رزولویشن یا قدرت تفکیک

۱۳۹۴-۰۷-۳۰
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

رزولوشن یا رزولویشن یا قدرت تفکیک

رزولوشن یا رزولویشن یا قدرت تفکیک چیست ؟ همانطور که در توضیح مربوط به چاپگرهای جوهرافشان بیان گردید تعداد نقاطی که یک چاپگر میتواند در واحد […]