بهترین شیوه موجود برای بسته بندی تجارت الکترونیک
بهترین شیوه موجود برای بسته بندی تجارت الکترونیک
۱۳۹۶-۰۷-۰۶
فناوری چاپ دیجیتال در بازار لیبل
فناوری چاپ دیجیتال در بازار لیبل
۱۳۹۶-۰۷-۰۸
Show all

رنگ در طراحی و چاپ

رنگ در چاپ

رنگ در طراحی و چاپ

مدیریت رنگ
مدیریت رنگ یکی از چالش های مهم در چاپ به شمار می رود زیرا سیستم بررسی مختصری نیست که بتوان آن را از پیش تعیین کرد. اما با داشتنِ دانش و آگاهی از موارد موثر در تعیین رنگ، می توان در نهایت آن را کنترل کرد.
تئوری کنترل رنگ را می توان به مثال توصیف برج بابل تشبیه کرد که از هر زاویه ای روایت متفاوتی به دست می دهد.

فضای رنگی (color space)

دو رنگ عمده در سیستم دیجیتال وجود داد:
RGB (RED-GREEN-BLUE) : نورهای فزآینده اند که با ترکیب با ترکیب به رنگ سفید می رسند، هم چون نور روز
در سیستم رنگ RGB گستره بیشتری از رنگ وجود داردو در کلیه سیستم های نوری قابل استفاهده است همچون دوربین های دیجیتال، انواع نمایشگرهای نوری:مانیتور، تلویزیون، سیستم های چاپ عکس دیجیتال و …
CMYK (CYAN-MAGENTA_YELLOW_BLACK) : نورهای کاهنده که در ترکیب به رنگ سیاه می رسند.
این مود رنگی (CMYK) ، رنگ هایی هستند که در چاپ افست استفاده می شوند و بر روی کاغذ چاپ می شوند. در واقع رنگ مرکب های چهار رنگ سیستم افست هستند.
بهتر است از ابتدا برای تصاویری که قرار است چاپ افست شوند با این فرمت کار شود.چون در صورتی که تصحیح رنگ با RGB باشد و پس از انجام کار به CMYK تبدیل شود در تصحیح رنگ دچار مشکل می شوید و به رنگ صحیح برای چاپ نمی رسیم.

پروفایل رنگ CTP ( کامپیوتر تا پلیت + تایید رنگ دیجیتال)

استاندارد و پروفایل رنگ
در پاسخ به این سوال که رنگ صحیح چه رنگی است می توان گفت این رشته سر دراز دارد.
تعیین استاندارد در موسسه های بین المللی استاندارد هم چون سواپ (SWOP) یا گراکول GRACoL، پیچیده است. اساس آن بر پایه یک سری نمودار رنگ و تنالیته در دوربین، مانیتور، وسایل تعیین رنگ هم چون دانسیتومتر یا وسایل کنترل رنگ در هنگام عکاسی مانند : X_RITE که به آن Color checker passport photo نیز می گویند، پلیت ستر و ماشین های چاپ که می توانند کالیبره شوند.

کنترل کننده رنگ دیجیتال Color Checker

تا هنگامی که وسایل به کار رفته در پروسه تولید تا چاپ، از لحاظ رنگ کالیبره نشوند و از لحاظ عینی این مشکل برطرف نشود، این ذهنیت باقی می ماند که آیا رنگ صحیح است یا خیر؟ و برای یافتن پاسخی صحیح ، زمانی طولانی را برای کسب تجربه دیداری می بایستی سپری کرد.

تایید یا اثبات رنگ ICC PROOFING

این تکنیکی است که برای نخستین بار توسط شرکت اپل در دهه ۱۹۹۰ ابداع شد. هدف این تکنیک دست یابی به رنگی یکسان در دستگاه های مختلفی است که در چاپ نهایی موثرند. در این شیوه اگر دستگاهی پروفایل رنگ را تشخیص می داد و سپس این پروفایل بر روی دستگاه دیگر بارگذاری ( LOAD ) می شد، به دستگاه اول اجازه می داد که اطلاعات تصویر را به نحوی به دیگری انتقال دهد که در هر دو دستگاه تصویر از لحاظ رنگی یکسان دیده شود.

پروفایل رنگ SWOP

کالیبره کردن دستگاه های نوری
کالیبره کردن یک دستگاه، تنظیم خروجی رنگ آن بر اساس معیار استانداردی هم چون سواپ است. کالیبره کردن، با رنگ و درجه پالایش دستگاه مورد نظر محدود می شود. از این رو چنان چه یک طراح یا عکاس ، حرفه ای باشد، احتمالا اسکنر حرفه ای، مانیتور کامپیوتر حرفه ای، اسپکتروفتومتر و نرم افزار مدیریت رنگ مانند اکس – رایت برای کالیبره کردن دستگاه های خود را داراست.
در غیر این صورت، تصاویر را از طریق یک دیجیتال پروف، مانند: کالر پروف از دستگاهی که با یک سیستم انتخابی استاندارد کالیبره شده است ،می توان مشاهده کرد و دریافت که تصویر نهایی به چه رنگ خواهد بود.

