دستگاه چاپ دیجیتال

۱۳۹۶-۱۰-۱۵
دستگاه چاپ دیجیتال DURST Tau 330

دستگاه چاپ دیجیتال DURST Tau 330

دستگاه چاپ دیجیتال DURST Tau 330 دستگاه چاپ دیجیتال Tau 330  توسط کمپانی ایتالیایی DURST تولید می شود. کمپانی DURST خطی بنام تائو (Tau) دارد. این […]