آب و مرکب در چاپ افست

۱۳۹۴-۰۹-۲۷
آب و مرکب

آب و مرکب در چاپ افست

آب و مرکب در چاپ افست مرکب‌های متالیک: این نوع مرکب‌ها از به کارگیری پودرهای فلزی مانند برنز و آلومینیوم به جای رنگدانه حاصل می‌شود این […]