جایگاه تبلیغ و بازاریابی

۱۳۹۵-۰۱-۱۵
جایگاه تبلیغ و بازاریابی

جایگاه تبلیغ و بازاریابی The place of advertising and marketing

جایگاه تبلیغ و بازاریابی در جامعه کجاست؟ تا چند سال پیش متاسفانه جایگاه تبلیغات در کشور در سطح بسیار پایینی بود و معمولاً بازاریابی با فروش […]