رفتار پر دردسر کاغذ در چاپ افست‌

۱۳۹۵-۰۱-۱۰
رفتار پر دردسر کاغذ در چاپ افست‌

رفتار پر دردسر کاغذ در چاپ افست‌ Paper problems in offset printing

رفتار پر دردسر کاغذ در چاپ افست‌ کاغذ و مقوا عمده‌ ترین موادی هستند که در چاپخانه‌های افست مصرف می‌‌شوند. اما این سطح چاپ‌شونده، رفتارهای عجیب […]