11 مشکل کاغذ که در محیط کار به علت نامرغوب بودن بوجود می آید چیستند؟

رفتار پر دردسر کاغذ در چاپ افست‌
رفتار پر دردسر کاغذ در چاپ افست‌ Paper problems in offset printing
۱۳۹۵-۰۱-۱۰
مرکب؛ چالش‌های پیاپی در چاپ‌
۱۳۹۵-۰۱-۱۰
Show all

11 مشکل کاغذ که در محیط کار به علت نامرغوب بودن بوجود می آید چیستند؟

Paper-problem-at-work

11 مشکل کاغذ که در محیط کار به علت نامرغوب بودن بوجود می آید چیستند؟

 

مشکل اول :  تنپلات زبر با سطح نا صاف

علت الف : سطح کاغذ به خوبی پرداخت و صاف نشده است، اما الیاف آن به وسیله مرکب از سطح کاغذ جدا نمی‌شود.

راه‌حل ۱ :    کاغذ را تعویض کنید.
راه‌حل ۲ :    مرکب را زیاد کنید.
راه‌حل ۳ :     ضد چسب مرکب را زیاد کنید.
راه‌حل ۴ :    از لاستیک با قابلیت رهاسازی سریع استفاده کنید.

علت ب : پودر اضافی

راه‌حل ۱ :    پودر پاش را تنظیم کنید.
راه‌حل ۲ :    از پودر نرمتر استفاده کنید.
راه‌حل ۳ :    از پودر روکش شده استفاده کنید تا ذرات پودر به‌هم نچسبند.

 

بیشتر بخوانید: رفتار پر دردسر کاغذ در چاپ افست‌

 

مشکل دوم : نقاط سفید در تنپلات

علت الف : نقاط سفید روی ورق‌های متوالی تکرار می‌شوند و در حین چاپ افزایش می‌یابند.

وجود گرد وخاک و پرز روی کاغذ.

راه‌حل ۱ :    یک پرزگیر کاغذ روی ماشین نصب کنید.
راه‌حل ۲ :     کاغذ را تعویض کنید.
راه‌حل ۳ :    قبل از انجام چاپ، کاغذ را از داخل ماشین عبور دهید. (آب بزنید)
راه‌حل ۴ :    آب را زیاد کنید. افزایش آب مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، اما باعث کاهش گردوخاک و مانع از جمع شدن ذرات کاغذ بر روی لاستیک می‌شود.
راه‌حل ۵ :    از افزودنی‌های مناسب در سیستم آب استفاده کنید تا از جدا شدن پرز کاغذ جلوگیری شود.
راه‌حل ۶ :    قبل از چاپ و یا در برج چاپ اول، از پرزگیر استفاده کنید.

علت ب : پوسته‌های قشر پوشش کاغذ و یا ذراتی که بزرگ‌تر از الیاف آن هستند از سطح کاغذ کنده شده‌اند. برای تشخیص این پوسته‌ها از ذرات معمولی، کاغذ چاپ شده را مورد بررسی قرار داده و محل پوسته‌ها و یا ذرات جدا شده را شناسایی کنید. اگر با ذره‌بین مشخص شود که وجود لکه در اثر جداشدن قسمتی از سطح کاغذ می‌باشد، پوسته کاغذ از آن کنده شده است. در غیر این‌صورت نقاط سفید به علت وجود پرز کاغذ به‌وجود آمده است.

راه‌حل ۱ :    از کاغذ مرغوب استفاده کنید.
راه‌حل ۲ :    چسبندگی مرکب را بدون اینکه تأثیری در کیفیت چاپ داشته باشد کاهش دهید.
راه‌حل ۳ :    مرکب را زیاد کنید. به این ترتیب کاغذ سریع‌تر از لاستیک جدا شده و ذرات روی سیلندر را جذب نمی‌کند.
راه‌حل ۴ :    از لاستیک با قابلیت جداسازی سریع استفاده کنید.

 

بیشتر بخوانید: ویژگی های کاغذ چیست؟

 

مشکل سوم : پرزدهی، پارگی و یا جدا شدن بافت کاغذ

پرزدهی اغلب به علت جدا شدن الیاف سطح کاغذ به‌وسیله مرکب بوده و موجب جدا شدن الیاف سطح کاغذ می‌شود. در حالت کنده شدن در بسیاری موارد سطح وسیعی از کاغذ جدا شده و به لاستیک می‌چسبد. این حالت اغلب با پارگی به شکل ۷ شروع شده و به سمت لبه انتهای کاغذ ادامه پیدا می‌کند. جدا شدن پوشش کاغذ زمانی اتفاق می‌افتد که مرکب بدون پاره کردن کاغذ مواد داخلی آن‌را جدا می‌سازد. پرزدهی، پارگی و یا جدا شدن الیاف کاغذ، اغلب در چاپ تنپلات رخ می‌دهد. اما در بعضی از موارد نیز در چاپ کارهای ترام‌دار اتفاق می‌افتد. از آنجا که این اشکالات بیشتر در چاپ تنپلات و در ته کار رخ می‌دهد بنابراین بهتر است در صورت امکان قسمت‌های دارای تنپلات دورتر از ته کار مونتاژ شوند. بهتر است که از چاپ تنپلات در لبه انتهای کاغذ خودداری شود.

