۱۳۹۴-۰۹-۲۷
پرینتر سوزنی

آینوگرافی

آینوگرافی در این روش مانند روش مگنتوگرافی از رنگدانه ها یا تونر (پودر خشک) استفاده می شود.تونر چون نسبت به نیروی الکتریسیته حساس است جذب می […]