جایگاه تبلیغ و بازاریابی

۱۳۹۵-۰۱-۱۵

جایگاه تبلیغ و بازاریابی

جایگاه تبلیغ و بازاریابی در جامعه کجاست؟   تا چند سال پیش متاسفانه جایگاه تبلیغات در کشور در سطح بسیار پایینی بود و معمولاً بازاریابی با […]