چاپ دیجیتال از همه سو به حوزه چاپ بسته بندی وارد می شود

هندسه جعبه و بسته بندی
هندسه جعبه و بسته بندی Box geometry and packaging
۱۳۹۶-۰۹-۲۵
5 نکته مهم در مورد طراحی لوگو که باید به آنها توجه کرد
۵ نکته مهم در مورد طراحی لوگو که باید به آنها توجه کرد
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
Show all

چاپ دیجیتال از همه سو به حوزه چاپ بسته بندی وارد می شود

چاپ دیجیتال از همه سو به حوزه چاپ بسته بندی وارد می شود

چاپ دیجیتال از همه سو به حوزه چاپ بسته بندی وارد می شود

شبیخون چاپ دیجیتال

بسیاری از ما، هنوز در این اندیشه ایم که سلطه چاپ دیجیتال بر حوزه چاپ بسته بندی در افق دوردستی قرار دارد یا اصلا چنین افقی وجود ندارد. اما سرمایه گذاری شرکت های پیشرو خلاف این را می گوید. سوگیری تولید کنندگان دستگاه های چاپ دیجیتال به سوی حوزه بسته بندی پرسرعت و واکنش تولیدگنندگان چاپ افست، پذیرش و همراهی است. این روند را چگونه باید با ارقام و نگاه به رفتار شرکت ها درک و اثبات کرد؟

نویسنده مقاله حاضر دکتر هاروی آر.لونسون، استاد بازنشسته و مدیر گروه سابق رشته ارتباطات تصویری در دانشگاه ایالتی پلی تکنیک در سن لوئیس ابیسپو، واقع در کالیفرنیا این کار را برای ما کرده است. تخصص و مهارت های پژوهشی و آموزشی وی شامل ارتباطات، مالکیت معنوی، رسانه، چاپ و فن آوری می شود. در حوزه های نامبرده از او به عنوان کارشناس عملیاتی، مشاوره گرفته می شود.

چند سال پیش در دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا ، تحقیقی پیرامون شناخت بخش های صنعت ارتباطات تصویری با انجام رساندم. طی مطالعات خود به ۳۳ بخش صنعتی دست یافتم و از آن زمان دو مورد دیگر (چاپ الکترونیکی، تصویر سازی کاربردی و چاپ سه بعدی ) به آنها افزودم.طوری که مجموعه های ۳۵ بخشی حاصل شد. این موارد شامل بخش های دیرپا ( که بعضا از گردش کار خارج می شوند) از یک سو و نوین ترین و پویا ترین بخش ها ( که وضع کنونی و آتی این صنعت را ترسیم می کند) از سوی دیگر می شوند و از قرار جدول یک هستند.

از میان این ۳۵ بخش صنعتی، ۲۷ بخش سابقا بر چاپ معطوف بودند. از این ۲۷ مورد تنها بخش هایی که از فراگیری اینترنت و شبکه های گسترده جهانی اینترنت آسیب ندیده اند و چه بسا با وجود رشد بازاریابی آنلاین، پشرفت هم کرده اند- آن بخش هایی هستند که به صنعت بسته بندی و علی الخصوص چاپ برچسب ، چاپ جعبه تاشو ، چاپ بسته بندی انعطاف پذیر و چاپ جعبه کنگره دار وابسته هستند. سایر موراد، همگی یا تضعیف شده اند یا به کلی از میان رفته اند.

ممکن است این سوال پیش آید: بر چه اساسی چاپ بسته بندی نه تنها تداوم داشته، بلکه پیشرفت هم کرده است، آن هم در صورتی که اینترنت و شبکه گسترده جهانی موجب افول سایر بخش های صنعت چاپ شده است؟

پاسخ پیش من است. البته خواهشمندم متوجه باشید که پاسخ من را به مثابه اظهارنظری سیاسی، اجتماعی یا قضاوتی ارزشی تلقی نکنید. به علاوه این نکته را در نشریات صنعتی هنرهای تصیویری نخواهید یافت.

رشد و تمرکز بر بسته بندی های صورت گرفته توسط سازندگان اصلی تجهیزات (Original equipment manufacturer) OEMها و ارائه دهندگان خدمات ( چاپخانه ها) ، بر ابقای بهره های مادی دنیای غرب از حیث صنعتی، سرمایه داری و بازارگردانی صحنه می گذارد و با شتابی سرسام آور در آسیا و مناطق دیگر نیز به یک ارزش بدل می شود.

معمولا نکته فوق الذکر را در ادبیات صنعتی، مقالات، گزارش ها و یادداشت های این حوزه نمی یابید. اما ارزش اجتماعی یاد شده، تازگی ندارد و بر همین مبناست که توجه هر یک OEMهای چاپ دیجیتال به بسته بندی معطوف شده است. گزارش های معدودی می توان یافت که وابستگی جامعه به صنعت بسته بندی را مطمح نظر قرار داده باشند. از جمله می توان به گزارش استیمرز پایرا (Smithers Pira)  با عنوان ((سرنوشت چاپ دیجیتال در صنعت بست بندی تا سال ۲۰۱۸)) اشاره کرد. گزارش هایی از این دست نشان می دهند با رشد میزان جمعیت و برخورداری مشتریان مناطق صنعتی از درآمدهای فزآینده، تقاضا برای صنعت بسته بندی روبه افزایش دارد. از نقطه نظر جغرافیایی، اروپا/خاورمیانه/آفریقا (EMEA)  و آمریکای شمالی بازارهای عمده برچسب رنگی دیجیتالی و دستگاه های بسته بندی را در اختیار دارند. نواحی آسیایی اقیانوس آرام، ژاپن و سایر نقاط جهان، مناطقی خوردتر هستند اما رشد پرشتابی دارند. از سوی دیگر در مناطق بیشتر توسعه یافته، میانگین میزان خانوار روندی کاهشی را پشت سر می گذارد که به نوبه خود تنزل میانگین شمارگان نسخ چاپی را در پی دارد و این ضعف به قوام بسته بندی دیجیتال می انجامد.