علت الف : قدرت بافت داخلی کاغذ بسیار ضعیف بوده و یا چسبندگی پوشش کاغذ به الیاف زیرین به اندازه‌ای ضعیف است که نمی‌تواند در مقابل کشش مرکب مقاومت کند.

راه‌حل ۱ :    چسبندگی مرکب را با اضافه کردن محلول مناسب کم کنید.
راه‌حل ۲ :   مرکب را به منظور جداسازی سریع کاغذ زیاد کنید.
راه‌حل ۲ :    سرعت ماشین را کم کنید.
راه‌حل ۳ :    از لاستیکی استفاده کنید که بتواند سریع‌تر از کاغذ جدا شود و نچسبد.
راه‌حل ۴ :    فشار سیلندر چاپ را به حداقل کاهش دهید.
راه‌حل ۵ :    از کاغذ مرغوب استفاده کنید.

علت ب : مقاومت الیاف سطح کاغذ کافی است، اما در موقع چاپ رنگی به علت وجود رطوبت در ماشین، این مقاومت کاهش می‌یابد. در این صورت اولین رنگ به‌خوبی چاپ می‌شود، اما با چاپ رنگ دوم و سوم و چهارم الیاف سطح کاغذ از آن جدا می‌شود.

راه‌حل ۱ :    رطوبت زینک را کم کنید. از الکل و یا افزودنی الکلی استفاده کنید.
راه‌حل ۲ :    به راه‌حل علت الف رجوع کنید.

 

مشکل چهارم : کاغذ از داخل پنجه‌ها بیرون آمده و یا سر می‌خورد

این اشکال مربوط به ماشین و یا مرکب است و به کاغذ ارتباط ندارد. (به فصل اول، اشکال دهم رجوع کنید.)

 

بیشتر بخوانید: چاپ افست چیست؟

 

مشکل پنچم : کاغذ در روی تخته عقب لوله شده و به درستی دسته نمی‌شود.

این اشکال به‌ طور کلی در چاپ با کاغذهای نازک‌  رخ می‌دهد.

علت الف : رطوبت ماشین باعث افزایش سطح کاغذ می‌شود که در نتیجه آن کاغذ به طرف پایین خم خواهد شد. در بدترین حالت کاغذ چاپ شده به حالت لوله‌ ای شکل در خواهد آمد.

راه‌حل : رطوبت ماشین را به حداقل ممکن کاهش‌ دهید. از الکل و یا مواد افزودنی دیگر استفاده کنید. سیستم آب را خنک کنید.

علت ب : چسبندگی مرکب باعث کج شدن کاغذ در موقع جدا شدن از روی لاستیک می‌شود.

راه‌حل ۱ :    از لاستیکی استفاده کنید که زود از کاغذ جدا شود.راه‌حل ۲ :    فشار چاپ را به حداقل ممکن کاهش دهید.
راه‌حل ۳ :    چسبندگی مرکب را کم و مقدار آن را زیاد کنید، تا کاغذ سریع‌تر از لاستیک جدا شود.
راه‌حل ۴ :    سرعت ماشین را کم کنید.
راه‌حل ۵ :    از چاپ تنپلات در نزدیکی ته کار کاغذ خودداری کنید.
راه‌حل ۶ :    با کاغذ سنگین‌تر چاپ کنید.
راه‌حل ۷ :   در قسمت عقب ماشین از کاغذ صاف‌کن استفاده کنید.
راه‌حل ۸ :    از گازگیر (برق‌گیر) استفاده کنید.
راه‌حل ۹ :    در صورت امکان، کاغذ را در جهت راه کوتاه آن (بی‌راه) چاپ کنید.

 

مشکل ششم : خمیدگی معکوس

کاغذ پس از چاپ و قرار گرفتن روی تخته عقب در جهت سطح چاپ شده، لوله می‌شود. این نوع خمیدگی اغلب در چاپ با کاغذهای نازک پدید می‌آید، که در موقع قرار گرفتن روی تخته عقب حالت خمیدگی پیدا می‌کنند. خمیدگی اولیه کاغذ با قرار گرفتن آن روی تخته عقب به حالت معکوس درمی‌آید. این اشکال اغلب در چاپ پشت و روی کاغذ پدید می‌آید و باید در مورد آن با کارخانه سازنده کاغذ مشورت شود.

