۱۳۹۵-۰۱-۲۱
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

انواع کاغذ Types of paper

انواع کاغذ Types of paper   کاغذ روزنامه استاندارد این کاغذ عمدتا برای چاپ روزنامه استفاده میشود. در کاغذهای روزنامه قیمت پایین، گراماژ پایین و سرعت […]
۱۳۹۵-۰۱-۰۹
چاپ افست کاتالوگ ، تفاوت چاپ افست کاتالوگ با چاپ دیجیتال کاتالوگ ، کاغذ در چاپ کاتالوگ ، چاپ و تیلبغات بهرنگ

فناوری کاغذ

فناوری کاغذ را توضیح دهید ؟ کاغذ چیست ؟ کاربرد آن در چیست ؟ تاریخ کاغذ را شرح دهید؟ جهان بدون کاغذ به اندازه جهانی که […]