گرچه پیشبردهای فن آوری باید تداوم یابند اما حوزه آتی توسعه بیشتر به بازار گردانی فن آوری چاپ بسته بندی برای چاخانه های تجاری معطوف است که آن هم به شیوه ای نشان می دهد بسته بندی، صنعتی ماندگار است و گام برداشتن در جهت آن سودبخش می باشد. کارگزاران بسیاری از چاپخانه های تجاری هنوز به درک این موضوع نرسیده اند. اما پیشرفت های چاپ دیجیتال با سرعتی که در پیش دارند یکی از بغرنج ترین نگرانی های متقاضیان چاپ بسته بندی را آشکار می کند. و آن عبارت است از : مجال اندک برای بازاریابی!

عناوین استعاری و القاب نوین

پیشرفت و بقای چاپ بسته بندی در نمایشگاه ۲۰۱۶ موسوم به دروپای بسته بندی دیجیتال نمودار بود . برای نمونه سازندگان چاپ جوهر افشان های مولد و متعلقات تونر نشان دادند چاپ بسته بندی دیجیتال و به ویژه جعبه های تاشو، مقوای کنگره دار و برچسب ها واجد فن آوری های نوینی شده اند.

عناوینی که با پیشوند ( مستقیم بر) آغاز می شوند طی این چند دهه اخیر در صنعت نوین چاپ به کار گرفته شده اند. برای مثال می توان به مواردی چون (مستقیم بر فیلم)،( مستقیم بر پلیت)، (مستقیم بر دستگاه چاپ) اشاره کرد. دو عنوان نوپای دیگر عبارتند از (مستقیم بر بستر مقوایی) که شامل چاپ بر سطوح کنگره دار می شود و برای عملیات چاپ بر جعبه های کنگره دار آماده کاربرد دارند و مستقیم بر کالا ضمن این مراحل تکاملی، مستقیم بر کالا به چاپ بسته بندی دیجیتالی از نوع متداول یا متغیر اشاره کرد که چاپ مستقیم بر بسته بندی آماده را مقدور می کند؛ مقصود، هر گونه بسته بندی هدمندی است که در تناسب با گروه های خاص مصرف کننده ( و بر اساس دسته های مردمی ) تنظیم می شوند.

رشد و درآمد صنعت

صنعت بسته بندی پیشرفتی سریع را پشت سر می گذارد و چنان که از قرائن پیداست، نمی توان افوللی عنقریب را برای آن متصور شد.

طبق گزارش اسمیترز پایرا درآمد تقریبی بسته بندی با چاپ دیجیتال در سال ۲۰۱۳ معادل ۶/۶ میلیارد دلار بود، که پیش بینی می شود این مبلغ در سال ۲۰۱۸ به مقداری بیش از دو برابر، یعنی ۱۴/۴ میلیارد دلار برسد.

برچسب ها در سال ۲۰۱۳ با درآمد ۶ میلیارد دلار که معادل ۸۹/۶ درصد کل درآمدهای حاصل از بسته بندی دیجیتال بود، سهم عمده ای از بازار چاپ دیجیتال را به خود اختصاص دارند. امروزه صورت حساب سالانه جهانی برچسب ها و تبدیل گران بسته بندی کارتن مقوایی به ارزشی بیش از ۲ میلیارد دلار دست یافته که این میزان، از بازدهی دستگاه های چاپ دیجیتال رنگی حاصل شده است. گرچه ۹۵ درصد از این حجم به برچسب های کالاهای مصرفی تعلق دارد، اما به موازات چاپ دیجیتال تقاضا برای جعبه های تاشو و بسته بندی انعطاف پذیر نیز، شدت می یابد.

به گفته اسمیترز پیرا بسته بندی آنالوگ نیز سالانه رشدی ۲۸ درصدی دارد و انتظار می رود این روند افزایشی تا سال ۲۰۱۸ تداوم یابد، حال آنکه پیش بینی می شود کل بسته بندی های فراهم آمده به روش دیجیتالی تا سال ۲۰۱۸ به رشدی ۳۷۵ درصدی دست یابد. این چشم انداز ترقی، روشن می کند چرا بسیاری از OEMها تجهیزات چاپ دیجیتال را در بخش های اصلی صنعت بسته بندی توسعه می دهند.

پیشرفت و توفیق صنعت بسته بندی مشتری محور با بهره ها و ارزش های بازار صنعتی و سرمایه داری جهان غرب و بسط این ارزش ها تا آسیا، اروپا و ماطق دیگر جهان پیوند دارد. گمان نمی رود این بهره ها و ارزش ها دگرگون شوند و یا رشد داوم صنعت بسته بندی مشتری محور در چند دهه آتی تغییر رویه دهد.

جوهر افشان و الکتروگرافی

سه روش سنتی در چاپ بسته بندی، یعنی فلکسور گرافی، گراور و لیتوگرافی به حیات خود ادامه می دهند و همچنان مطالبه خواهند شد تا پاسخگوی نیاز به محصولات چاپی ماندگار، با شمارگان بالا باشند. اما سهم بازار آنها به مجب توفیق روش های چاپ دیجیتال از حیث کمیت، شتاب، و انعطاف پذیری، تدریجا نقصان خواهد یافت. در حال حاضر چاپ دیجیتال در تولید برچسب مفید واقع شده و از سویی الکتروگرافی و جوهر افشان سهمی فزآینده در ارزش بازار کسب می کنند. گمان می رود این میزان به ۲۷ درصد تا سال ۲۰۱۸ برسد. در قیاس با بازار جهانی چاپ بسته بندی دیجیتال، بازار اروپای غربی از نرخ ۹۲۰ میلیون در سال ۲۰۱۳ پیشی گرفته و در آن میان، آلمان همچنان پیشناز بازار صنایع چاپ در اروپاست. با این همه ایالات متحده در راس صنعت چاپ و بسته بندی یکه تاز است و پیش رو ترین بازار چاپ دیجیتال را در انحصار دارد. پیش بینی می شود بازار ایالات متحده تا سال ۲۰۱۸ به ارزشی معادل ۳/۳۸ میلیارد دلار دست یابد.

فرآیند الکتروگرافی و جوهر افشان سرعت و کیفیت فرآیندهای الکتروگرافی و جوهر افشان افزایش پیدا می کنند و کیفیت و شتاب بهینه می یابند و سیستم ها و دستگاه های بزرگ تر در دسترس قرا می گیرند، طوری که تهدیدی بر سلطه چاپ افست ، فلکس و گراور به شمار می روند. این فن آوری ها در سال ۲۰۱۰، تنها به واسطه دستگاه های رنگی دیجیتال، ارزشی ۱۶۶ میلیون دلاری کسب کرده اند و از آن زمان به ازای هر سال رشدی بالغ بر ۱۰ درصد داشته اند. اکنون اغلب کارتن سازی به موازات سامانه های آنالوگ از دستگاه های رنگی دیجیتال بهره بگیرند و برخی جعبه سازان دستگاه های الکتروگرافیک و جوهر افشان به کار می بندند. شرکت هایی چون، Xeikon , HP Indigo , EFI , Agfa , Xerox از معدود OEMهایی هستند که فن آوری های دستگاه چاپ الکتروگرافیک و جوهر افشان را توسعه می دهند.

از میان ۳۵ بخش صنعتی، ۲۷ بخش سابقا بر چاپ معطوف بوده اند. از این ۲۷ مورد تنها بخش هاییی که از فراگیری اینترنت و شبکه گسترده چهانی اینترنت آسیب ندیده اند و چه بسا با وجود رشد بازاریابی آنلاین، پیشرفت هم کرده اند آن بخش هایی هستند که به صنعت بسته بندی و علی الخصوص چاپ برچسب، چاپ جعبه تاشو، چاپ بسته بندی انعطاف پذیر و چاپ جعبه کنگره دار وابسته هستند. سایر موارد همگی یا تضعیف شده اند یا به کلی از میان رفته اند.

سرمایه گذاری های مشترک تولید کننده ها

با آشکار شدن ظرفیت کنونی و آتی بسته بندی دیجیتال، شرکت هایی که خواستار بهره وری از این دستاوردها هستند، به سرمایه گذاری مشترک روی می آورند و بدین طریق قادر می شوند بی اینکه مراحل مقدماتی را از نو پشت سر بگذارند. برای نمونه شرکت هایدلبرگ با فوجی فیلم شریک شده و پریم فایر ۱۰۶ (Primefire 106) حاصل شده. شرکت لاندا Landa در مشارکت با ک.ب.آ KBA به ترکیب فن آوری Landas S10 و VariJET که توسط زیراکس Xerox ایجاد شده، اقدام کرده اند. زیراکس Excelagraphix 4200 هدهای جوهرافشان عریض مم جت (Memjet) را به کار می گیرد تا اعمال چاپ بر مقوای کنگره دار را سرعت بخشد. Komori Impremia NS40 نیز با فن آوری نانوی لاندا هم پیمان شده است.

Komori Impremia NS40

افزون بر این، اچ پی HP با ک.ب.آ KBA در آمیخته و به دستگاه جوهر افشان حرارتی HP PageWide C500 برای مقوای کنگره دار دست یافته و در پی سرمایه گذاری مشترک اچ پی HP و ک.ب.آ KBA پدیده HP PageWide Web Press T1100S ظهور یافته که در اعمال روکش روی کارهای چاپ شده کاربرد دارند. شرکت های اسکرین Screen و بی اچ اس BHS که ارائه دهنده ماشین های تولید مقوای کنگره دار است. برای تشکیل یک شرکت تابعه یعنی Screens Inca Digital اظهار توافق کرده اند تا بدین وسیله امکان چاپ با جوهر افشان پایه آب به روش قرقره متصل به ورق چاپی را به منزله بخش حیاتی فرآیند تولید جعبه مقوای کنگره دار، به عملکرد پیوسته ماشین های مقوای کنگره دار BHS بیفزایند. کونیکا مینولتا  Konica minolta با عرضه MGI Meteor Unlimited Colors , Alphajet, JETvarnish سهم مالکیت خود را در MGI تا ۴۰/۵ درصد ارتقا داده است.

HP PageWide C500

بخش های صنعت بسته بندی

بخش های امروزی صنعت چاپ بسته بندی عبارتند از :

طراحی روی فلز سابقا بخشی از این مجموعه بود. اما عملکرد چاپ مستقیم تصویر بر سطح فلزی خواه به لحاظ فنی، خواه اقتصادی، دیگر روشی مطلوب نیست. ذیلا مروری بر بخش های امروزی خواهیم داشت.

جعبه های تاشو

چند سال پیش اچ پی اندیگو و سایر OEMها دستگاه های دیجیتال ورقی (sheet-fed) با ابعاد کاغذ B2 را به عرصه چاپ جعبه های تاشو عرضه کردند.

بازار جعبه های تاشو به گونه ای خاص در خور چاپ دیجیتال است زیرا تقریبا همه جعبه های تاشو از رهگذر چاپ آنالوگ تولید می شوند. چنین بازاری مستعد آن است که به انقیاد روش های چاپ دیجیتال درآید. به علاوه اغلب روش ها از ویژگی چاپ یک طرفه روی مقوا برخوردارند و از این رو در خصوص تماس با مواد خوراکی نگرانی کمین ها را می توان متصور شد. به همین سبب، ورق با ابعاد B2 که معمولا برای چاپ تجاری به کار می رود، برای جعبه های تاشو نیز مناسب است. برخی دستگاه هاکه برای این هدف تجهیز شده اند عبارتند از:

 

Screens TruePress JetSX

Screens TruePress JetSX

Oce InfiniStream

Oce InfiniStream

HP Indigo 30000

HP Indigo 30000

دستگاه چاپ دیجیتال HP Indigos 30000 باردهی تصاعدی بسته بندی را تا ۳۰ درصد روزآمد می کند و روزانه ابعاد تازه متعددی به پدیده جعبه تاشو می افزاید. این دستگاه به مشاغل کم هزینه اما پر درآمد جدیدی مجال بروز می دهد که با سطوح متشکل از الیاف مصنوعی سر و کار دارند و به اندازه صحات فلزی، مواد پلی وینیل کلراید، پلی پروپلین، و پلی اتیلن ترفتالات بازدهی دارند. اوسه (OCE) از این جهت جذابیت دارد که به روش غلتک روی ورق عمل می کند، و به ویژه از این بابت که روی ورق با ابعاد B1 ، یعنی یک درجه بزرگتر از B2، کارگر است. همچنین Scodixs Ultra Pro و E106 در تقویت صنعت جعبه تاشو ثمر بخش هستند.

