مدیریت رنگ فاصله رنگ
۱۳۹۵-۰۱-۰۹
مدیریت رنگ درک تصحیح گاما
۱۳۹۵-۰۱-۰۹
Show all

مدیریت رنگ تبدیل رنگ فضا

مدیریت رنگ تبدیل رنگ فضا

تبدیل رنگ فضا است که چه اتفاقی می افتد وقتی که یک رنگ ماژول مدیریت (CMM) ترجمه رنگ از فضای یک دستگاه به دیگری است. تبدیل ممکن است به تقریب به منظور حفظ مهم ترین کیفیت رنگ تصویر نیاز دارد. آگاهی از چگونگی این کار تقریب می تواند به شما کمک کند کنترل این عکس ممکن است تغییر کند – امیدوارم با حفظ نگاه در نظر گرفته شده و یا خلق و خوی است.

دستگاه ورودی اتصال به مشخصات فضا خروجی دستگاه
افزودنی رنگ RGB
RGB مشخصات
(RGB فضا)
مدیریت رنگ ترجمه ماژول مدیریت رنگ ترجمه ماژول رنگ های CMYK کاهشی
CMYK مشخصات
(فضایی CMYK)

 

سابقه و هدف: عدم تطابق وسعت و قصد رندر

 

در مرحله ترجمه، تلاش برای ایجاد یک مسابقه بین دستگاه – حتی زمانی که به ظاهر ناسازگار است. اگر دستگاه های اصلی به رنگ وسعت بزرگتر از دستگاه نهایی، برخی از رنگ های کسانی که در خارج از فضای رنگی دستگاه نهایی می شود. این “خارج از حیطه رنگ” با تقریبا هر تبدیل رخ می دهد و عدم تطابق وسعت نامیده می شود.

RGB رنگ فضایی عدم تطابق وسعت فضای رنگ
کانونی به تبدیل فضای رنگ CMYK
CMYK فضای رنگی
(فضایی مقصد)

 

هر بار که به عدم تطابق وسعت رخ می دهد، CMM با استفاده از قصدپرداخت تا تصمیم بگیرند که چه کیفیت تصویر آن را باید در اولویت قرار دارد.اهداف رندر معمول عبارتند از: رنگ مطلق و نسبی، ادراکی، و اشباع. هر کدام از این نوع نگهداری یک ملک از رنگ در هزینه دیگران (تشریح شده در زیر).

 

قصد نسبی ادراکی و رنگ

 

رندر رنگ ادراکی و نسبی احتمالا مفید ترین نوع تبدیل برای عکاسی دیجیتال است. هر اولویت های مختلف در مورد چگونگی ارائه رنگ در منطقه عدم تطابق حیطه است. سنجشرنگنسبی حفظ یک رابطه نزدیک و دقیق بین در رنگ حیطه، حتی در صورتی که این کلیپ از رنگ وسعت. در مقابل، رندر ادراکی سعی می کند به حفظ برخی از ارتباط بین خارج از حیطه رنگ، حتی اگر این نتایج در اشتباهی در رنگ های طیف است. مثال زیر نشان می دهد که مورد شدید برای یک تصویر سیاه و سفید در داخل ۱-D-قرمز فضای رنگی:

اصلی:
A = فضای حیطه گسترده ای
B = فضای حیطه باریک
(فضایی مقصد)
سنجشرنگنسبی ادراکی
فضای رنگی نمونه 2D فضای رنگی نمونه 2D
فلش فلش
B
تبدیل تصویر: تبدیل تصویر:

 

توجه داشته باشید که چگونه ادراکی را حفظ پارامتر گرادیان رنگ صاف در سراسر فشرده سازی کل محدوده تونال، در حالی که کلیپ های سنجشرنگنسبی خارج از حیطه رنگ (در مرکز گلبول قرمز و در تاریکی بین آنها) است. برای فضاهای رنگ ۲D و ۳D، سنجشرنگنسبی نقشه آنها را به تجدید نزدیکترین رنگ در فضا مقصد.

 

حتی اگر رندر ادراکی فشرده وسعت کل، توجه داشته باشید که چگونه آن را remaps تن از وسط دقیق تر از کسانی که در لبه از حیطه است. تبدیل دقیق بستگی دارد CMM است برای تبدیل استفاده می شود، نرم افزار Adobe ACE، مایکروسافت ICM و ColorSynch اپل برخی از رایج ترین است.

 

یکی دیگر از تفاوت این است که ادراک هیچ رنگ از بین بردن نیست – فقط آن را دوباره. نسبی رنگ، از سوی دیگر، آیا از بین بردن اطلاعات رنگ.این به این معنی است که تبدیل با استفاده از قصد سنجشرنگنسبی برگشت ناپذیر است، در حالی که ادراکی می تواند معکوس شود. این است که می گویند که از فضا به B تبدیل و سپس دوباره با استفاده از ادراکی اصلی تکثیر نیست، این استفاده دقیق از منحنی های تن به عقب فشرده سازی رنگ ناشی از تبدیل نیاز است.

 

مطلق قصد رنگ

 

مطلق است شبیه به رنگ های نسبی که در آن در حیطه رنگ و کلیپ های کسانی که خارج از حیطه حفظ است، اما آنها در هر دسته نقطه سفید متفاوت است. نقطه سفید محل از خالص ترین و سبکترین سفید در یک فضای رنگی (همچنین نگاه کنید به بحث در مورد دمای رنگ ). اگر کسی برای رسم یک خط بین نقاط سفید و سیاه و سفید، این را از طریق خنثی ترین رنگ ها را منتقل می کند.

فضای رنگی 3D
مقایسه نقطه سفید رنگ فضا
فضای رنگی ۳D ۲D مقطع
(دو فضا در درخشندگی ۵۰٪)

 

محل سکونت: از این خط اغلب بین فضاهای رنگی تغییر، به عنوان “+” در سمت راست بالای صفحه نشان داده شده است. نسبی skews رنگ رنگ در حیطه طوری که نقطه سفید از یک فاصله، هم راستا با آن از سوی دیگر، در حالی که سنجشرنگمطلق حفظ رنگ دقیقا (بدون توجه به تغییر نقطه سفید) است. برای نشان دادن این، مثال زیر نشان می دهد دو فضای نظری است که gamuts یکسان است، اما نقاط مختلف سفید:

 = سفید نقطه
تبدیل

از # ۱ # ۲
فضای رنگی # ۱ فضای رنگی # ۲ مطلق
رنگ
نسبی
رنگ

 

سنجشرنگمطلق حفظ نقطه سفید، در حالی که رنگ نسبی در واقع جایگزین رنگ به طوری که نقطه سفید قدیمی aligns با یکی از جدید (در حالی که هنوز هم حفظ موقعیت نسبی رنگ). حفاظت دقیق از رنگ ممکن است صدای جذاب، با این حال سنجشرنگنسبی تنظیم نقطه سفید یک دلیل. بدون این تنظیم، مطلق نتایج: از شماره رنگ در شیفت تصویر کریه رنگ است، و در نتیجه به ندرت از علاقه به عکاسان.

 

این رنگ تغییر به دلیل نقطه سفید از فضای رنگی معمولا نیاز به چین که از منبع نور و یا رنگ کاغذ استفاده می شود. اگر کسی چاپ شد به یک فضای رنگی کاغذ با رنگ مایل به آبی، رنگ مطلق این تغییر رنگ را نادیده گرفت. رنگ نسبی را برای این واقعیت است که نقطه سفید و سبک رنگ آبی رنگ به حساب جبران کند.

 

قصد اشباع

 

اشباع قصدپرداخت تلاش می کند برای حفظ رنگ های اشباع شده، است و مفید ترین زمانی که تلاش برای حفظ خلوص رنگ در گرافیک کامپیوتر در هنگام تبدیل به یک فضای رنگی بزرگتر است. اگر دستگاه اصلی RGB شامل خالص (به طور کامل اشباع شده) رنگ، پس از آن قصد اشباع تضمین می کند که کسانی که رنگ باقی خواهد ماند اشباع شده موجود در فضای رنگی جدید – حتی در صورتی که این باعث می شود رنگ ها برای تبدیل شدن به نسبتا شدید تر است.

 چارت با به طور کامل اشباع فیروزه ای، آبی، بنفش وقرمز: رنگ پای چارت

 

قصد اشباع مطلوب برای عکس نیست چرا که تلاش واقعگرایی رنگ به حفظ. حفظ اشباع رنگ ممکن است در هزینه های تغییر در رنگ و روشنایی است، که معمولا غیر قابل قبول تجارت کردن برای تکثیر عکس. از سوی دیگر، این است که اغلب قابل قبول برای گرافیک های کامپیوتری مانند نمودار پای.

کاربرد دیگر قصد اشباع قابل مشاهده است برای جلوگیری از لرزشی در هنگام چاپ گرافیک کامپیوتری در چاپگرهای جوهر افشان است. برخی لرزشی ممکن است اجتناب ناپذیر به عنوان پرینتر های جوهر افشان جوهر برای مطابقت با هر رنگ هرگز، با این حال قصد اشباع می تواند مواردی که لرزشی نادر است به دلیل رنگ بسیار نزدیک به بودن خالص به حداقل برساند.