علت الف : رطوبت ماشین باعث باد کردن کاغذ و از دست دادن حالت اولیه آن و در نتیجه لوله شدن کاغذ به سمت سطح چاپ شده می‌شود.

راه‌حل ۱ :    رطوبت ماشین را کم کنید. از الکل و یا مواد مرطوب کننده دیگر استفاده کنید.
راه‌حل ۲ :    به منظور صاف کردن خمیدگی کاغذ بعد از اتمام چاپ و قبل از برش نهایی، طرف پشت کاغذ چاپ شده را با آب چاپ کرد.
راه‌حل ۳ :    سیستم آب را خنک کنید.

علت ب : کاغذ با قابلیت خمیدگی زیاد.

راه‌حل ۴:  کاغذ را تعویض کرده و از این نوع کاغذ استفاده نکنید. تمایل کاغذ نسبت به خم شدن قابل آزمایش و اندازه‌گیری است.

 

مشکل هفتم : کاغذ در قسمت‌های پرمرکب برجسته می‌شود و یا در اثر وجود مرکب زیاد تغییر شکل پیدا می‌کند.

قسمت‌های چاپ تنپلات کمی خم شده و به طرف بالا قرار می‌گیرند و اثر برجستگی را در کاغذ ایجاد می‌کنند. این اشکال اغلب در چاپ کاغذهای نازک و سبک رخ می‌دهد.

علت : کشیدگی مداوم در اثر ضعیف بودن کاغذ و تنگ بودن زاویه جداسازی از لاستیک به علت چسبندگی مرکب.

راه‌حل  : اگر چاپ با ماشین چند رنگ و به صورت یک رنگ انجام می‌شود، کاغذ را در جهت راه کوتاه آن (بی‌راه) به ماشین بدهید. دقت کنید که کاغذ کاملاً صاف باشد.

چنانچه کاغذ صاف نباشد انحراف و رویهم نخوردن رنگ‌ها پیش می‌آید. اگر کار چاپی نیاز به دقت عمل و چاپ بسیار دقیق دارد، از این راه‌حل استفاده نکنید.

 

مشکل هشتم : جدا شدن ذرات کاغذ و یا گرد وغبار در قسمت‌های بدون چاپ

جدا شدن ذرات در ابعاد کم، معمولاً تأثیری در کیفیت چاپ ندارد. ادامه جمع شدن این ذرات باعث نخودی شدن ترام‌ها و کور شدن ترام‌های سوزنی خواهد شد.

علت الف : استفاده از کاغذ گلاسه و یا کاغذ با پوشش نازک که روکش آن قابل حل در آب بوده و یا مقاومت لازم را در مقابل رطوبت ندارد.

راه‌حل ۱ :    از کاغذ با پوشش ضعیف استفاده نکنید.
راه‌حل ۲ :    آب را تا حدی کم کنید که فقط به اندازه نیاز تمیز کردن قسمت‌های بدون چاپ زینک باشد.
راه‌حل ۳ :    آب را خنک کنید.
راه‌حل ۴ :    دقت کنید ضخامت زیر لاستیک درست باشد.
راه‌حل ۵ :   از مواد مقاوم کننده سطح کاغذ در محلول آب استفاده کنید.
راه‌حل ۶ :    برای کاهش میزان حل شدن پوشش سطح کاغذ، یک قسمت الکل و سه قسمت آب را مخلوط کنید.

علت ب : جمع شدن ذرات جدا شده مربوط به مواد پر کننده داخل کاغذ بدون لعاب بر روی لاستیک.

راه‌حل ۱ :    آب را به منظور بهبود قدرت جداسازی لاستیک و شست‌وشوی ذرات کاغذ زیاد کنید.
راه‌حل ۲ :    از مواد کم کننده پرز کاغذ در آب ماشین استفاده کنید.
علت ج :       کاغذ با گرد و خاک.

راه‌حل ۱ :    آب را زیاد کنید.
راه‌حل ۲ :    کاغذ را تعویض کنید.
راه‌حل ۳ :    دستگاه تمیز کننده کاغذ را بر روی ماشین نصب کنید.

 

مشکل نهم :  تیره شدن تصویر

مناطق ترامه در اثر نخودی (درشت) شدن ترام به صورت غیر یکنواخت ظاهر می‌شوند و لاستیک سیلندر، مناطق دارای ترام را به صورت موج‌دار و ناهنجار نشان می‌دهد. این حالت فقط از برج چاپ دوم به بعد در ماشین‌های چند رنگ بوجود می‌آید و در برج اول چاپ دیده نمی‌شود.

