۱۳۹۶-۰۸-۲۸
مدير توليد چاپ كيست و چه كار مي كند؟

مدیر تولید چاپ کیست و چه کار می کند؟

مدیر تولید چاپ کیست و چه کار می کند؟ مدیران تولید چاپ، فرآیند چاپ سازمان خود را برای پروژه های مختلف از تبلیغات مجله گرفته تا […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۷
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و ویدئو و فیلم های آموزش چاپ

ویدیو دستگاه سلفون کشی

دستگاه سلفون کشی دستگاه سلفون کشی و عملیات بعد از چاپ یکی از مراحل مهم در این صنعت به شمار میرود، سلفون کشی یکی از مراحل […]