چاپ امنیتی
چاپ امنیتی اسکناس ، تمبر(پستی و غیر پستی)
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
چاپ تمبر پستی
چاپ تمبر پستی
۱۳۹۴-۰۹-۲۷
Show all

چاپ اسکناس

چاپ اسکناس

چاپ اسکناس

چاپ اسکناس

چاپ اسکناس معمولا به دلایل امنیتی در مراکز بخصوص و با اجازه دولت انجام می گیرد.بنا به نوع اسکناس معمولا از تمامی روش های چاپی متداول برای تولید آن استفاده می گردد. برای مثال چاپ زمینه رنگی اسکناس با چاپ افست با چاپ برجسته غیر مستقیم و یا چاپ گود انجام می شود.یکی از ویژگی های چاپ اسکناس بهره گیری از رنگ های مختلف و کنرل کیفیت چاپ در هر دو طرف پشت و روی اسکناس می باشد.بهره گیری از خطوط پیچیده با رنگ های مختلف یکی دیگر از ویژگی های چاپ اسکناس است.

به منظور دشوار کردن مراحل تولید اسکناس و در نتیجه جلوگیری از چاپ تقلبی آن، دستگاه های مخصوص چاپ اسکناس ساخته شده است که مه تنها چاپ دوروی آن را در یک مرحله ی چاپی امکان پذیر می سازد بلکه هر فرم قادر است بیش از یک رنگ را همزمان به روی کاغذ انتقال دهد.

البته استفاده از کاغذهای مخصوص برای چاپ اسکناس از دیگر روش های جلوگیری از چاپ تقلبی آنهاست.

اگر یک اسکناس را در نور مناسب مشهدهکنیم به صورتی که منبع نور در پشت اسکناس قرار بگیرد متوجه می شویم که رنگ های خطوط پشت و روی اسکناس در نقاطی که یکدیگر را قطع می کننند،مکمل اند و با یکدیگر تطابق دارند.البته این نکته در اسکناس های خارجی به علت نوع دستگاه و طرح مورد استفاده بیشتر قابل رویت است .چاپ این اسکناس ها توسط دستگاه های متداول امکان پذیر نیس . زیرا در دستگاه های معمولی چاپ در برج های مختلف و پشت و روی چاپ در دو مرحلع انجام میگیرد.(اول یک روی چاپ انجام می گیرد و سپس پشت کار چاپ می گردد).درحالی که در چاپ اسکناس چاپ پشت و رو همزمان صورت می گیرد.

ویژگی و اختصاصی بودن دستگاه چاپ اسکناس در این است که چهار رنگ مورد نیاز چاپ در یک مرحله و در هر دوطرف اسکناس به صورت همزمان انجام میگیرد.این امتیاز امکان تطابق طرح رو و پشت اسکناس را با دقت بسیار زیادی که توسط دستگاه های چاپ معمولی بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است فراهم میسازد.

در روش های مختلف چاپی،فرم چاپی معمولا فقط یک رنگ را مستقیم و غیر مستقیم به روی سطح چاپی انتقال میدهد ولی در سیستم های چاپ تولید اسناد امنیتی از دستگاه هایی بهره گرفته میشود که در آن ها فرم چاپی قادر است چندین رنگ را در یک مرحله به روی سطح چاپی انتقال دهد.

مرکبهای مورد استفاده معمولا ترکیبات خاص دارند که طبق دستورات حفاظت شده آماده می شود و به راحتی نمی توان آن ها را به صورت غیر مجاز تولید کرد.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *