درخشش و زیبایی های ورنی

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

درخشش و زیبایی های ورنی

درخشش و زیبایی های ورنی یکی از موارد اصلی که در دروپا به نمایش در آمده تکنیک‌های تکمیلی چاپ (Finishing) به‌ویژه تکنیک‌های تکمیلی پیوسته (Inline) برای […]