 

قابل مشاهده لرزشی با توجه به عدم وجود رنگ کاملا اشباع شده: رنگ پای چارت مات

 

توجه به محتوا IMAGE

 

باید طیف وسیعی از رنگ های تصویر را به حساب را فقط به خاطر اینکه یک تصویر را با یک فضای رنگی بزرگ تعریف می شود به این معنا نیست که آن را در واقع با بهره گیری از تمام کسانی که از رنگ های شدید. اگر فضای رنگی مقصد را به طور کامل شامل رنگ تصویر (با وجود اینکه کوچکتر از فضای اصلی)، پس از آن رنگ نسبت به یک نتیجه دقیق تر عملکرد.

تصویر نمونه:
مقایسه فضای رنگ تصویر محتوا

 

تصویر بالا به سختی با بهره گیری از وسعت دستگاه کامپیوتر خود را در صفحه نمایش است که در واقع نمونه ای از بسیاری از عکس ها عکاسی.اگر کسی برای تبدیل تصویر بالا را به مقصد فضا که تا به حال قرمز کمتر اشباع شده و سبزی، این هر رنگ تصویر در خارج از فضای مقصد را قرار دهید. برای چنین مواردی، رنگ نسبت به نتایج دقیق تر عملکرد. دلیل این است که قصد ادراکی فشرده کل وسعت رنگ – بدون در نظر گرفتن که آیا این رنگ در واقع مورد استفاده است.

 

سایه و جزئیات برجسته در فضاهای COLOR 3D

 

در دنیای واقعی عکس های سه بعدی استفاده از فضاهای رنگ، حتی اگر تا به حال ما شده اند در درجه اول تجزیه و تحلیل فاصله ها را در یک و دو بعد است. مهم ترین نتیجه ارائه قصد فضاهای رنگی ۳D است که چگونه آن را تحت تاثیر سایه و برجسته کردن جزئیات است.

 

فضای رنگی 3D

 

اگر فضای مقصد دیگر می تواند تکثیر تیره تن ظریف و برجسته، این جزئیات ممکن است هنگام استفاده از نسبی / قصد مطلق رنگ کوتاه. قصد ادراکی فشرده سازی این تن های تیره و روشن را در فضای جدید مناسب است، با این حال این کار در هزینه کاهش کنتراست کلی (نسبت به آنچه را که باید با قصد رنگ تولید شده است).

 

تبدیل تفاوت بین ادراک رنگ و نسبی است شبیه به آنچه که قبلا با تصویر قرمز نشان داده شده است.تفاوت اصلی این است که در حال حاضر، فشرده سازی و یا قطع رخ می دهد در بعد عمودی – برای سایه ها و رنگ های برجسته است. بیشتر چاپ می تواند طیف وسیعی از نور را تاریک است که ما ممکن است بر روی صفحه نمایش کامپیوتر ما تولید نمی کند، بنابراین این جنبه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در هنگام چاپ یک عکس دیجیتال است.

 

با استفاده از “جبران نقطه سیاه” در تنظیمات می تواند کمک به جلوگیری از قطع سایه – حتی با مفاهیم مطلق و نسبی رنگ. این در دسترس است در خواص تبدیل از نرم افزار تقریبا تمام است که پشتیبانی از مدیریت رنگ (مانند فتوشاپ) است.

 

توصیه

 

بنابراین که، بهترین قصدپرداخت برای عکاسی دیجیتال است؟ به طور کلی، ادراکی و نسبی رنگ بهترین راه حل برای عکاسی مناسب است زیرا آنها برای حفظ ظاهر بصری را به عنوان اصلی.

 

تصمیم گیری در مورد زمانی که به استفاده از هر یک از این بستگی به محتوای تصویر و به منظور در نظر گرفته شده است. تصاویر با رنگهای شدید (مانند غروب روشن یا روشن ترتیبات گل) بیشتر از درجه بندی رنگ خود را در رنگ های افراطی با استفاده از قصد ادراکی را حفظ کند. از سوی دیگر، این ممکن است در هزینه فشرده سازی یا dulling رنگ های میانه رو تر آمده است. عکس با زنگ های زیرکانه تر است (مانند بعضی از پرتره ها) اغلب به نفع بیشتر از افزایش دقت و صحت رنگ نسبی (با فرض رنگ ها در منطقه عدم تطابق حیطه قرار می گیرد) ایستاده اند. قصد ادراکی است که به طور کلی امن ترین شرط برای استفاده عمومی و دسته ای، مگر اینکه شما می دانید خاص در مورد هر یک از عکس.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی

کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت |
متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی |
مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *