گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
رزولوشن یا رزولویشن یا قدرت تفکیک
۱۳۹۴-۰۷-۳۰
دستگاه کنتاکت
کنتاکت (تبدیل فیلم نگاتیو به فیلم پوزتیو)
۱۳۹۴-۰۷-۳۰
Show all
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

صفحه آرایی:

صفحه آرایی یا لی آوت به عمل در کنار هم قرار دادن متن، ترسیمات و تصاویر و آرایش هنری آنها در کنار هم برای ایجاد صفحات چاپی گفته میشود. یک صفحه چاپی میتواند یک اعالمیه ساده شامل تنها حروف تکرنگ بوده و یا یک صفحه روزنامه شامل ستونهایی از متن و تصاویر و عکسهای مختلف باشد. میتواند یک کتاب ساده شامل صفحات زیادی از متن بوده و یا یک پوستر تبلیغاتی تمامرنگی شامل متن و تصاویر و اجزای گرافیکی باشد.

صفحه آرایی در واقع هنری است که در آن با استفاده از تصویرسازی هنری و گرافیک، اقدام به آرایش صفحات چاپی میشود. این آرایش نهایی باید تأثیر مثبت در بیننده و خواننده داشته باشد. خواننده یک کتاب باید بتواند به راحتی سیر مطالب را دنبال نماید و از خواندن کتاب خسته نشود. به عبارت دیگر باید خواندن سطرهای کتاب برای وی دارای جذابیت باشد. رعایت نکاتی در آرایش متن کتاب از قبیل فاصله دو طرف پاراگرافها از لبه کاغذ، طول سطرها، تورفتگیها، راستچینیها، چپچینیها، وسطچینیها، اندازه و شکل حروف متن اصلی و تیترها، … همه و همه از پارامترهای ایجاد این جذابیت هستند.

صفحه آرایی دستی:

در گذشتهای نهچندان دور عمل صفحهآرایی به روش دستی انجام میگرفت. رد صفحهآرایی دستی، متن حروفچینی شده به صورت چاپ شده بر روی کاغذ مخصوص )حروفچینی الینوترون( و یا کاغذ معمولی (حروفچینی رایانه ای) در اختیار صفحه آرا قرار میگرفت. همچنین اصل تصاویر و عکسها به همراه ترسیمات انجام شده بر روی کاغذ برای اجرای صفحه آرایی دستی آماده و تحویل میگردید. صفحه آرا با استفاده از ابزارهای صفحهآرایی از جمله قیچی، چسب نواری و مایع، پنس و تیغ بر روی میز مونتاژ عمل صفحه آرایی را انجام میداد. قبل از شروع کار صفحهآرایی الزم است ابعاد کار چاپی مورد نظر مشخص شده باشد. برای مثال یک کتاب وزیری دارای صفحاتی به ابعاد ۱۷×۲۴ سانتیمتر است. حاشیه سفیدی هم از لبه هر صفحه به اندازه ۱/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شده است. بنابراین طول هر سطر ۱۴ سانتیمتر و ارتفاع محدوده متن ۲۱ سانتیمتر خواهد بود. فاصله بین سطرها نیز متناسب با اندازه فونت متن تعیین میگردد. بر این اساس صفحه مرجعی به نام صفحه ماکت آماده شده و اجزای تشکیلدهنده صفحه بر روی آن چسبانده میشوند. جنس ماکت از کاغذ ضخیم با مقوا میباشد.

تصاویر و ترسیمات نیز در محل مورد نظر صفحه آرا و در کنار متن، با ابعادی که مناسب است، قرار داده میشوند. برای این کار از اصل تصاویر استفاده نمیشود، بلکه یک کپی از آنها در ابعاد کوچکتر یا بزرگتر تهیه شده و در جای مورد نظر چسبانده میشود. اصل تصویر نیز به عنوان ضمیمه همراه ماکت صفحه آرایی شده برای لیتوگرافی ارسال خواهد شد. در بخش لیتوگرافی خواهیم دید که از تصویر به صورت جداگانه و به اندازه مشخص شده در ماکت، فیلم لیتوگرافی تهیه خواهد شد. از ماکت صفحه آرایی شده نیز با حذف تصاویر، فیلم جداگانه تهیه شده و فیلم تصویر در داخل فیلم ماکت چسبانده شده و به اصطالح مونتاژ میگردد. در یک کار چاپی خطی، تصاویر و ترسیمات نیز همچون متن خطی بوده و میتوان اصل یا کپی آنها را در ماکت قرار داد. به هنگام لیتوگرافی، تهیه یک فیلم از ماکت خطی کافی خواهد بود و نیازی به عمل مونتاژ نیست. پس از پایان عمل صفحهآرایی و آماده شدن ماکت، معمولا یک کاغذ پوستی بر روی ماکت کشیده میشود تا از آن محافظت نماید. بدیهی است به هنگام عکاسی در لیتوگرافی کاغذ محافظ برداشته خواهد شد.

صفحه آرایی رایانه ای:

امروزه صفحه آرایی با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای خاصی که به همین منظور تهیه شدهاند انجام میگیرد. صفحه آرا با در اختیار داشتن نتایج مراحل قبلی فرآیند نشر، یعنی فایل حروفچینی تصحیح شده و فایلهای آماده شده تصاویر و ترسیمات، کار صفحهآرایی را با استفاده از یک نرمافزار صفحهآرایی در رایانه انجام میدهد. محصول نهایی یک فایل صفحه آرایی است. این فایل پس از اجرای مرحله تصحیح صفحه آرایی آماده استفاده در لیتوگرافی خواهد بود. از نرم افزارهای قدرتمند و مرسوم در کار صفحه آرایی میتوان In Design, Quark Xpress, Page Maker را نام برد. این نرم افزارهای به خصوص وقتی متن زیاد و پیوست های برای صفحه آرایی موجود باشد، انتخاب مناسبتری در مقایسه با نرم افزارهای گرافیکی مانند ,Illustrrator, Corel Draw Free Hand خواهند بود. در نرم افزارهای صفحه آرایی، ابتدا صفحه ماکت شبیه به آنچه در صفحه آرایی دستی وجود دارد تعریف میشود. امکان تغییر اندازه تصاویر و متن به راحتی وجود داشته و در صورت نیاز میتوان از نرمافزارهای اصالح تصویر به طور همزمان استفاده نمود. تصویر پس از اصلاح به نرم افزار صفحه آرایی بازگردانده میشود. فایل صفحه آرایی مورد نظر در این فصل یک فایل تک صفحه ای خطی تکرنگ شامل حروف، تصاویر و ترسیمات خطی خواهد بود. به همین دلیل این امکان وجود دارد تا از صفحه آماده شده یک چاپ لیزری مشکی تهیه شود. این صفحه چاپ شده را میتوان در لیتوگرافی مورد استفاده قرار داد و با عکاسی از آن فیلم لیتوگرافی خطی تهیه نمود. واضح است که در این حالت نیازی به تهیه فیلم جداگانه برای تصاویر و ترسیمات نیست و عمل مونتاژ نیز حذف میشود.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *