۱۳۹۴-۰۷-۳۰
پلیت

تهیه پلیت (کپی)

تهیه پلیت (کپی) کلمه پلیت تداعی کننده یک ورق یا شیت فلزی است. در گذشته از فلز روی برای تهیه پلیت استفاده میشد. به همین دلیل […]