تسمه نقاله چيست؟

۱۳۹۵-۰۱-۰۷

تسمه نقاله چیست؟

تسمه نقاله چیست؟ اگر تا به حال به سالن یک فرودگاه مراجعه کرده باشید حتما متوجه نوارهای سیاه رنگ متحرکی شده اید که وظیفه حمل بار, […]