تاثیر آب در چاپ

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

تاثیر آب در چاپ

تاثیر آب در چاپ       عمل عبور فرم‌های چاپی از ماشین چاپ بدون استفاده از مرکب چاپ را آب چاپ گویند. هنگامی که یک […]