۱۳۹۴-۰۷-۱۹
اندازگیری چاپ

اندازگیری در چاپ

اندازگیری در چاپ کولیس: کولیس تشکیل شده است از یک خط کش اندازه گیرى، یک فک ثابت S1 و یک فک متحرک  S2 که روى خط […]