راهنمای رفع اشکالا‌ت در چاپ افست

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

راهنمای رفع اشکالا‌ت در چاپ افست

راهنمای رفع اشکالا‌ت در چاپ افست لک شدن کاغذ چاپ شده‌  علت الف: لکه‌های مرکب (بر روی سطح چاپ شده) وقتی ظاهرمی‌شوند که تصویر خشک نشده […]