تبليغات محيطي، چرا؟

۱۳۹۵-۰۲-۱۱
چرا تبیغات محیطی

تبلیغات محیطی، چرا؟ why Peripheral advertising

تبلیغات محیطی، چرا؟ بسیار ساده است! چون حجم تردد بین شهری و داخل شهری(اتوبانی) بسیار بالایی در تمام کشورهای دنیا از جمله کشور ما وجود دارد. […]