برچسب ها

از سال ۲۰۱۴ چاپ رنگی دیجیتال در صنعت بسته بندی تثبیت یافته، که به طور عمده در برچسب های چاپی بر دستگاه های کم عرض چاپ رول دیجیتال همچون دستگاه های HP Indigo و Xeikon و چاپگرهای متعلق به شرکت هایی نظیر Allen Datagraph , Perimera و سامانه های چاپ فوری (Quick Label Systems) مشهود است.

دستگاه ترکیبی دیجیتال HP Indigo , چاپ و پرداخت دیجیتالی روی برچسب ها را تنها در یک مرحله به انجام می رساند. دستگاه HP Indigo 8000 عملیات برچسب گذاری متوالی را به صورتی بی وقفه و با سرعتی که در حال حاضر به ۲۶۲ فوت ( معادل ۸۰ متر ) در دقیقه برسد، میسر می کند. به سبب مقتضیات نرمش ناپذیر عملیات برچسب گذاری، کاریست شیوه انطباق نهایی برای چاپ مشخصات پایانی بسته بندی با برچسب، بیشتر تداول می یابد، این شیوه در صنعت داروسازی کاربرد دارد.

در حال حاضر چاپ دیجیتال در تویلید برچسب مفید واقع شده و از سویی الکتروگرافی و جوهر افشان سهمی فزاینده در ارزش بازار کسب می کنند. گمان می رود این میزان به ۲۷ درصد تا سال ۲۰۱۸ برسد.

بسته بندی انعطاف پذیر

دستگاه چاپ رول دیجیتال ۳۰ اینچی HP Indigo که برای بسته بندی انعطاف پذیر به کار می رود برای مدت چهار سال کارآمد بوده است، اما بیش از جعبه های تاشو برای فن آوری دیجیتال مشکل ساز می شود.

در بدو امر، بسته بندی انعطاف پذیر از بستر نواری نازک و بی دوام- که غالبا برای دستگاه های دیجیتال نامطلبوم است- استفاده می کند و وارونه سازی طرح چاپی با طرح سطحی چاپ را بسته به نوع محصول اقتضا میکند و وارونه سازی طرح چاپی با طرح سطح چاپ را بسته به نوع محصول اقتضا می کند. افزون بر این از آنجا که غالب این بسته بندی ها برای محصولات خوراکی به کار می روند، نگرانی هایی مربوط به سمیت غذایی از یک سو و مقررات سازمان غذا و دارو (FDA) از سوی دیگر مستلزم رسیدگی هستند. با این حال، صرف نظر از این نگرانی ها  برندها همچنان طالب شمارگان پایین هستند؛ چاپ دیجیتال این امکان را برای چاپ بسته بندی فراهم می کند. صنعت بسته بندی انعطاف پذیر گسترده، پرمنفعت و در حال رشد است و درآمدی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار را در مقاطع بین المللی نوید می دهد.

HP Indigo نخستین شرکتی بود که به بازار وابسته به چاپ دیجیتال توجه نشان داد. در حال حاضر دستگاه چاپ HP Indigi 20000 قابلیت بسته بندی ممتازی دارد که سازگاری با پلی اتیلن و مواد کشسانی رای برای گستره وسیعی از انواع بسته بندی انعطاف پذیر اعلاء برچسب های حرارتی، برچسب ممزوج با شکل ظرف و برچسب حساس به فشار شامل درپوش ها و قوطی های روکش دار را فراهم می آورد.

OEMهای دیگر با کاربرد فن آوری دستگاه های چاپ به این بازار وارد می شوند. برای مثال کداک (Kodak) از فن آوری طیف گسترده جلادهنده (XGV) برخوردار است و از آن برای تولید نوارهای انعطاف پذیری استفاده می کند که از طریق ترتیب گذاری هفت دستگاه جوهر افشان Kodak S-Series به انضمام یک واحد اضافی که جلادهنده دیجیتالی پایه آب را به کار می گیرد بر روی رول کم عرض تهیه می شوند. فوجی فیلم نوع جدیدی از دستگاه جوهر افشان UV LED را در اختیار دارد که برای چاپ روی بخش زیرین بسته بندی انعطاف پذیر مناسب است. چاپ دیجیتال لاندا یکی از هواداران متاخر بسته بندی انعطاف پذیر است.

سطوح کنگره دار

چاپ روی مقوای کنگره دار ، حوزه امید بخش دیگری است که نوید دستگاه های پیشرفته را می دهد. زیرا بسیاری از برندهای امروزی برای بسته بندی کنگره دار خود به تولیداتی با شمارگان پایین نیاز مند هستند.

برخی از OEM ها نظیر ، Barbaran , Bobst, HP Scitex , Durst, Corrstream  , Inca , در این بخش به رقابت مشغول هستند. در میان HP Scitex , Durst , Inca  جوهر افشان مسطحی تولید می کنند که چاپ روی سطح کنگره دار را طی چند مرحله به انجام می رسانند. Barbaran دستگاه های تک مرحله ای تولید می کند که قابلیت چاپ رنگی با سرعت بالا را دارند و از هدهای خطی تا عرض ۱/۲۶ متر برخوردارند. عرضه دستگاه های جوهر افشان ویژه ورقه ای قطع B1  ( ۴۰ اینچ پلاس) برای تولید جعبه های تاشو لازم است.

شرکت ها خواستار چاپ با شمارگان پایین برای محصولات تولید شده در صنعت بسته بندی کنگره دار از قبیل قوطی های نوشیدنی و بطری ها و تیوب ها آرایشی و … هستند. لازم به ذکر است چاپخانه های این شرکت ها به دشواری می توانند این نیاز را با دستگاه های چاپ آنالوگ تامین کنند. سالانه میلیاردها بطری، قوطی و چاپ اکثریت قریب به اتفاق آنها با استفاده از فن آوری آنالوگ صورت می گیرد.

مزایای صنعت چاپ دیجیتال برای چاپ بسته بندی

پیرو مزایایی که در برهه ای خاص برای چاپ تجاری پرمنفعت بود، حالا بخش های صنعت بسته بندی آن مزایا را به کار می بندند و از آن سود می برند. این مزایا از این قرار هستند:

  • شمارگان پایین
  • امکان چاپ مبتنی بر تقاضا
  • امکان چاپ داده های متغیر
  • چاپ دموگرافیک
  • شخصی سازی

اما افزون بر موارد فوق، به ویژه در بخش بسته بندی می توان از بسته بندی های هوشمند به منزله پیشرفتی یاد کرد که نه تنها از انقلابی در چگونگی تولید بسته بندی خبر می دهد، بلکه نوید بخش دگرگونی کاربرد آنها در دست فروشندگان و مشتریان نیز هستند.

شمارگان پایین

تقاضا برای بسته بندی های چاپی از نوع دیجیتال و با شمارگان پایین، رو به افزایش دارد و دستگاه های چاپ دیجیتال تولید مقرون به صرفه بسته بندی های چاپی با شمارگان ۵۰۰۰ یا کتر را میسر می کنند. امتیاز چشمگیر این فن آوری کاهش موجودی های انبار و هزینه نگهداری و تویلید بسته بندی های چاپی به مقادیری است که بتواند بازار تولیداتی را که گاهی رو به انزوا می گذارند، حیات دوباره بخشند. چنین روندی تعویض سریع و به صرفه نشانه های مربوط به عناصر و مواد مغذی در محصولات خوراکی را سهولت می بخشد. زیرا گاهی اطلاعات درج شده بر این محصولات طی دورهای کوتاه مدت تغییر می کنند.

بسته بندی با داده های متغیر

ظرفیت ارائه داده های متغیر به واسطه دستگاه های چاپ دیجیتال امکاناتی چون توع بخشی و شخصی سازی را فراهم می آورد که تهییج آنی مصرف کننده را در پی دارد. چاپ داده های متغیر به طور رایج به چاپ با شمارگان پایین منتسب است. با این همه نمونه های رشدیابندهای از بسته بندی با داده های متغیر وجود دارند که نه تنها محدود به شمارگان پایین نیستند، چه بسا در شمارگان بالا نیز کاربرد دارند. شاهد سنتی این مدعا نمونه مطالعاتی کوکاکولاست که مقبولیتی عام یافته است.

به لطف قابلیتی های دستگاه های چاپ دیجیتال در عرصه داده های متغیر، کوکاکولا با شعار همپای کوک (coke) شو به منافع مالی زیادی از این طریق در این صنعت دست یافته است و برای این منظور امکاناتی نظیر تنوع بخشی و شخصی سازی را در گستره ای مشتمل بر ۳۵ کشور اروپایی به کار بسته که چاپ بر روی ۷۵۰ میلیون کالای بسته بندی شده را دربر می گیرد. کوکاکولا در راستای تحقق این تلاش بالغ بر یک میلیارد برچب تولید کرده؛ به عبارتی این تلقی عمومی را که چاپ دیجیتال تنها برای شمارگان پایین می باشد، بی اعتبار کرده است.

این عملیات سترگ، بزرگترین فعالیت دستگاه های بر چسب زن HP Indigo  تا امروز بوده است، و به میانجی تنوع بخشی و شخصی سازی برچسب هایی که برای سلایق گوناگون گروه های مردمی در جوامع مختلف طراحی شده اند، مشارکت در رسانه های اجتماعی و میزان فروش را فزونی بخشیده است.

اگر بتوان یک میلیارد برچسب را بین جوامع متعدد تقسیم و تسهیم کرد، در این صورت چاپ با شمارگان پایین تر می تواند تعدیل یابد و به گروه های مردمی اقوام مختلف یک ملت اختصاص پیدا کند و حتی دامنه آن تا گروه های مجاور و علاقمندی های انحصاری دسته های مردمی خاص امتداد یابد. توانایی تولید شمارگان پایین در صنعت چاپ سود مالی بیشتری به ارمغان خواهد آورد چرا که متقاضیان بسته بندی، همچون گذشته، روش های مبتکرانه دیجیتالی و شیوه های جذب مشتریان کنونی و آتی را مطالبه خواهند کرد.

چاپ مبتنی بر تقاضا

چاپ مبتنی بر تقاضا متضمن تلفات کمتر است و ایم اطمینان را به دست می دهد که طرح های نو، مشخصات محصول، یا تغییر اجزای محصول، به موجودی مازاد تغییر اجزای محصول، به موجودی مازاد منجر نخواهد شد. پیشرفت نوآوری در جوهر افشان و الکتروگرافی به ساده سازی کمک کرده و چاپ مبتنی بر تقاضا را برای بسته بندی تحقق بخشیده است. این رویه، انحصاری کردن بسته بندی بر اساس مناطق، سلایق خاص، دسته های مردمی و مواردی از این دست را برای صنعت بسته بندی ممکن است. ماهیت و چشم انداز چاپ بسته بندی از نوع مبتنی بر تقاضا، OEMها را برانگیخته تا تجهیزات و بازار خود را بر صنعت بسته بندی متمرکز سازند. چنانکه بیشتر اشاره شد، تقریبا همه سازندگان دستگاه های چاپ دیجیتال همین بازار را در کانون توجه قرار داده اند. جالب آن است که این بازار، منابع بازاریابی را نیز در بر می گیرد. به رغم سایر بخش های صنعت چاپ، چاپ بسته بندی، به ویژه در راستای کالاهای بسته بندی شده مصرفی (CPG) ها و کالای تند مصرف (FMCG) ها در حال رشد است؛ این کالاها توسط شرکت های عظیمی تولید می شوند که به ذائقه کاربر و مشتری برند پی برده اند. سازگان مزبور منابعی برای سرمایه گذاری در فن آوری های نوین در اختیار دارند که به واسطه آنها می توانند سهمی از بازار به دست آورند. سازندگان دستگاه های چاپ دیجیتال بر این امر آگاه شده اند.

شخصی سازی

در بخش های بازار صنعت چاپ تجاری تا چند دهه، شخصی سازی یا توانایی تخصیص داده ها در یک سند چاپی – از خلال چاپ داده های متغیر به چاپ دیجیتال منسوب بوده است. اما این قابلیت برای صنعت بسته بندی تازگی دارد و بناست تا عملکرد کلانی برای برچسب، جعبه تاشو و چاپ بسته بندی انعطاف پذیر داشته باشد و به عنوان نیرویی نافذ در فروش محصولات بسته بندی شده عرض اندام کند.

گمان می رود که بسته بندی های شخصی شده به طور بالقوه می توانند افزایش فروش محصولات را از ۱۰۰ به ۱۰۰۰ درصد افزایش دهند. شخصی سازی می تواند منطق های باشد یا به رویداد های موسمی، گروه های اجتماعی، سوابق خرید و حتی به موجب فن آوری های جدیدی که در پرتو ظهور ( بسته بندی های هوشمند) توسعه یافته اند فرد انسانی تعلق گیرد.

بسته بندی هوشمند

حوزه دیگری که صنعت بسته بندی در آن نقشی تازه ایفا می کند، عرصه (بسته بندی هوشمند) است. در این فن آوری، تصاویر منقوش بر سطح کالا مستعد برقراری ارتباط با مصرف کننده هستند و متقابلا مصرف کننده با تصویر چاپ شده ارتباط می یابد. ظرفیت چاپ دیجیتال گسترده است و مدت زیادی نمی گذرزد که شرکت های بسته بندی به منافع ناشی از شخصی سازی، تعامل مصرف کننده و پیوستن به جوامع مجازی و بازار آنلاین با هدف فروش پی برده اند. بسته بندی هوشمند که به بسته بندی فعال نیز شهرت دارد، به گونه ای از سامانه های بسته بندی اطلاق می شود که برای مواد خوراکی ودارویی و انواع دیگری لز تولیدات به کار می روند. این ویژگی به تداوم عمر مفید کالا، آگاهی از میزان تازگی آن و نمایش اطلاعات مربوط به کیفیت کالای خوراکی یاری می رساند و تامین سلامت مصرف کننده و سهولت در خرید را تضمین می کند.
در این فن آوری با کمک امکاناتی دارای محتواهای فناورانه چون ارتباط نزدیک(NFC) ، رمزینه های پاسخ آنی (QR) ، رمزینه های بین المللی محصول (UPC)، و شناسایی فرکانس رادیویی (RFID)، اطلاعات بسته بندی نظیر مواد مغذی و سلامت و اطلاعات مربوط به کیفیت، به تناسب نیاز مصرف کننده ای که محصول را بررسی یا خریداری می کند، فورا تغییر خواهد کرد. خواص مفید محصول، همراه هشدارها و نکات ایمنی در تناسب با نیاز مشتری در اختیار او قرا می گیرد.
برای مثال شرکت داروسازی CVS اخیرا امکانی تازه موسوم به اخطارهای فروشگاهی فراهم کرده است. مشتری با استفاده از نرم افزار CVS در گوشی همراه می تواند اخطارهای آگاهی بخش را درست در خود فروشگاه دریافت کند، این نرم افزار می تواند مواردی خاص چون خرید ارزان محصولاتی مشخص را بر اساس تاریخچه خریدهای سابق به اطلاع مشتریان برساند.

استارتاپ ای پک
یک نمونه مطالعاتی کوتاه از نوآوری شرکتی در حوزه بسته بندی

یکی از متاخرین استارتاپ های بسته بندی که از ارزش بسته بندی دیجیتال بهره می گید، ePac LLC در مدیسون واقع در ایالت ویسکانسین است.
Epac در نخستین سال فعالیت خود با تمرکز مبسوطی که بر بسته بندی انعطاف پذیر داشت، متعهد به حفظ همه جانبه کارکردهای چاپ دیجیتال از front- end شد، و تمرکز خود را بر سرعت بالا و شمارگان پایین و جایگزنی سریع بسته وارونه و موجودی های حداقلی برای مشتریان گذاشت.
کارل یواکیم، متصدی بخش فن آوری ePac اعلام کرده در آوریل ۲۰۱۶ این شرکت فعالیت های تجاری خودد را با گشایش ایستگاه فن اوری که بر ماشین های HP Indigo 20000 مبتنی است آغاز کرده است. امکانات شرکت شامل فن آوری عملیات پیش از چاپ، چاپ، تعبیه روکش (لمینیت کردن) و تعبیه کیسه میشود و برای انجام فرآیندهای تولید خودکار از گردش کار متوالی فن آوری دیجیتال بهره می گیرد. شرکت ePac در حال حاضر HP 20000 ثانویه را در شعبه مدیسون به کار گرفته و قصد دارد دو دستگاه دیگر اتخاذ کند تا به پیشرفت مورد نظر خود در آمریکای شمالی صورت واقعیت بخشد. یواکیم در ادامه دعاوی خود متذکر شده فعالیت این شرکت مقدم های برای توسعه ایستگاهی تمام خودکار است تا به میانج آن مراحل کار از لحظه سفارش تا آماده سازی و چاپ همگی مکانیکی شوند.
جک کنوت مدیر اجرایی ePac گفته : با کاربست امکانات دیجیتال موفق شدیم ePac را بنا کنیم ، لذا هر شرکتی خواه بزرگ یا کوچک قادر است کالاها را بی فوت وقت در قفسه های فروشگاه تعویض کند، از میزان موجودی ئو در نتیجه خطر انقضای موجودی بکاهد و بر کالاهای پر فروش خود بیفزارید . ePac با این هدف احداث شد که دستیابی به فن آوری های نوین در عرصه بازار گردانی و فروش محصول برای مشتری میسر شود و آسیب به محیط زیست را تقلیل دهد و ارزش نهایی عملیات چاپ دیجیتال برای بسته بندی را روشن سازد.
از همان گام های نخست تلاش بر این بود که ePacشرکتی تاثیر گذار و نا همسو با جریان رایج باشد و ثابت کند چاپگر بسته بندی انعطاف پذیر می تواند به گردش کاری تمام دیجیتال بسنده کند بی اینکه نیاز آن به دستگاه های متداول فلکسو گرافی یا گراور افتد.
مشتریان کنونی ePac شامل شرکت های کالاهای بسته بندی شده مصرفی (CPG) ها ، شرکت های تازه تاسیس، شرکت جاست برن (Just Born) تولید کننده شکلات های پر آوازه پیپس (Peeps) می شوند. به علاوه CPGها، از کوچک گرفته تا بزرگ، با ePac تعامل می کنند تا سرعت عمل خود را در بازار برای محصولاتی که تاریخ انقضا دارند بالا ببرند، کالاهای خود را عرضه کنند و نمونه های فروش با کیفیت فراهم آورند.

ePac از قدرت کامل تکنولوژی چاپ دیجیتال بهره می برد
مخارج دستگاه های چاپ
پیشرفت جالب توجهی در حال تحقق است و لازم است سازندگان دستگاه های سنتی چاپ که بر صنعت بسته بندی متمرکز هستند ، به ان توجه داشته باشند.ممکن است این سازندگان OEMهای تولید کننده دستگاه های گراور آنالوگ و فلکسو گرافی یا لیتوگرافی افست باشند. بسیاری از این شرکت ها بانیان اصلی فن آوری دستگاه های چاپ برای بخش های صنعت بسته بندی از جمله جعبه های تاشو، بسته بندی انعطاف پذیر و برچسب و چاپ مقوای کنگره دار ( کارتن) بوده اند. با اینکه منافع دستگاه های چاپ دیجیتال در ایجاد بازار بسته بندی با شمارگان پایین در نظر گرفته شده، اما سازندگان دستگاه های سنتی همچنان در پی ساخت دستگاه های آنالوگ برای تولید با شمارگان بالا هستند. این دستگاه ها بسیار گران هستند و میلیون ها دلار درآمد ، عاید سازندگان خود می کنند. در واقع هر یک از این دستگاه ها ی سنتی ، که غالبا بیش از چهار عدد از آنها در چاپخانه های متععد فعال هستند، هزینه ای افزون بر یک میلیون دلار دارد و مخارج برخی از آنها به چند میلیون دلار می رسد. اما امروزه دستگاه های چاپ دیجیتال هستند که این توفیق را از آن خود کرده اند و این امکان را یافته اند که به بازار بسته بندی با شمارگان بالا خدمات برسانند.
حالا دستگاه های گرانقیمت چند میلیون دلاری عملکرد بسته بندی دیجیتال را باز تعریف می کنند. شمار این دستگاه های بسته بندی در جهان رو به افزایش است . همه این دستگاه ها طوری طراحی شده اند که بتوانند چاپ تصاویر بزرگتر را بر ابعاد عریض تر جعبه های تاشو و بست بندی انعطاف پذیر پیاده کنند. به علاوه شاهد پیشرفت دستگاه های چاپ دیجیتال روز آمدی هستیم که از قابلیت چاپ تمام رنگی مستقیم بر مقوای کنگره دار، قوطی ها، تیوب ها و سایر قالب های بسته بندی برخوردارند. این موارد همگی در زمره دستگاه های دیجیتال تمام رنگی قرار می گیرند که قیمت آنها از ۱ تا ۴ میلیون دلار است. از این رو بازار بسته بندی با شمارگان بالا واجد گزینه های دیجیتال شده که سابقا از آن محروم بود؛ گزینه هایی که رقابت و تهدیدی علیه تولید کنندگان دستگاه های انالوگ سنتی در عرصه بسته بندی به شمار می روند. سرعت بازدهی و تولید این دستگاه ها چنان رشد یافته که می توانند با دستگاه های سنتی نیز رقابت کنند.برای مثال دستگاه جوهر افشان LED EFI Nozomi C18000 با عرض ۸/۱ متر می تواند به ازای هر ساعت روی ۹۰۰۰ متر مقوای ضخیم کار کند. دستگاه جوهر افشان Konica Minolta KM-C inkjet نیز قادر است در هر ساعت ۲۲۰۰ متر مقوای نازک و مقوا با شیارهای نازک کار نماید.
برخی از این پیشرفت ها در دستگاه ها، مرهون صنایعی نامرتبط به صنعت بسته بندی هستند و به ویژه از توسعه دهندگانی چشمه می گیرند که در پی بسته بندی خودکار، مثلا در صنعت نوشیدنی هستند.
شاید عرضه ماشین های بسته بندی دیجیتال چند میلیون دلاری تغییری اساسی در بازار ایجاد نماید. میزان به کار گیری دستگاه های چاپ برچسب دیجیتال محدود اما رشد آنها چشمگیر خواهد بود. در مورد هزینه های آنها باید گفت میزان تولیدشان از میزان چاپ بسته بندی در دستگاه برچسب گذاری دیجیتال– که برای تولید با شمارگان پایین طراحی شده اند- سبقت خواهد گرفت. انتظار می رود محصولات مورد نظر این دستگاه ها بطری ها و جعبه های مقوایی کنگره دار باشند. چنین دستگاهایی برای شرکت های بزرگی که درآمدی معادل یا بالغ بر ۱۰ میلیون دلار دارند مطلوب هستند؛ منظور شرکت هایی است که در عرصه چاپ دیجیتال برای بسته بندی نوپا هستند. نظیر تولید گنندگان قوطی و کارتن سازی جعبه تاشو. گمان می رود در آینده دستگاه های دیجیتال پیشرفته تر با بهایی فزآینده وارد بازار شوند.
برخی سازندگان این دستگاه های پیشرفته ، به انضمام موفقیت های جغرافیایی و کارکردهایشان از این قرار هستند:
Barbaran – اسپانیا – بسته بندی های کنگره دار ( کارتن )
Bobst – سوئیس – بسته بندی های کنگره دار ( کارتن )
Corrstream – انگلستان – بسته بندی های کنگره دار ( کارتن )
FujiFilm – ژاپن – جعبه های تاشو
HP Scitex – اسرائیل – بسته بندی های کنگره دار ( کارتن )
HP Indigo – اسرائیل – جعبه های تاشو و بسته بندی انعطاف پذیر
KHS – آلمان – جعبه های تاشو – بطری ها
Konica Minolta – ژاپن – جعبه های تاشو
Landa –اسرائیل – جعبه های تاشو
Mark Andy – آمریکا – برچسب
Oce – آلمان – جعبه های تاشو
Omet – ایتالیا – برچسب ها
Screen – ژاپن – جعبه های تاشو
Till Gmbh – آلمان – بطری ها

ملاحظاتی در مورد کاغذ
ابعاد کاغذ با هزینه های چاپ در ارتباط است. دستگاه های دیجیتال با قالب های B2 نخصتین گام های خود را چنانکه پیشتر ذکر آن رفت در عرصه محصولات کنگره دار، جعبه تاشو و بسته بندی انعطاف پذیر بر می دارند؛ این عرصه ها همچنان در چنگ تولیدات آنالوگ هستند. گرچه کاربرد دستگاه های چاپ دیجیتال در قالب B2 در حال حاضر اندک استاما توجه به آنها و کاربست آنها رو به فزونی خواهد گذاشت. برای نمونه در انی چند سال اخیر به کارگیری اندازه ۳۰ اینچ در چاپگرهای جعبه تاشو، در کنار به کارگیری دستگاه های پربازده آنالوگ با اندازه نیم سایز بسیار مورد توجه واقع شده است.

فرآیندهای پرداخت نهایی و تعبه روکش
فرآیندهای تکمیل در تولید بسته بندی بسیار حائز اهمیت است.بنابراین لازم است توسعه دستگاه های چاپ دیجیتال بسته بندی پیشرفت در فرآیندهای پرداخت نهایی را به دنبال داشته باشد. اهمیت فرآیند پرداخت از آن رو است که بر طراحی بسته بندی شده ، قابلیت نگهداری در فروشگاه و خانه و چگونگی تاثیر آن بر خریدهای مشتری تاثیر می گذارد.
ایجاد روکش، تعبیه پوشش، برش با قالب، جلای موضعی، تازنی، خط زنی، و مواردی از این دست امکاناتی هستند که برای ارائه بسته بندی تاثیر گذار، ضرورت دارند. برای مثال TRESU icoat 30000 از امکاناتی نظیر ایجاد حفاظ و جلابخشی در این مرحله برخوردارند و علاوه بر آن ظرفیت بالای بی سابقه ای در کاربرد طلا و نقره و دیگر جوهر های فلکسوگرافی با غلظت بالا دارند. دستگاه چاپ دیجیتال HP Indigo 30000 با شریک دیگر HP که تبدیل گر روش هایی جهت بررسی ، چروک خوردگی ورق و تازنی و چسب کاری است، سازگار بوده و با سامانه بررسی منظم AVT نیز ادغام گشته است.
به عنوان نمونه ای دیگر میتوان از روکش دکننده Hp Indigo Pack Ready یاد کرد. این فن آوری نواری ایجاد می کند که ملزم به خشک شدن نیست، از این رو یک راست به دستگاه چند کاره شکل دهی ، انباشت، و درزگیری (FFS) متصل می شود تا بدون وقفه کیسه بسته بندی تولید کند. فرآیند تعبیه روکش در روکش کننده Pack Ready نوارهای مختلف که هر یک کارکردی مستقل دارند ( از جمله تامین کیفیت چاپ مناسب عرضه، حفظ سلامت مواد خوراکی برا دوره های نگهداری طولانی تر، نوار درزگیری برای گداختگی در اثر گرما و …) – را به همان شیوه ای که دستگاه های کارتن ساز عمل می کنند، با هم در می آمیزد. میزان استقامت چسبندگی بین سطوحی که به هم می پیوندند امری بنیادی است زیرا نقص در روکش دار کردن محصول خوراکی، می تواند به فساد غذایی بینجامد و این برای تولید کنندگان محصولات خوراکی خوشایند نیست.
تا به امروز هم تعبیه روکش به روش سنتی برای بسته بندی انعطاف پذیر، از قبیل روکش پایه حلال، مستلزم فرآیند خشک کردن است که شاید چند روز، یک هفته یا حتی ده روز به طول بینجامد تا بازدهی بهینه داشته باشد.
این میزان انتظار برای خشک کردن محصول، گردش بازار را دچار دیرکرد بیشتری می کند. بر همین اساس یکی از مزایای چشمگیر چاپ دیجیتال تقلیل مدت انتظار برای خشک کردن است. روکش کننده Pack Ready برای این منظور هیچ زمانی نمی خواهد. امتیاز آن در ترکیب نوار و لایه رزین پلیمر ترموپلاستیکی طراحی شده ای است که از دستاوردهای اچ پی به شمار می رود. اچی پی قصد دارد این محصول هوشمند را که تحت مالکیت خود دارد، در اختیار گزیده ای از شرکای Pack Ready قرار دهد. با این روش سرعت روکش زنی می تواند تا ۳۸۶ فوت ( معادل ۱۰۰ متر) در دقیقه ارتقا یابد، این روش بی نیاز از حلال است و از این رو فاقد VOC ها یا ترکیبات آلی فرار یا زیان آور می باشد. اچ پی مدعی است این فرآیند که از مرحله خشک کردن بی نیاز است میتواند با هدف بسته بندی با کیفیت و به منظور روکش دار کردن بسته بندی حاوی دیجه غذایی توسط تبدیل گران یا کارگزاران ناکارآزموده صنعت بسته بندی به کار گرفته شود. گرچه این امر هنوز به لحاظ تجاری تحقق نیافته ، اما اچ پی در نظر دارد تا سال آتی به آن صورت واقعیت ببخشد.

نتیجه گیری
هدف از این مقاله ترسیم افقی برای شرکت های فعال ارتباط تصویری در بخش چاپ تجاری بود. این افق توجه به دامنه خدمات چاپ تجاری را که تا عرصه بسته بندی امتداد دارد، اقتضا می کند؛ حوزه بسته بندی روندی رو به رشد دارد و از سوی رسانه های غیر چاپی مثل اینترنت و شبکه گسترده جهانی آسیب ندیده است. همچنین این مقاله کوششی بود در خدمت به شرکت های نوظهوری که قصد دارند در عرصه ارتباط تصویری گام بردارند و خواستار فرصت هایی سدبخش در این راستا هستند. مقاله حاضر مروری بر روزآمدترین شیوه چاپ بسته بندی دیجیتال به انضمام کارکردها و مزایای آن داشت. کتاب شناسی مبسوط مقاله برای آشنایی خواننده با منابعی که اطلاعات این پژوهش از آنها گرد آمده، پیوست شده و منبعی مضاعف برای دریافت پیشینه توسعه و رشد چاپ بسته بندی دیجیتال به دست می دهد. هر منبع شامل لینکی برا دسترسی آنلاین است. سخن پایانی آنکه ، چنانکه در آغاز این مقاله هم اشاره شد، پیشرفت و توفیق صنعت بسته بندی مشتری محور با بهره ها و ارزش ها تا آسیا، اروپا و مناطق دیگر پیوند دارد. گمان نمی رود این بهره ها و ارزش ها دگرگون شوند یا رشد مداوم صنعت بسته بندی مشتری محور در چند دهه آتی تغییر رویه دهد.

 

نوشته : هاروی لنسون

ترجمه : زهره قلی پور

منبع : صنعت چاپ

چاپ دیجیتال ، بسته بندی
  • چاپ دیجیتال از همه سو به حوزه چاپ بسته بندی وارد می شود
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 5 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 بازدید مجدد)
محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال