۱۳۹۴-۰۷-۳۰
آگراندیسور

آگراندیسور

آگراندیسور: دستگاههای خاصی برای بزرگ کردن تصویر و فیلم وجود دارد. در این دستگاهها میزان بزرگنمایی در حد باالیی به انجام میرسد. طبیعی است هر قدر […]