آشنایی با چاپ «هلیوگراور»

۱۳۹۵-۰۱-۰۶
آشنایی با چاپ هلیوگراور

آشنایی با چاپ «هلیوگراور»

آشنایی با چاپ «هلیوگراور» تاریخ چاپ گراور به سال ۱۳۰۰ میلادی، دوره رنسانس و کار هنرمندان ایتالیایی در آن زمان بر می‌گردد. انچه این هنرمندان به […]