راهنمای خرید مرکب چاپ
راهنمای خرید مرکب چاپ
۱۳۹۴-۰۹-۲۷
تراکت طراحی سایت
کاغذ تحریر
۱۳۹۴-۰۹-۲۷
Show all

ماشین تک رنگ و چند رنگ

چاپ اینتگلیو

چاپ اینتگلیو

تعریف ماشین تک رنگ و چند رنگ

 

ماشین‌های‌ چاپ‌ مربوط‌ به‌ همه‌ روش‌های‌ چاپ،‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ تک‌رنگ‌ یا‌ چند‌ رنگ‌ ساخته‌ شوند.
دستگاهی‌ که‌ بتواند‌ در‌ یک‌ بار‌ عبور‌ کاغذ‌ یا‌ سطح‌ چاپ‌ شونده،‌ یک‌ رنگ‌ مرکب‌ را‌ به‌ آن‌ منتقل‌ کند،‌ یک‌ ماشین‌ چاپ‌ تک‌رنگ‌ است.‌ به‌ مجموعه‌ تجهیزاتی‌ که‌ انتقال‌ مرکب‌ برای‌ یک‌ چاپ‌ تک‌رنگ‌ را‌ انجام‌ می‌دهند،‌ یک‌ واحد‌ یا‌ یک‌ یونیت‌ چاپ‌ می‌گویند.
برای‌ مثال‌ در‌ چاپ‌ افست‌ ورقی،‌ مجموعه‌ مرکبدان،‌ نوردهای‌ مرکب،‌ مخزن‌ آب‌ و‌ نوردهای‌ انتقال‌ رطوبت،‌ سیلندر‌ چاپ،‌ سیلندر‌ لاستیک‌ و‌ سیلندر‌ پلیت‌ که‌ در‌ ارتباط‌ با‌ هم‌ کار‌ می‌کنند،‌ یک‌ یونیت‌ چاپ‌ افست‌ را‌ تشکیل‌ می‌‌دهند. چنانچه‌ به‌ جای‌ یک‌ یونیت-‌ در‌ فاصله‌ قسمت‌ تغذیه‌ (ورودی)‌ تا‌ قسمت‌ تحویل‌ (خروجی)‌ ماشین‌ چاپ-‌ چند‌ یونیت‌ چاپ‌ قرار‌ گرفته‌ باشد،‌ آن‌ ماشین‌ چاپ‌ چند‌ رنگ‌ نامیده‌ می‌شود.
بعد‌ از‌ ماشین‌های‌ چاپ تک‌ رنگ،‌ بیشترین‌ تعداد‌ ماشین‌های‌ چاپ‌ به‌ صورت‌ دو‌ رنگ‌ و‌ چهار‌ رنگ‌ ساخته‌ می‌شوند. در‌ ماشین‌های‌ ورقی‌ و‌ رول،‌ ترکیب‌بندی‌های‌ مختلفی‌ از‌ یونیت‌های‌ چاپ‌ (چند‌ رنگ)‌ ارایه‌ می‌شود‌ و‌ متناسب‌ با‌ نیاز‌ سفارش‌دهندگان‌ ماشین‌های‌ پنج‌ رنگ،‌ هشت‌ رنگ،‌ ده‌‌ رنگ‌ و‌ بالاتر‌ نیز‌ ساخته‌ می‌شوند.
در‌ مواردی‌ این‌ ترکیب‌‌ بندی‌ به‌ صورتی‌ است‌ که‌ همه‌ رنگ‌ها‌ در‌ یک‌ روی‌ کاغذ‌ چاپ‌ شوند‌ و‌ در‌ بعضی‌ ماشین‌ها،‌ چند‌ رنگ‌ در‌ یک‌ طرف‌ و‌ چند‌ رنگ‌ در‌ طرف‌ دیگر‌ کاغذ‌ قابل‌ چاپ‌ است.