دیجیتال پروف و سافت پروف Digital Proofing & soft Proofing

امروزه صنایع چاپ هرچه بیشتر در پی انتخاب جایگزینی برای فیلم در چاپ پلیت در فرایند سی تی پی هستند. دیجیتال پروف را به جای وت پروف ( wet-proof) برای کنترل رنگ پیش از چاپ، انتخاب کرده اند.
بیشترین مزیت دیجیتال پروف کردن این است که دستگاه کالیبره کردن با یک نشان سنج رنگ ( color target) تنظیم شده است. با این شیوه خیلی به نتیجه نهایی رنگ خروجی چاپ ، نزدیک تر می شوند.
مانیتوری که خوب کالیبره شده باشد و یک کالر پروف که به خوبی عمل کرده باشد، تصویر را بر روی صفحه مانیتور، خیلی نزدیک به خروجی چاپ نشان خواهد داد.
سافت پروفینگ هم به همین شیوه عمل می کند، یعنی بدون کاغذ.
البته سنجش رنگ دیجیتال خالی از خطا نیست.
با استفاده از روش های کنترل رنگ از کامپیوتر تا پلیت (CTP) و یا فیلم(CTF) می توان خطای رنگ را به حداقل رساند.

مدیریت عملی کنترل رنگ

کشور چین در خصوص کنترل رنگ پیشرفت فراوانی کرده است اما به کسانی که با این چالش روبرو هستند و می خواهند بر کنترل رنگ تسلط یابند، استفاده از پروفایل های رنگی آی سی سی را پیشنهاد می کند و هم چنین : تست پروفایل کالیبره شده با سواپ و گراکول و یا یک پروفایلی که بتواند از ابتدا تا انتها، کنترل رنگ را به عهده داشته باشد. و پیشنهاد می دهد که در روتوش و تنظیم مراحل رنگ برای نیل به هدف کمک خواهند کرد و در غیر این صورت دیجیتال پروفی را که آن ها معرفی می کنند را اگر به کار ببرند، می تواند موثر باشد. در واقع نوعی بازار یابی می کنند.

محدودیت های کنترل رنگ

هنگام عکاسی می بایستی به دمای رنگی منبع نور ) وایت بالانس یا تعادل سفیدی ( توجه داشت. هم چنین کیفیت دوربین، کارت حافظه، اصلاح رنگ و تعیین فرمت و DPP در کیفیت رنگ موثرند.
• تصویر در مانیتور بر پایه عبور نور است در حالی که تصویر روی کاغذ نتیجه بازتاب نور.
مغز انسان اندکی آن ها را متفاوت می بیند.
• دستگاه های نوری تصویر، محدوده های مختلف رنگ را دارند. حال اگر تصویر در دستگاهی که محدوده رنگ کمتری دارد پردازش شود و سپس همان تصویر روی دستگاهی که محدوده رنگ بیشتری دارد مشاهده شود، در آن صورت رنگ تصویر محدود خواهد شد. رنگ های
خارج از محدوده ، در حال تغییر به نزدیک ترین تقریب ممکنی هستند که در واقع وجود ندارد.
• کاغذ کالر پروفینگ با کاغذ ی که بر روی آن چاپ می شود تفاوت دارد. محدوده گسترده ای برای کاغذ تاییدیه یا کالر پروفینگ وجود ندارد ، مثلا اگر قرار باشد بر روی یک کاغذ ضخیم براق رنگ تاییدیه گرفته شود اما تصویر بر روی یک کاغذ جذب کننده رنگ (کاغذ روزنامه) کمی زرد چاپ شود، مسلما نتیجه از لحاظ رنگ متفاوت خواهد بود.

• همه این مراحل دارای اهمیت فراوان در دست یابی به رنگ نهایی هستند. حتی با توجه به بهترین تمرین ها و تجربه، کالیبره کردن و مدیریت رنگ چالش برانگیز است. برای دست یافتن به چاپ رنگی صحیح از یک سندی که دارای تصاویر رنگی است، باید توجه داشت که تا چه حدی هر دستگاه کالیبره شده است، کیفیت دستگاه ، اسپکتروفتومتر، کنترل رنگی مانند اکس –رایت ( هنگام عکاسی)، نرم افزار و تجربه شخص مهم هستند.
• تصویر ها هریک در مانیتور جداگانه مشاهده می شوند در حالی که در فرم بندی چند عکس کنار هم قرار می گیرند. که هریک می تواند اثر نامطلوب بر دیگری بگذارد. به عنوان مثال چنانچه تصویری داری رنگ قرمز خالص خوشرنگی باشد و در چاپ نهایی در یک صفحه جداگانه قرار داشته باشد اما در فرم بندی کنار تصویری قرار گیرد که آسمان آبی درخشانی در آن وجود داشته باشد، بی شک اگر قرمز را حفظ کنیم رنگ آسمان به بنفش متمایل خواهد شد . در چنین مواردی می گویند مصالحه باید کرد یعنی کمی از قرمز کاست تا بتوان به آبی آسمان تا حدودی دست یافت.

نویسنده:فاطمه دژم تباه

رنگ در طراحی و چاپ
  • رنگ در طراحی و چاپ
5.0
محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *