آشنایی با توسعه فن‌آوری‌های چاپ یووی در ماشین‌های ورقی

2016-03-29

آشنایی با توسعه فن‌آوری‌های چاپ یووی در ماشین‌های ورقی

آشنایی با توسعه فن‌آوری‌های چاپ یووی در ماشین‌های ورقی افست UV ماشین‌ها، مرکب‌ها و خشک‌کن‌ها دکتر محمد رضا رحیمی یگانه   منابع: Graphic Art  ۲۰۰۹،  i-grafix […]