گرافیک محیطی | گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
گرافیک محیطی چیست ؟
۱۳۹۶-۰۳-۱۲
چاپ دیجیتال انتخابی ناگزیر
۱۳۹۶-۰۳-۲۷
Show all

عوامل تاثیر گزار در چاپ فلکسو

طراحی قالب جعبه ، ساخت جعبه کادویی و لوکس ، بسته بندی لوکس ، جعبه ساعت و جواهرات ، گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

عوامل تاثیر گزار در چاپ فلکسو

عوامل مؤثری چون تأثیرات طراحی، تأثیرات کشانی در چاپ، نقش نوردهی در ساخت کلیشه، تأثیر شستشو درکیفیت ساخت کلیشه، تأثیرات شور )درجه سختی( کلیشه در کیفیت چاپ، نحوه برش کلیشه، طریقه مونتاژکلیشه، نحوه نصب کلیشه بر روی سیلندر چاپ، طریقه تمیز کردن کلیشه، نگهداری و بایگانی کردن کلیشه حائز اهمیت می باشد.

 

ضخامت کلیشه های فلکسوگرافی

در چاپ فلکسو، کلیشه های نازک با برجستگی کم عمق، جزئیات را به خوبی ایجاد می نمایند ولی همواره به سطحی خیلی تمیز و عاری از خاک کاغذ و مقوا احتیاج دارند. ضخامت کلیشه خیلی مهم است زیرا باید به دور سیلندر کشیده شود و بعداز نصب بر روی سیلندر، قسمت بیرونی کلیشه بلندتراز قسمت درونی آن می شود و هرچه کلیشه ضخیم تر باشد اختلاف دو سمت کلیشه و اِعوجاج نیز بیشتر می گردد.

فاکتورهای زیادی در اعوجاج کلیشه وقتی که بر روی سینلدر بسته می شود تأثیرگذار هستند ولی این واقعیت وجود دارد که هرچه قدر ضخامت کلیشه کمتر، میزان اِعوجاج نیز کمتر می شود.

نوعی از کلیشه ها وجود دارند که ابتدا به دور سیلندر پیچیده می شوند و سپس با لیزر CO2 گود می شوند، بنابراین تصاویر بعد از کشیدگی به دور سیلندر شکل می گیرند دیگر اِعوجاج ندارند.

مرحله و عوامل تأثیرگذار در طرح یک کارتن

طراحی نقش مهمی در بازاریابی محصول ایفا م یکند که سه نکته اساسی در آن مورد توجه است:

–  زیبایی شناسی ظاهری

– قابلیت استفاده مناسب و ایجاد لذت در استفاده

– واکنش هایی که ایجاد می کند از قبیل بازتاب های اجتماعی و تأثیرات شخصی بسته بندی کارتن علاوه بر، بر آوردن نیازهای بازاریابی و تبلیغات انتظارات زیر را نیز تأمین کند:

 گنجاندن و محافظت کردن محصول

  قابلیت استفاده  )کارکرد مناسب(

متمایز جلوه دادن محصول در قفسه فروش

– برانگیختن احساسات خریداران

درنظر گرفتن نوع و خصوصیات محصولات شامل ابعاد، آحاد، وزن وشکل

روش ساخت مانند محل های اتصال و مواد مصرفی در اتصال ها، شیوه صحیح اتصال ها

دوام و طول مدت نگهداری به خصوص در بسته های موادغذایی، مهمات و صنایع نظامی

نوع و نحوه چیدمان )چیدمان با ارتفاع زیاد بسته های محکم تری را طلب می کند(

در نظر گرفتن محل تهویه )برای محصولات سردخانه ای(

تطبیق خصوصیات و طرح بسته با استانداردهای حمل و نقل

– محل های در )پایین، بالا، پهلو) و نحوه باز شدن، زیرسازی و استحکام با توجه به توزیع بار در کف آن ها و توجه به ضربه گیرها

زمان لازم جهت بسته بندی یا مونتاژ )برای سفارش های دایکاتی(

استحکام کافی در مقابل عوامل مختلف فیزیکی، شیمیایی و به ویژه مکانیکی

حفظ کیفیت و ارزش محصول با در نظر گرفتن سازگاری مواد با محصول

تقسیم بندی درون بسته برای محصولات چندتکه یا بسته بندی گروهی

در نظر گرفتن محل برچسب طراحی گرافیک برروی بسته و انتقال اطلاعات مناسب در مورد باز کردن نحوه استفاده و تاریخ مصرف  انقضاء و مواردی از این دست

اقتصادی بودن طرح با توجه به امکانات مشتری

برای موفقیت در چاپ به طراح تخصصی چاپ کارتن نیاز داریم شایسته است از وسعت اطلاعات خوبی برخوردار باشد و به ویژه از نوع دستگاه چاپ کارتن ( از قبیل نوع آنیلوکس، درصد کشانی سیلندر چاپ، سرعت ماشین، نوع ورق برای چاپ، گراماژ کاغذ مورد استفاده برای چاپ و…(.

با توجه به اینکه در چند سال اخیر تحولی در چاپ کارتن بوجود آمده است می توان انواع طرح های چاپی که در صنعت چاپ کارتن مورد استفاده قرار می گیرد را به موارد زیر تقسیم بندی کرد:

 –کارهای خطی: طرحی است شامل انواع حروف ( Type )، خط ( Line)  و یا تنپلات  (Solids)

 – کارهای ترامه : طرحی است تک رنگ یا چند رنگ تفکیکی، که از کنار هم قرار گرفتن ترام دو یا چند رنگ، رنگ دلخواه شکل می گیرد.

 – کارهای ترامه تصویری: که به روش تفکیک رنگ و به صورت فیلم های جداگانه برای چهار رنگ تهیه می شود که می توان چاپ هافتون را که به این روش تهیه می شود را نام برد.

نرم افزارهای مناسب برای طراحی در چاپ کارتن

انتخاب نرم افزار مناسب یا ترکیبی از چند نرم افزار، در ابتدای کار پیش از چاپ اهمیت بسزایی دارد. از نظر مدیر یک شرکت که تخصص اصلی او تهیه پلیت و تفکیک رنگ برای کار فلکسوگرافی است بهترین نرم افزارهای پیش از چاپ فلکسوگرافی را می توان نرم افزارهای زیر معرفی کرد:

 – ترکیبی از ماکرومدیا فری هند و ادوبی فتوشاپ

ترکیبی از کوارک اکسپرس و فتوشاپ، فری هند و ایلاستریتور

 – ترکیبی از ایلاستریتور و فتوشاپ

در مرحله طراحی توجه به نکات زیر در بالا بردن کیفیت چاپ در کارتن موثر می باشد:

 – باید کلیه متن ها و تصاویر از حجم یکسانی برخوردار باشند تا در تفکیک دچار افت کیفیت نباشیم.

 – متن نباید خیلی ریز باشد زیرا در چاپ موجب پر شدگی می شود.

متن نباید به صورت خیلی نزدیک حروف چینی شود و حداقل فاصله بین حروف ۱/mm5 باشد.

 –با توجه به خطوط ظریف ضروری است تا بیش از اندازه نازک نشود.

 –برای خطوطی که تک رنگ می باشد و به صورت خط های توپر ( Positive Rule  ) نباید کمتر از  mm 0/15  باشد.

 –برای خطوطی که تک رنگ می باشد و به صورت خط های تو خالی) (Reverse  Rule نباید کمتر از mm 0/2   باشد.

باید توجه داشت تلرانس چاپ در کارهای چند رنگ و به خصوص هافتون در حدود ۰/mm4 می باشد که باید در اندازه ترامها و یا خطوط دقت کرد.

باز تابش ترامهای اوربیتال باید به صورت واضح و شفاف کپی شود و کاهش طول، که به خاطر کشیدگی چاپ از اهمیت زیادی برخوردار است، بهتر است در صورت امکان قبل از چاپ و تولید نگاتیو انجام شود و طرح مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی از یک سمت کوچک شود و برای مراحل بعدی ارسال گردد.

 – خطوط دور کادر بهتر است به اندازه کافی پهن باشند و با رنگ های کناری هم پوشانی داشته باشند تا در صورت بازی در چاپ این عدم انطباق پوشیده شود )که به این تکنیک Traping می گویند(.

 – خطوط برش، علامت های انطباق روی ورقه شفاف جهت مونتاژ علامت گذاری شوند که هنگام چسباندن کلیشه دارای اهمیت زیادی می باشند.

 – اگر طرحی دارای اشکال می باشد و رنگ بندی آن تیره و روشن است. حتما از تکنیک Over Print استفاده شود  

  Over Print تکنیکی است که در آن شکل تیره بزرگ تر از شکل روشن می باشد تا در صورت بازی چاپ لبه های کار روشن بر روی لبه های کار تیره را تلرانس چاپ را بپوشاند.

 – زوایای رنگ های تفکیکی در کارهای هافتون

در چاپ کارتن مقدار زوایای رنگ های مختلف به شرح زیر می باشد:

۸۲/۵=Yellow

۶۷/۵ =Magenta

۷/۵ =Cyan

۳۷/۵ =Black

باید دقت داشت در صورت به کار نبردن صحیح زوایای بالا در ایجاد تصویر شاهد پیچازی خواهیم بود )هر گاه زوایای چاپ به درستی انتخاب نشوند ترام ها به صورت نامنظم در کنار هم چیده می شود که باعث پایین آمدن کیفیت تصویر می شود که به

آن پیچازی یا موری می گویند(.

 

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *