آرم شمایلی استعاری

۱۳۹۶-۰۵-۱۲
طراحی لوگو

انواع نشانه ها | اهمیت انتخاب قالب و نوع آن در طراحی نشانه

نشانه ( آرم ) چیست؟ نشانه عنصری است بصری که با هدف معرفی کردن یک کالا یا خدمت طراحی می شود.نشانه معادل فارسی واژهایی همچون ( […]