کنتاکت (تبدیل فیلم نگاتیو به فیلم پوزتیو)

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
صفحه آرایی
۱۳۹۴-۰۷-۳۰
آگراندیسور
آگراندیسور
۱۳۹۴-۰۷-۳۰
Show all

کنتاکت (تبدیل فیلم نگاتیو به فیلم پوزتیو)

دستگاه کنتاکت

دستگاه کنتاکت

کنتاکت (تبدیل فیلم نگاتیو به فیلم پوزتیو):

در موارد بسیاری برای تهیه پلیت چاپی نیاز به فیلم پوزتیو (فیلم مثبت) وجود دارد. برای تهیه فیلم پوزتیو از روی فیلم نگاتیو از روش تماسی یا کنتاکت استفاده میشود. در این روش سطح فیلم نگاتیو تهیه شده در اتاق تاریک بخش لیتوگرافی، با سطح فیلم خام نور ندیده، در تماس مستقیم قرار میگیرد. در دستگاه کنتاکت این تماس با ایجاد فشار مناسب و توسط وکیوم به طور کامل برقرار شده و به اندازه الزم به آنها نور تابانده میشود. بدینترتیب مناطق سیاه فیلم نگاتیو از رسیدن نور به فیلم خام جلوگیری مینمایند. نور از مناطق روشن فیلم نگاتیو عبوور کرده و بر فیلم خام تابیده میشود. بدینترتیب تصویری که از لحاظ سیاهی و سفیدی بر عکس تصویر فیلم نگاتیو است، بر روی فیلم خام ایجاد میشود. بدین ترتیب فیلم پوزتیو همانند اورژینال میباشد.

دستگاه کنتاکت:

این دستگاه دارای ساختمان نسبتاً سادهای است و برای تهیه فیلم پوزتیو به کار میرود. البته با این دستگاه میتوان فیلمهای رنگی نیز تهیه نمود. ترام دادن به فیلم، یکی از کارهای مهمی است که با این دستگاه انجام میشود.

برای کارهای معمولی، فیلم نگاتیو و خام در تماس مستقیم روی شیشه دستگاه قرار میگیرند. در صورت استفاده از ترام و عکاسی فیلم ترامه، ترام طلقی مابین نگاتیو و فیلم خام قرار داده میشود. ژالتین ترام باید به ژالتین فیلم خام بچسبد.

مدت و شدت نور در این دستگاه قابل تنظیم بوده و برای هر نوع کار تعیین میگردد.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *