چاپ گراور
چاپ گود چگونه انجام میشود؟
۱۳۹۴-۰۶-۱۴
چاپ جعبه لباس| طراحی جعبه چاپ جعبه طراحی محمد فیض آبادی فراهانی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
فرآیند چاپ
۱۳۹۴-۰۶-۱۴
Show all

چاپ مسطح

چاپ جعبه

چاپ جعبه

چاپ مسطح

اگر روی همان قطعه فلز یا سنگ مربع مزبور را ترسیم کنیم و عملیاتی شیمیایی روی فلز یا سنگ انجام بدهیم بطوریکه هنگام چاپ آن مربع مورد نظر مرکب بگیرد و بقیه قسمتها که باید سفید بماند مرکب را به خود جذب نکنند ) مثال با وسایلی مرطوب شود ( در این صورت کاغذی که روی فلز قرار گرفته شود و فشار روی آن وارد بیاید فقط تصویر مربعی را که مرکب گرفته است به خود جذب خواهد کرد . و یا به طریق دیگر چنانچه در حین چاپ قسمتهایی که نباید چاپ بشود از آن صفحه فلز یا سنگ بریده و برداشته شود ، و یا با وسایلی روی قسمتهای مذبور قبل از مرکب زدن پوشانیده شود همان منظور باال عملی می گردد. این اسلوب که به روش الگو و یا آنگ معروف است، بسیار قدیمی و اسلوب قبلی با کشف خاصیت اسیدهای ضعیف و استفاده از فعل و انفعاالت شیمیایی در چاپ مسطح مورد استفاده قرار گرفته است. در هر صورت در هر دو مورد فوق اختالف سطح میان سطوح چاپ شونده و سطوحی که نباید چاپ شود ، وجود ندارد و به همین لحاظ این دو نوع چاپ را به نام چاپ مسطح می نامند .

حکاکی روی سنگ :

یک تکنیک چاپ است که تصویر بر روی سطح حکاکی شده است . معموال صفحات مس یا روی برای سطح چاپ بکار می رود و حکاکی ها به وسیله قلم زنی ، گراورسازی ، و قلع زنی به طور سایه روشن ایجاد می شود .

برای چاپ یک صفحه حکاکی شده ، سطح آن پوشیده از جوهر می شود ، و سپس با یک روزنامه یا پارچه نخی سطح آن را تمیز می کنیم و فقط اجازه می دهیم داخل شکافها جوهر باشد . یک کاغذ مرطوب روی آن قرار داده و صفحه و کاغذ به داخل پرس چاپ می روند و توسط فشار جوهر از صفحه به کاغذ انتقال داده می شود.

معموال این نوع چاپ برای چاپ اسکناس به کار می رود . در مقابل چاپ با نقوش برجسته قرار دارد . چاپ سنگی :

چاپ سنگی روشی از چاپ است که بر رو یک سطح صاف ، مانند روش تولید نیمه هادی می باشد . چاپ :

اصل چاپ : چاپ سنگی بعنوان روند دستی ، بر پایه دفع روغن و آب است . تصویر روی صفحه پوشیده شده از روغن قرار دارد ؛ سپس اسید برای سوزاندن سطح روغنی روی صفحه استفاده می شود . به هنگام چاپ ، سطح پوشیده از آب است که روی سطح غیر روغنی قرار دارد و توسط روغن دفع می شود . سپس یک غلطک با سطح جوهری روغنی که فقط به قسمت روغنی می چسبد را روی صفحه قرار می دهیم.

روند اولیه :

چاپ سنگی توسط Alios Senefelder در Bohemia در سال ۱۷۹۸ اختراع شد و اولین پروسه پرینت جدید از زمان اختراع چاپ برجسته در قرن ۱۵ بود . در روزهای اولیه چاپ سنگی ، یک تکه سنگ آهکی صاف استفاده می شد . بعد از آن تصویر بر پایه روغن بر روی سطح قرار داده می شد ، اسید تصویر را بر روی سطح می سوزاند ؛ صمغ عربی ، محلول حل شدنی در آب ، سپس اضافه می شد و فقط به سطح غیر روغنی می چسبید و آن را به صورت موم می کرد .

هنگام چاپ ، آب جذب شده . توسط صمغ عربی و دور شده از قسمتهای روغنی ، هنگامی که جوهر روغنی استفاده شده برای چاپ عکس آن را انجام می دهد . بعد از چندی از اختراع ، روند چاپ سنگی به صورت رنگی در قرن ۱۹ به اجرا در آمد .

روش مدرن:

امروزه قالبهای آلومینیومی و پالستیکی مورد استفاده قرار می گیرد . قالبها قبلا تراشکاری شده و از ذرات چربی حساس به نور پوشیده شده است . نگاتیو عکسی که می خواهیم ، در باالی صفحه قالب قرار داده شده و در معرض نور که عکس را به ذرات چربی حساس به نور بتاباند . ذرات به صورت شیمیایی از صفحه کنده می شود . قالب به پرس چاپ چسبیده است و آب روی صفحه قالب حرکت می کند که به قسمت سخت یا نگاتیو قسمتهای عکس می چسبد ( جذب می شود ) . یک غلطک پوشیده شده از جوهر روی صفحه قالب می لغزد که جذب قسمت صاف و مثبت قسمتهای عکس می شود . اگر این عکس مستقیما به کاغذ انتقال داده می شد ، می توانست یک عکس مثبت تولید کند اما کاغذ مرطوب می شود .در عوض ، یک طبلی پوشیده از سطح ساینده روی صفحه قالب کشیده می شود که آب را بیرون می فشاند و جوهر را به داخل می کشاند . سپس درام حاوی جوهر روی صفحه کشیده می شود . برای اینکه تصویر برای اولین بار توسط درام ساینده ترانسفر می شود ( چاپ سنگی Offset ) نامیده می شود . از آنجائیکه تصویر اول به درام چسبیده قبل از اینکه روی کاغذ بیاید.

بسیاری نوآوری ها و فن آوری های جدید طی سالیان در این پروسه اتفاق افتاده است ، شامل پیشرفت پرسها که از صفحه های مختلف بکار می رود که عکس زا با چند رنگ مختلف فقط با یک بار پرس انجام دهد و سیستم جوهر که مرحله رطوبت جداگانه را حذف می کند ( به جای تلفیق آن در مرحله جوهر زدن) . نشر رومیزی امکان ایجاد Layout هایی با کیفیت حرفه ای را برای همه مکن ساخته است و پیشرفت تصویر پردازی این امکان را به کارگاههای چاپ داده است که مرحله عکسبرداری از لی اوت را حذف کنند.

امروزه بطور مستقیم می توان از روی فیلم و یا کامپیوتر چاپ گرفت . از ابتدای قرن ۲۱ ، تنظیم کننده ی صفحه ی چاپ با چاپ مستقیم بر روی صفحه ی چاپ کنار گذاشته شده است

لیتوگرافی نیمه رسانا :

لیتوگرافی نیمه رسانا برای استفاده در میکروچیپها ارتقاء یافت . همچنین در MEM ها استفاده شد و از بهترین روش هایی که در حال حاضر برای ساخت وسایلی در مقیاس های کوچکتر از میکرومتر استفاده می شوند . به رغم اینکه فن آوری لیتوگرافی سیلیکون پیشرفته ترین آنهاست از مواد دیگر نیز استفاده می شود .

همچنین فن آوری جدید لیتوگرافی بدون ماسک برای نیمه رسانا استفاده می شود .

لیتوگرافی به عنوان یک ابزار هنری

دختری با دسته گل در ۲۵ سال اول قرن ۱۹ ، استفاده از لیتوگرافی به علت باز آفرینی های ارزان قیمت نقاشی ها محدود شد . در هر صورت در سال ۱۸۲۵ هنرمندان فرانسوی انگر ، گریکو ، دالکروا از این روش برای اجتناب از مشکالت چاپ یا گراور چوبی و حکاکی روی مس که استفاده از کارگرانی بود که تصویر را بر روی صفحات چاپ چوبی یا مسی حک کردند استفاده کردند . مزیت لیتوگرافی ( در نظر هنرمندان ) آن بود که می توانست بطور مستقیم بر روی ماده طراحی یا نقاشی کند و از مراحل میانی چاپ بگذرد.

از آنرو طراحی یک هنرمند و یک چاپ لیتوگرافی کامال ردپای هنرمند را در خود داشت . به هیچ دوباره کاری و یا ابزار دیگری نیاز نبود . در ضمن می شد از تمام رنگها استفاده کرد.

لیتوگرافیهای دومیه و تصویر سازیهای دالکروا برای فاوست اثر گوته هنرمندانه ترین لیتوگرافیهاست .

هنرمندان فرانسوی دیگری مانند : پروین ، سراه ، ماند و البته دومیه در دهه ۱۸۳۰ از چاپ لیتوگرافی استفاده کردند . برای اولین بار در تاریخ ، یک هنرمند قادر به گرفتن چندین نسخه از کار هنری اش بود . که هر کدام بدون دخالت اشخاص واسطه و مراحل فنی مهارت ، نبوغ و شخصیت خود هنرمند را در خود داشت .

چاپ افست

مراحل چاپ افست چاپ افست یکی از روشهای چاپ است که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا تصویر جوهری بر روی یک ورق الستیکی و سپس بر روی صفحه چاپ منتقل یا افست می شود . هنگامی که در ترکیب با فرایند لیتو گرافی(که بر اساس رانش روغن و آب کار می کند )استفاده می شود ، تکنیک افست از انتقال آب همراه با جوهر به روی سطح چاپ جلوگیری می کند . مقایسه چاپ افست با چاپ سربی ( برتری ها)

  • تصاویر با کیفیت باال که تمیز تر و دقیق تر از چاپ سربی است ، به دلیل اینکه صفحه الستیکی با بافت سطح چاپ کامال منطبق می شود
  • . مورد استفاده بودن سطوح مختلف چاپ ، به اضافه کاغذ های صاف ( مثال چوب ، پارچه ، فلز ، چرم و کاغذ ناصاف)
  • تهیه سریع و آسان صفحه هات چاپ
  • عمر طوال نیتر صفحه هات چاپ نسبت به صفحه هات لیتو گرافی

 

اولین چاپ افست لیتوگرافی در انگلستان در حدود سال ۱۸۷۵ ایجاد شد و برای چاپ بر روی فلز طراحی شده بود . سیلندر افست با نوع مخصوصی مقوا پوشیده شده بود ، و تصویر چاپ شده را از سنگ لیتو به سطح فلز منتقل می کرد . تقریبا ۵ سال بعد ، پوشش مقوایی سیلندر افست با الستیک تعویض شد ؛ که هنوز هم مورد استفاده ترین ماده میباشد .

اولین فردی که از چاپ افست بر روی کاغذ استفاده کرد ، آیرا واشنگتن روبل آمریکایی ، در ۱۹۰۳ بود . ایده آن به طور اتفاقی کشف شد و وی مشاهده کرد که الستیک تصویر را بهتر از فلز بر روی کاغذ می اندازد.

دو برادر ، چارلز و آلبرت هریس بطور مستقل این فرایند را بررسی کرده و ماشین چاپ افستی برای انتشارات هریس ساختند . هریس ماشین چاپ افست خود را بر اساس ماشین چاپ سربی دوار ساخت . او از یک صفحه چاپ فلزی که به دور یک سیلندر در باالی ماشین قرار داشت و با غلطکهای جوهر و آب در تماس بود استفاده کرد

یک سیلندر کاغذ ، مستقیما در زیر ان قرار گرفت که در تماس با سیلندر صفحه چاپ بود . سیلندر چاپ در زیر سیلندر کاغذ بود ) مانند شکل ( . سیلندر چاپ با کاغذ در تماس بود تا تصویر را بر روی آن منتقل کند . امروزه همین فرایند استفاده می شود با تفاوت که امروزه از رول های کاغذی به جای ورقهای مجزا استفاده می کنند و می توانند هر دو سوی کاغذ را چاپ نمایند . در طی سالهای دهه ۵۰ هنگامی که در صفحات چاپ ، جوهر چاپ و کاغذ پیشرفت حاصل شد و این تکنیک را برتر در سرعت و دوام صفحه چاپ گردانید ، چاپ افست به پرطرفدار ترین چاپ تبلیغاتی تبدیل شد . امروزه بیشترین استفاده از چاپ افست ، در چاپ روزنامه هاست . به رغم اینکه چاپ افست عمده ترین چاپ برای کارهای تبلیغاتی است ، شرکتهای چاپ خصوصی چاپهای محدودی از کتابهای با کیفیت با چاپ افست و یا سربی چاپ می کنند . که گاهی با حروف چاپی دست چین ، چاپ می شوند

چگونه چاپ افست عمل می کند

دفعه بعدی که شما مجله مورد عالقه یا کاتالوگی که به صندوق پستی شما آمده است می خوانید ، لحظه ای درنگ کنید و بیندیشید که چگونه چاپ آن میسر شده است . ابتدا نویسندگان ، ویراستاران و طراحان مرحله خالقانه را طی می کنند ، چاپگران ، کار خالقانه آنها را به چاپخانه برده و منتشر می کنند .

عمل چاپ فرایند قابل توجه ای است که ماشینهای بزرگ بسیار سریع بر رولهای ۲۰۰۰ کیلویی کاغذ و صفحات چاپ فلزی در آن دخالت دارند .

خالقیت در چاپ:

هر قطعه چاپ با مرحله خالقانه آغاز می شود . هنگامی که متن تهیه می شود و ویراستاران آن را ویرایش می کنند ، تصاویر گرافیکی خلق می شوند که بیشتر این تصویر سازیها در نشستهایی بین نویسنده ، تصویر گران و مدیر از طریق نقاشیهای مفهومی انتخاب می شود.

هنگامی که مقاله ای نوشته می شود و پس از ویرایش و انتخاب تصویر سازی به قسمت چاپ فرستاده می شود . در برخی از انتشارات تصمیمات سختی در مورد بهترین قطع متن و تصویر در فضای محدود قابل چاپ باید گرفته شود .این روند طراحی Layout برای صفحه نامیده می شود .

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *