بسته‌بندی کالا و بازاریابی

۱۳۹۵-۰۱-۰۷

بسته‌بندی کالا و بازاریابی

بسته‌بندی کالا و بازاریابی دکتر بهرام رنجبریان   چکیده مقاله طراحی بسته‌بندی محصولات متأثر از تغییر و تحول عوامل محیطی بوده و در زمره ابزاری می‌باشد […]