علت : پوشش نرم و چسبنده کاغذ در اثر دریافت رطوبت در برج چاپ اول از بین رفته و امکان نفوذ چسب و ذرات پوشش روکش کاغذ را در مرکب برج بعدی پدید می‌آورد. این مواد با مرکب مخلوط شده و ترکیبی چسبنده را ایجاد می‌کند که به تدریج به لاستیک چاپ چسبیده و لایه قابل ملاحظه‌ ای را پدید می‌آورد. در این صورت شست‌وشوی زیاد لاستیک با آب و مواد پاک کننده مرکب لازم خواهد بود.

جمع شدن ذرات کاغذ یکی از مشکلات پیچیده‌ای است که اغلب بدون هیچ دلیل واضحی، ظاهر شده و سپس از بین می‌رود. افزایش و یا کاهش آب و همچنین کم و زیاد کردن سرعت ماشین در بعضی از موارد راه‌حل مشکلی است. اضافه کردن افزودنی مناسب به آب ماشین برای جلوگیری از تیره شدن تصویر اغلب مؤثر واقع می‌شود. تمام راه حل‌هایی که به جدا شدن راحت‌تر لاستیک از کاغذ کمک می‌کند، مفید خواهد بود.

راه‌حل ۱ :    آب را کم کنید.
راه‌حل ۲ :    آب را خنک کنید.
راه‌حل ۳ :    از الکل و یا افزودنی الکلی استفاده کنید.
راه‌حل ۴ :    سرعت ماشین را تغییر دهید.
راه‌حل ۵ :    از افزودنی‌های مناسب برای جلوگیری از تیره شدن تصویر در آب استفاده کنید.
راه‌حل ۶ :    چسبندگی مرکب را کم کنید.
راه‌حل ۷ :    مرکب را زیاد کنید (اضافه کردن ورنی به منظور کاهش نیروی چسبندگی، ماشینچی را مجبور می‌کند تا برای حفظ رنگ، مرکب را  زیاد کند.)
راه‌حل ۸ :    فشار چاپ را به حداقل کاهش دهید.
راه‌حل ۹ :    از لاستیکی استفاده کنید که زود از کاغذ جدا شود.
راه‌حل ۱۰ : از کاغذ مقاوم در برابر رطوبت استفاده کنید.

 

مشکل دهم : خال زدن

ظاهر شدن نقاط مرکبی در قسمت‌های بدون چاپ بر روی کاغذهای لعاب‌دار مانند گلاسه. این ذرات ممکن است در قسمت‌های بدون چاپ زینک نیز ظاهر شود، اما با اسفنج مرطوب پاک می‌شود. اگر از کاغذ دیگری استفاده شود، خال زدن به‌سرعت از بین می‌رود، اما با استفاده مجدد از کاغذ اولیه بار دیگر به سرعت پدیدار می‌شود.

علت : محلول آب باعث جدا کردن مخلوطی از آب و مرکب از سطح کاغذ می‌شود.

راه‌حل ۱ :    از مرکب مرغوب استفاده کنید.
راه‌حل ۲ :    مرکب را با ورنی شماره ۸ و یا صمغ سفت کنید و یا از مرکب غلیظ‌تر استفاده نمایید. از مواد افزایش دهنده رطوبت در آب استفاده ‌نکنید.
راه‌حل ۳ :    الکل را زیاد کنید.
راه‌حل ۴ :    محلول مرطوب کننده را خنک کنید.
راه‌حل ۵ :    اگر خال زدن ادامه پیدا کرد کاغذ را تعویض کنید.

 

مشکل یازدهم : اشکالات دوره‌ای

در بعضی از موارد در هر سه یا چهار یا پنج برگ چاپ، تغییراتی در رنگ، شفافیت، قرار گرفتن تصویر در محل صحیح، لوله شدن کاغذ و بعضی از اشکالات دیگر ملاحظه می‌شود.

علت : کاغذ مصرفی از چند رول مختلف در کارخانه، ورق شده است. تولید کننده کاغذ سعی دارد که کاغذهای ورق شده را از رول‌های یکسان تولید کند، اگر ویژگی یکی از رول‌ها با رول‌های دیگر متفاوت باشد، کیفیت چاپ بر روی آن‌ها متفاوت خواهد بود.

راه‌حل ۱ :    سعی کنید با تنظیم مرکب، آب و ماشین مشکل را برطرف سازید.
راه‌حل ۲:     کاغذ مورد نظر را تعویض کرده و از آن در مورد چاپ کاری که از حساسیت کمتری برخوردار است استفاده کنید.
راه‌حل۳:      کاغذ را مرجوع کنید.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی

کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت |
متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی |
مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *