تولید هولوگرام سه بعدی برای اولین بار در جهان

۱۳۹۵-۰۱-۱۵

تولید هولوگرام سه بعدی برای اولین بار در جهان

تولید هولوگرام سه بعدی برای اولین بار در جهان محققان کره ای برای اولین بار در جهان واقعی موفق به ساخت هولوگرام رنگی ۳۶۰ درجه در […]