اجزای اصلی مرکب

۱۳۹۵-۰۱-۲۱
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

اجزای اصلی مرکب

اجزای اصلی مرکب ـ رنگدانه (پیگمنت Pigment) که یا آلی هستند و یا معدنی. و رنگدانه های آلی ۵ برابر رنگدانه های معدنی قدرت رنگ دهی […]