اجزای اصلی ماشین کاغذ

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

اجزای اصلی ماشین کاغذ

اجزای اصلی ماشین کاغذ   ۱- هد باکس   ۲-میز فورد درینیر یا وایر (وایر به انگلیسی یعنی سیم)   ۳-پرس ها   ۴-درایر ها   […]