بسیاری‌ از‌ ماشین‌های‌ دو‌ رنگ‌ که‌ به‌ پشت‌ و‌ روزن‌ معروف‌ هستند،‌ در‌ یک‌ گذر‌ کاغذ،‌ پشت‌‌ و‌ روی‌ آن‌ را‌ به‌طور‌ همزمان‌ چاپ‌ می‌‌کنند.‌ این‌ ماشین‌ها‌ برای‌ چاپ‌ کتاب‌ و‌ مجله‌های‌ تک‌رنگ‌ بسیار‌ مناسب‌ است. در‌ مواردی‌ یکی‌ از‌ یونیت‌های‌ چاپ‌ را‌ به‌ جای‌ مرکب،‌ به‌ ورنی‌ اختصاص‌ می‌دهند.‌ معمولاً‌ در‌ ماشین‌های‌ پنج‌ رنگ،‌ یونیت‌ آخر‌ به‌ ورنی‌ اختصاص‌ می‌یابد.‌
در‌ ماشین‌های‌ بالاتر‌ از‌ ۵‌ رنگ،‌ چهار‌ یونیت‌ برای‌ مرکب‌های‌ چهار‌ رنگ‌ ‌(CMYK) و‌ یونیت‌های‌ دیگر‌ برای‌ رنگ‌های‌ خاص‌ یا‌ رنگ‌های‌ تکی‌ ‌(Spot)  و‌ ورنی‌ استفاده‌ می‌شود.  علاوه‌ بر‌ اینها‌ در‌ بعضی‌ ماشین‌ها‌ یونیت‌های‌ خاص‌ اضافه‌ می‌شود.‌
برای‌ مثال‌ به‌ جای‌ یونیت‌ چاپ،‌ واحدی‌ برای‌ چسب‌‌ زدن‌ و‌ یا‌ طلاکوبی‌ قرار‌ می‌گیرد.‌ البته‌ به‌ معنای‌ دقیق‌ کلمه‌ این‌ موارد‌ نباید‌ در‌ طبقه‌بندی‌ چند‌ رنگ‌ مورد‌ بررسی‌ قرار‌ گیرد.‌ این‌ مبحث‌ را‌ در‌ عملیات‌ پیوسته‌ ‌in ‌line توضیح‌ می‌دهیم.
ترکیب‌بندی‌ یونیت‌های‌ چاپ‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ خطی‌ و‌ پشت‌ سر‌ هم‌ باشد‌ و‌ نیز‌ ممکن‌ است‌ دو‌ به‌ دو‌ زیر‌ و‌ روی‌ کار‌ قرار‌ گیرند‌. (مانند‌ چاپ‌ لاستیک‌ به‌ لاستیک‌ در‌ ماشین‌های‌ افست‌ رول‌ یا‌ ورقی)‌ همچنین‌ ممکن‌ است‌ یونیت‌های‌ چاپ‌ دور‌ یک‌ سیلندر‌ چاپ‌ مرکزی‌ و‌ روی‌ محیط‌ یک‌ دایره‌ در‌ مسیر‌ عبور‌ کاغذ‌ قرار‌ گیرند.‌ (مانند‌ ماشین‌ فلکسو‌ سیلندر‌ مرکزی)‌ یونیت‌های‌ چاپ‌ در‌ بعضی‌ ماشین‌های‌ چاپ‌ رول‌ (روزنامه)‌ با‌ ترکیب‌بندی‌‌ خاصی‌ به‌صورت‌ ماهواره‌ای‌ یا‌ اقماری‌ ‌Satellite  و‌ در‌ یک‌ ساختار‌ عمودی‌ ساخته‌ می‌‌شوند،‌ در‌ حالی‌ که‌ در‌ بعضی‌ ماشین‌های‌ چاپ‌ روزنامه‌ با‌ ترکیبی‌ شبیه‌ ‌I  و‌Y و‌H  قرار‌ می‌‌گیرند.

 

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *