خشک کن در چاپ

۱۳۹۴-۰۹-۲۷
ماشین اپتیمای سوما

خشک کن در چاپ

انواع خشک کن در چاپ   خشک کن پودری خشک‌کن‌ پودری‌: یکی‌ از‌ معمول‌ترین‌ خشک‌کن‌ها‌ در‌ ماشین‌های‌ افست‌ ورقی،‌ پودرپاش‌ است‌ که‌ پودر‌ سفیدرنگی‌ (شبیه‌ پودر‌ […]