونه لقی عمل‌کند. در بعضی از قرقره‌ها مقدار کمی لقی جانبی، قابل چشم‌پوشی است.
راه‌حل ۵ : لنگ‌ها را کنترل‌کنید، لبه‌های لنگ نباید تیز و یا دندانه‌دار شده باشد، اگر این طور بود آن‌ها را تعویض‌کنید.
راه‌حل ۶ : چسبندگی مرکب را در برج چاپی که سر خوردگی کاغذ در آن اتفاق می‌افتد، کم کنید. بهتر است از این برج چاپ برای چاپ قسمت‌های تنپلات استفاده‌کنید.

علت ب:
لقی سرسیلندرهای چاپ و رابط، لقی دو طرف سیلندر، پیچیدگی سرسیلندرها و بوش‌ها، و یا بلبرینگ‌های سرسیلندر.

راه‌حل   : ماشین را تعمیر اساسی کرده، قطعات فرسوده را تعویض‌کنید.

علت ج:
اشکال مکانیکی، چاپ دوبله با منشاء اشکال مکانیکی به غیر از سّرخوردن کاغذ از بین پنجه‌ها، اغلب به‌طور تکراری و با ترتیب خاص (مثلاً در هر دو یا سه برگ در میان اتفاق می‌افتد)

راه‌حل : در این مورد باید با متخصص فنی مشورت شود، عملکرد ماشین باید کنترل شده و قسمتی که باعث چاپ دوبله می‌شود، شناسایی شود. قسمت‌های مورد بررسی می‌توانند، پنجه‌های سیلندر رابط – در ماشین‌هایی که مجهز به دو یا سه سری پنجه رابط هستند – و یا سیستم آب، حرکت اجزای سیستم تغذیه مرکب و حرکت جانبی نوردهای صلایه باشد. در صورت امکان می‌توانید هر یک از نوردهای صلایه را متوقف‌کرده و تغییر حالت احتمالی در چاپ دوبله را مشاهده کنید، سپس هر یک از قسمت‌های آسیب‌دیده را تعمیرکنید. اگر اشکال مربوطه در یک سری از پنجه‌های رابط باشد، یک تکه؟ کوچک نم‌دار بر روی سکوی پنجه سیلندر رابط بچسبانید و آن را کمی مرکبی‌کنید، به صورتی که کاغذها در موقع عبور علامت‌گذاری شوند، حداقل ۳۰ برگ را به این صورت چاپ کنید، سپس نسبت چاپ دوبله را در برگ‌های علامت‌گذاری شده کنترل‌کنید، با این روش می‌توان منبع اشکال را شناسایی کرد، که در نهایت تعمیر و یا تعویض آن ضروری است.

علت د:
موج‌دار شدن و تغییر فرم لبه کاغذ در جریان چاپ.
متأسفانه تغییر فرم برگ‌های چاپ شده مشابه یکدیگر نیست. به عبارت دیگر تغییر شکل دو برگ کاغذ که در یک برج چاپ شده باشند، مشابه یکدیگر نیست، در نتیجه چاپ رنگ آخر می‌‌تواند موجب تغییر حالت تصویر بر روی لاستیک گردد که موجب چاپ دوبله و تغییر رنگ می‌‌شود.

راه‌حل ۱ : لفاف بندهای کاغذ یا پالت مقوا را تا موقع استفاده از آن باز کنید، در موقع نگه‌داری در انبار آن را لفاف‌پیچ کنید.
راه‌حل ۲ : کاغذهای چاپ شده را با لفاف پلاستیکی بپوشانید.
راه‌حل ۳ : رطوبت محیط ماشین خانه را کنترل کنید.
راه‌حل ۴: کاغذ را تعویض کنید.

علت ه :
استفاده از کاغذ رول باز شده از چند رول متفاوت. در اغلب موارد دوبله شدن چاپ ممکن است به علت استفاده از کاغذهایی باشد که از چند رول مختلف، با ویژگی‌های متفاوت باز و برش شده باشند.

راه‌حل : ۱۵ تا ۲۰ برگ کاغذ مشابه و با مارک متفاوت از کاغذهای مصرفی خود را چاپ کرده و تغییر حالت دوبله شدن را مورد کنترل و بررسی قرار دهید.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *